Župan

Župan MO Novo mesto — mag. Gregor MacedoniGregor Macedoni je konec leta 2014 prevzel svoj prvi županski mandat v Mestni občini Novo mesto. Pred nastopom mandata je služboval v gospodarstvu, vendar venomer sodeloval v okvirih civilno-družbenih organizacij na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pred prihodom na rotovž je deloval kot izvršni direktor podjetja Trimo MSS, kar ga je pogosto popeljalo na poslovna potovanja po celem svetu.

Kot župan za mandat od leta 2014 do leta 2018 si prizadeva skozi spremembe delovanja širših občinskih sistemov in predvsem konkretnih investicij, prispevati k viziji, ki si jo je pred volitvami zastavil, in sicer, da bo Novo mesto občina, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati.

Rojen je bil leta 1973 v Novem mestu, kjer je v mladosti obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Želja po nadgrajevanju znanja ga je popeljala v Ljubljano na Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo, kjer je ob aktivnem delovanju v ljubljanski študentski organizaciji diplomiral z odliko, leta 1997. Med delom je kasneje zaključil podiplomski študij ekonomije v Ljubljani. Dom si je ustvaril v Novem mestu, skupaj z ženo in njunimi štirimi otroki.

 

Kontakt:

 

Posvetovalna telesa župana

Župan Mestne občine Novo mesto je v tekočem mandatu ustanovil posvetovalna telesa župana, ki na različnih področij pripravljajo različne strokovne podlage in priporočila županu za kakovostnejšo obravnavo posameznih področij obsežnega sistema Občinske uprave.

Pooblaščenec župana za transparentnost

Sklep: Pooblaščenec župana za transparentnost.pdf

Projektni svet za ustanovitev Univerze v Novem mestu

Sklep: Projektni svet za ustanovitev Univerze v Novem mestu.pdf

Zapisnik 1. seje Projektnega sveta UNM_5.3.2015_final.pdf

Zapisnik 2. seje Projektnega sveta UNM_27.3.2015_final.pdf

Zapisnik 3. seje Projektnega sveta UNM_8.5.2015_final.pdf

Zapisnik 4_seje Projektnega sveta UNM_16.7.2015_final.pdf

Zapisnik 5_seje Projektnega sveta UNM_6.11.2015_final.pdf

Zapisnik 6_seje Projektnega sveta UNM_4.12.2015_final.pdf

Zapisnik 7_seje Projektnega sveta UNM_18.2.2016_final.pdf

Zapisnik 8_seje Projektnega sveta UNM_31.8.2016_final.pdf

Svet za določitev funkcionalnih zemljišč

Sklep: Svet za določitev funkcionalnih zemljišč.pdf

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 13. seje

Zapisnik 14. seje

Zapisnik 15. seje

Svet za romska vprašanja

Sklep: Svet za romska vprašanja.pdf

Svetovalec za področje delovanja in razvoja krajevnih skupnosti

Sklep: Svetovalec za področje delovanja in razvoja krajevnih skupnosti.pdf

Urbanistični svet

Sklep: Urbanistični svet.pdf

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 13. seje

Zapisnik 15. seje

Projektni svet za področje kvalitete bivanja starejših v Mestni občini Novo mesto 

Sklep: Projektni svet za področje kvalitete bivanja starejših v MONM.pdf

Projektni svet za spremljanje izvajanja strategije na področju mladih v Mestni občini Novo mesto

Sklep: Projektni svet za spremljanje izvajanja strategije na področju mladih v MONM.pdf

Zapisnik 1. seje

Pooblaščenec za mestno drevje

Pooblaščenec za mestno drevje.pdf