Kabinet župana

Sedež Kabineta župana je v mestni hiši, rotovžu, na naslovu Glavni trg 7.

Kabinet župana nudi podporo županu pri njegovem delu, organizira protokolarne aktivnosti, informira občane in predstavlja njihov prvi kontakt pri iskanju storitev Mestne občine Novo mesto.

Kontakt:

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
RETAR Meta vodja kabineta župana 07 39 39 204 041 932 755
BAN Urška sekretarka za koordinacijo dela javnih zavodov in podjetij v občinski lasti 07 39 39 264 /
DŽELADINI Vanesa strokovna sodelavka VII/1 - za področje informiranja 07 39 39 233 /
GABRIČ Monika strokovna sodelavka VII/1 - za področje informiranja 07 39 39 257 /
KRAMAR Urban višji svetovalec - svetovalec za odnose z javnostmi 07 39 39 341 031 815 360
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokolarne zadeve 07 39 39 239 031 331 693
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /