v središču

24. april

Nadaljevanje urejanja romske problematike

Svetniki so na aprilski seji v prvi obravnavi sprejeli Predlog Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na romsko naselje Žabjak - Brezje. S temi spremembami na Mestni občini Novo mesto nadaljujemo s prizadevanjem za urejanje največjega nelegalnega naselja v ...

20. april

V torek zapora Šmihelske

V torek, 24. aprila, bo na gradbišču na Šmihelski cesti vzpostavljena popolna zapora od šmihelske cerkve do odcepa za ulico Ob Težki Vodi. Obvoz za regionalni promet v smeri Novega mesta bo urejen prek Stranske vasi v smeri Gotne vasi, za lokalni promet pa po Šukljetovi in ulici Ob Težki Vodi proti Gotni vasi.

20. april

Rudijev prvi mesec

Za nami je prvi mesec vzpostavitve sistema za prevoze starejših in invalidov Rudi. Veseli nas, da je projekt odlično sprejet med občani. V marcu je 13 prostovoljnih voznikov opravilo 43 voženj v skupni dolžini 793 km, zaenkrat pa imamo 19 registriranih potnikov. Spomnimo, sistem starejšim in invalidom na območju celotne občine od ponedeljka ...

novice

20. april

Razpis zdravstvenega letovanja na Debelem rtiču

Tudi v času letošnjih počitnic bo Območno združenje RK Novo mesto organiziralo zdravstveno letovanje otrok iz vseh dolenjskih občin. Sprejeli bodo 190 prijav otrok, starih od 6 do 19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji, ali so bili pogosteje bolni in imajo dva ali več zapisov v obdobju od 25. 2. 2017 ...

več >

18. april

Projekt LIFE in okoljsko vzdržno kmetijstvo

Kmetijstvo je sektor, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. Konferenca „LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo“ bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi ...

več >

17. april

Dan koles 2018

Dan koles je prav poseben dan. To je dan, kjer se vse »vrti« okrog koles. Je dan, ki je posvečen kolesu in kolesarjenju. Primeren je prav za vsakogar. V Novem mestu deluje več kolesarskih društev. Dan koles združuje vsa ta društva in je namenjen prav vsem. Predvsem pa tistim, ki se še odločajo ali sesti na kolo ali ne.

več >

16. april

»Graditev po novi zakonodaji«

Župan Mestne občine Novo mesto je pozdravil devetdeset udeležencev seminarja »Graditev po novi zakonodaji«, ki ga je na Otočcu priredilo Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto (DGIT NM). Predstavljene so bile novosti Gradbenega zakona (GZ), novosti Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in novosti Zakona o arhitekturni in inženirski ...

več >

16. april

Začetek del na Šmihelski cesti

Kot smo obveščali, je danes, 16. aprila, prišlo do začetka del na Šmihelski cesti. Vzpostavljena je semaforizirana polovična zapora. Udeležence v prometu prosimo za upoštevanja prometne signalizacije in za razumevanje. Obseg del bo na začetku (predvidoma do prvomajskih praznikov) zahteval polovično zaporo, v nadaljevanju pa bo potrebna ...

več >

12. april

Začenjajo se dela na Šmihelski cesti

V ponedeljek, 16. aprila, se začenja napovedana prenova Šmihelske ceste na območju skozi naselje Šmihel. Zaradi kompleksnosti je projekt rekonstrukcije razdeljen na tri dele, dela se bodo začela na najbolj problematičnem odseku med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico. Obseg del bo na začetku (predvidoma do prvomajskih praznikov) zahteval ...

več >

več novic