vodilna slika

Vloge

Dragi občani in občanke!

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih v mestni upravi Mestne občine Novo mesto. Za vsa dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo prek telefonske številke 07 39 39 289 ali na sedežu občinske uprave.

Postopek oddaje e-vlog

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) ponujamo občanom oddajo pravih elektronskih vlog, ki se od PDF oziroma Word obrazcev razlikujejo, da pripravljene obrazce izpolnite kar v internetnem brskalniku in ga v sprejemno pisarno oddate s klikom na gumb »Pošlji«.

Za njihovo uporabo boste potrebovali enega izmed naslednjih načinov prijave oziroma identifikacije:

 • Osebna izkaznica s čitalnikom kartic;
 • smsPASS;
 • Kvalificirano potrdilo;
 • Halcom One;
 • Rekono.

Mestna občina Novo mesto omogoča oddajo izbranih elektronskih vlog:

Elektronska vloga – splošno sporočilo občinski upravi/dopolnitev vloge

Elektronska vloga splošnega sporočila organu oziroma dopolnitev vloge: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3645

Postopek oddaje PDF ali Word obrazcev

Izpolnjen obrazec pošljite na:

Skupna občinska uprava občina Dolenjske stranke obvešča, da se lahko na termin za vložitev vloge ali drugo upravno storitev naročite:  

 • po telefonu na številki: 07 39 39 270,
 • preko elektronske pošte: souod@novomesto.si 
 • preko navadne pošte na naslov: Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Seidlova 1, 8000 Novo mesto

  (za naročanje preko elektronske pošte in navadne pošte vam predlagamo, da v sporočilo napišite svoje ime in priimek, za kakšen dokument oziroma postopek se želite naročiti in svoje kontaktne podatke - telefonsko številko).

Uradne ure Sprejemne pisarne – blagajne Mestne občine Novo mesto

ponedeljek: 8.00-15.00 
sreda: 8.00-17.00 
petek: 8.00-14.00 

 

Vloge in obrazci po uradih 


Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine

Urad za družbene dejavnosti

Urad za finance in splošne zadeve

 • Vloga za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo – Informacije javnega značaja – 090
 • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička (oziroma nezmožnosti povečanja premoženja) kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove Glavnega trga od 1.1.2018 do 30.6.2018
 • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi prenove mestnega jedra_18.9.17-31.12.17
 • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove Glavnega trga od 1.7.2018 do 31.12.2018 – Druge odškodnine in zahtevki – 492
 • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička (oziroma nezmožnosti povečanja premoženja) kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove mestnega jedra Novega mesta na lokaciji Rozmanova ulica in Prešernov trg s Kastelčevo

Urad za infrastrukturo

Urad za razvoj in prostor

 • Oddelek za ekonomiko nepremičnin

 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Vloga za najem nepremičnine v lasti občine
 • Vloga za ponudbo za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) - promet s kulturno dediščino
 • Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Vloga za izdajo soglasja za enkratno (enodnevno) podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Vloga za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega ali zazidanega stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto in sprememb o odmeri
 • Oddelek za okolje in prostor

 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte) – 3512
 • Zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge
 • Dopolnitev vloge
 • Zahteva za izdajo mnenja glede manjših odstopanj
 • Zahteva za soglasje občine k manjši rekonstrukciji
 • Vloga za izdajo mnenja (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev – Določitev projektnih pogojev – 3511
 • Vloga za izdajo pogojev za izvedbo posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano
 • Vloga za prijavo začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije - 3510
 • Vloga za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – Strategija prostorskega razvoja – 3500
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora – 350
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele – Geodetske zadeve – 353
 • Oddelek za premoženjsko pravne zadeve

 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom – Okolje – 354
 • Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka – Komunalni prispevek – 35401
 • Vloga za izdajo odločbe o vpisu v register upravnikov – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice – 711
 • Vloga za občasno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Vloga za začetek postopka za sklenitev pogodbe o opremljanju oziroma sporazuma o izgradnji komunalne opreme

Center za alternativno reševanje sporov