vodilna slika

Energetska pisarna Novo mesto

EKO-SKLAD---EN-SVET-horizontalni-color

 

Brezplačno strokovno neodvisno svetovanje za občane s področja URE in OVE

 

Ni ga čez dober BREZPLAČEN nasvet!

ENERGETSKO SVETOVANJE MREŽE ENSVET

hisa (1)

                  Prenavljate?

Gradite?  

                                Vas pozimi zebe?

 

                               Je poleti vroče doma?

                So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?

                        Kaj pa denar za energetsko prenovo?

 

Odgovore poiščite v vam najbližji svetovalni pisarni. 

Zemljevid 2020

Kaj vse so teme svetovanja: 

  1. Ogrevanje:

​2.  Energetska sanacija stavb ali energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš:  

3. Obnovljivi viri energije:

4. Možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, j.s.

​5. Mobilnost

  • Električna in druga vozila na alternativne pogone

6.Varčevanje energije

 

Na svetovanje se pripravite: 

  1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku
  2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
  3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu
  4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe
  5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije
  6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

 

 KREDITI

 

JP 65OB19

Kreditiranje okoljskih naložb občanov.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

JP 67SUB-OBPO19

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe.

JP 48SUB-SKOB17

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb.

JP 71SUB-SO19

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.

JP 74SUB-OB19

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

JP 73SUB-sNESOB19

Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe.

JP 79SUB-EVOB20

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila.

JP 69SUB-SOCOB19

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah.

 

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada, skupaj s tehničnimi podrobnosti načrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v svetovalni pisarni.

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:

Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01 241 48 20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti. 

Eko sklad, j.s.


Energetska pisarna Novo mesto deluje na lokaciji Rozmanova 10 v centru Novega mesta, pisarna se nahaja v kletni etaži. Za svetovanje se je potrebno predhodno dogovoriti, saj svetovalci v mreži Ensvet delajo honorarno in v pisarni niso navzoči ves čas uradnih ur, pač pa le po dogovoru.

Naročanje poteka po elektronski pošti na naslov energetska.pisarna@novomesto.si ali telefonsko na številki 031 733 795 v običajnem delovnem času, termini za svetovanje pa se praviloma izberejo v času uradnih ur pisarne. Če bi bilo za izvedbo svetovanja potrebno izvesti obisk na domu, je tudi to možno, seveda po predhodnem dogovoru s svetovalcem.

Poleg vprašanj o učinkoviti rabi energije (izbor energenta za ogrevanje, izolacija stavbe, vrste izolacije, detajli pri vgradnji, načrtvanje novogradnje, energetska prenova stavb, lesena ali pvc okna, prezračevanje, vlaga v stanovanju…) se vprašanja lahko nanašajo tudi na obnovljive vire energije (fotovoltaika, sončne elektrarne, solarni kolektorji, električni avtomobili…), svetujemo tudi v zvezi s pridobivanjem subvencij Ekosklada.

Svetovalna mreža Ensvet obsega strokovnjake iz različnih področij (arhitekte, strojne in elektroprojektante, gradbenike…), ki sicer delujejo na zelo različnih delovnih področjih. Z dobro komunikacijo skrbimo za izmenjavo podatkov med svetovalci in se pri vseh težjih vprašanjih iz specifičnih področij tudi posvetujemo med sabo, z željo po čim bolj strokovnih in uporabnih nasvetih.

V sodobnih medijih je informacij prej preveč kot premalo, včasih je težko izluščiti tiste bistvene, zato še vedno prihaja do napak pri gradnji in uporabi stavb. Svetovalci mreže Ensvet pod okriljem Ekosklada se trudimo s svojimi nasveti pomagati k boljši ozaveščenosti o rabi energije in višji kvaliteti bivanja.

Več informacij: Eko sklad En svet


Energetska svetovalka mreže Ensvet
Marjeta Zupančič, univ. dipl. ing. arh., MA

 

Lokacija Energetske pisarne

_DSC0582