vodilna slika

Urad za finance in splošne zadeve

Opis delovnega področja: Urad za finance in splošne zadeve koordinira pripravo in izvajanje občinskega proračuna, vodi računovodstvo občine, nudi pravno podporo, opravlja naloge glavne in sprejemne pisarne.

 

Kontakt:

Vloge so na voljo na povezavi.

Predpisi so na voljo na povezavi.

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
LAKNER Vanja vodja urada za finance in splošne zadeve /
AVSEC Ana podsekretarka – občinska odvetnica /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
mag. JERINA MESTNIK Claudia višja svetovalka za splošne zadeve /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
NOVAK Ana svetovalka – pripravnica /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
POVHE Renata višja svetovalka za upravno poslovanje /
REBSELJ Nina svetovalka za splošne zadeve /
SENIČAR Klavdija višja svetovalka za splošne zadeve /
SOTOŠEK Larisa višja svetovalka za pravne zadeve /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /

Oddelek za finance in proračun
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
ZUPANČIČ Natalija vodja oddelka za finance in proračun /
BARTELJ Andreja finančnik V /
EJUP Maja višja svetovalka za finance in računovodstvo /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
HUDOKLIN Katja računovodja VII/2-II /
LUTHAR Špela računovodja VII/2-II (odsotna) /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
MIKOLIČ Tanja računovodja VII/2-II /
ZUPANČIČ Renata računovodja VII/2-II /