vodilna slika

Kabinet župana

Sedež Kabineta župana je v mestni hiši, rotovžu, na naslovu Glavni trg 7.

Kabinet župana nudi podporo županu pri njegovem delu, organizira protokolarne aktivnosti, informira občane in predstavlja njihov prvi kontakt pri iskanju storitev Mestne občine Novo mesto.

Kontakt:

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
tajništvo 07 39 39 244 /
vratar 07 39 39 335 /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka za odnose z javnostmi in protokol (po pooblastilu opravlja naloge vodje kabineta) 07 39 39 341 031 388 498
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za protokol, mednarodne odnose in turizem 07 39 39 239 /
SRŠEN Saša višja svetovalka za odnose z javnostmi 07 39 39 264 041 628 414
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /