v središču

16. julij

Načrt širitve širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni občini Novo mesto

Načrt širitve širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij predvideva, da bo območje Mestne občine Novo mesto do konca leta 2019 v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Na področjih, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oziroma tržnega interesa za ...

16. julij

Na rekordni seji potrdili 9 prostorskih aktov in proračun za leto 2019

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 31. redni seji obravnaval rekordnih 31 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi je bil sprejem predloga proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

06. julij

Podpisali pogodbo za uvedbo mestne kartice

Danes je na rotovžu potekal slovesen podpis pogodbe za izvedbo sistema mestne kartice Smart City, ki bo občanom treh partnerskih občin – Novega mesta, Nove Gorice in Kranja – omogočala uporabo in plačevanje različnih storitev.

novice

19. julij

Razpis za štipendije in enkratne denarne pomoči

Na Mestni občini Novo mesto z razpisom za štipendije in enkratne denarne pomoči znova prihajamo nasproti perspektivnim mladim dijakom in študentom in jim omogočamo, da razvijajo svoje posebne talente. Vloge sprejemamo do 5. oktobra 2018.

več >

18. julij

Prenova spodnjega dela Glavnega trga v zaključni fazi

Na Mestni občini Novo mesto stremimo k čim prejšnjemu zaključku del na Glavnem trgu. Tlakovanje spodnjega dela napreduje po načrtih, prav tako se nadaljuje gradnja priključkov in urejanje pločnikov.

več >

18. julij

Krka primerna za kopanje

Sodeč po meritvah in analizah, ki jih je opravil novomeški oddelek Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je Krka, z izjemo Broda, primerna za kopanje.

več >

16. julij

Podpiramo pobudo za ohranitev kulturne dediščine kot javne dobrine

Mestna občina Novo mesto kot članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS) podpira pobudo, ki je nastala ob zaključku mednarodne konference o kulturni dediščini kot javni dobrini in poslovni priložnosti.

več >

16. julij

Novo mesto – prijetno za življenje in delo

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je skupaj z direktorjem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomažem Kordišem na rotovžu opravil pogovor z udeleženci lanskega kariernega sejma Moje delo, ki se zanimajo za bivanje in delo v Novem mestu.

več >

12. julij

Za Novo mesto brez zastojev

Na Mestni občini Novo mesto se z vlaganji v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest po najboljših močeh trudimo izboljšati prometno infrastrukturo, ki bi dolgoročno omogočila razbremenitev preobremenjenih cestnih povezav. Slednje v zadnjem času zahteva tudi številne zapore cest in posledično zastoje ob prometnih konicah.

več >

več novic