Urad za finance in splošne zadeve

Opis delovnega področja: Urad za finance in splošne zadeve koordinira pripravo in izvajanje občinskega proračuna, vodi računovodstvo občine, nudi pravno podporo, opravlja naloge glavne in sprejemne pisarne.

Predpisi_finance in splošne zadeve.pdf

Kontakt:

 

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve 39 39 332 041 779 223
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 - pripravnik 07 39 39 323 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka 07 39 39 334 /
BARTELJ Andreja finančnik V 07 39 39 235 /
BENCIK Andrej strokovni sodelavec V 07 39 39 331 /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II 39 39 206 031 665 206
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI 39 39 231 /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve 39 39 266 /
DRAKULIČ Jana računovodja VII/2-I 39 39 319 /
EJUP Maja računovodja VII/2-II 39 39 261 /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko 39 39 298 031 533 196
GLUHAK Alena pravnica VII/1 - pripravnica /
GORENC Maja višja svetovalka za javna naročila 39 39 308 /
GRABNAR Dragica računovodja VII/2-II 39 39 343 /
Janko Nives sistemski administrator VII/2-II 07 39 39 293 /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje 39 39 309 040 935 151
LAKNER Vanja Podsekretarka za splošne pravne zadeve 07 39 39 333 /
LUKMAN Tatjana računovodja VII/2-II 39 39 232 /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II 39 39 234 /
mag. JAZBEC GALEŠA Jasna podsekretarka za splošno pravne zadeve 39 39 329 /
mag. MACEDONI Janja višja svetovalka za proračun in analize 39 39 301 /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve 39 39 222 051 324 649
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI 39 39 222 051 324 649
PRIMC Miloš analitik VII/2-I 39 39 236 /
TURK Klavdija računovodja VII/2-II 39 39 321 /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet 39 39 228 /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve 39 39 220 041 383 361
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V 39 39 225 /