Kabinet župana

Sedež Kabineta župana je v mestni hiši, rotovžu, na naslovu Glavni trg 7.

Kabinet župana nudi podporo županu pri njegovem delu, organizira protokolarne aktivnosti, informira občane in predstavlja njihov prvi kontakt pri iskanju storitev Mestne občine Novo mesto.

Kontakt:

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
DRAŠKOVIĆ Sara vodja kabineta župana 39 39 204 /
KRAMAR Urban strokovni sodelavec VII/1 - za področje informiranja 39 39 233 /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokolarne zadeve 39 39 239 031 331 693
RETAR Meta višja svetovalka za odnose z javnostmi 39 39 341 041 932 755
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica funkcionarja 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 39 39 256 /