Imenik zaposlenih

Kabinet župana

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
RETAR Meta vodja kabineta župana 39 39 204 041 932 755
DROBNJAK Marko koordinator VII/1 - pripravnik za področje informiranja 39 39 233 /
KRAMAR Urban višji svetovalec za odnose z javnostmi 39 39 341 /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokolarne zadeve 39 39 239 031 331 693
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica funkcionarja 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 39 39 256 /

Medobčinski inšpektorat

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
JUDEŽ Peter vodja skupne občinske uprave 39 39 271 031 396 306
KOVAČ Denis občinski redar 39 39 273 041 337 306
MERVAR Maja višja svetovalka za prekrškovne zadeve 39 39 295 /
PERŠE Jani občinski redar 39 39 273 051 692 780
VRHOVNIK HENČIČ Martina Ana inšpektorica svetnica 39 39 275 051 602 339

Urad za družbene dejavnosti

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti 39 39 318 /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo 39 39 253 /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti 39 39 324 /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko 39 39 291 051 396 193
KULOVEC Irena poslovna sekretarka VI 39 39 251 /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo 39 39 250 /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino 39 39 211 031 280 900
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje 39 39 254 /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo 07 39 39 249 /

Urad za finance in splošne zadeve

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve 39 39 332 041 779 223
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 - pripravnik 07 39 39 323 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka 07 39 39 334 /
BARTELJ Andreja finančnik V 07 39 39 235 /
BENCIK Andrej strokovni sodelavec V 07 39 39 331 /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II 39 39 206 031 665 206
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI 39 39 231 /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve 39 39 266 /
DRAKULIČ Jana računovodja VII/2-I 39 39 319 /
EJUP Maja računovodja VII/2-II 39 39 261 /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko 39 39 298 031 533 196
GLUHAK Alena pravnica VII/1 - pripravnica /
GORENC Maja višja svetovalka za javna naročila 39 39 308 /
GRABNAR Dragica računovodja VII/2-II 39 39 343 /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I 39 39 219 /
Janko Nives sistemski administrator VII/2-II 07 39 39 293 /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje 39 39 309 040 935 151
LAKNER Vanja Podsekretarka za splošne pravne zadeve 07 39 39 333 /
LUKMAN Tatjana računovodja VII/2-II 39 39 232 /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II 39 39 234 /
mag. JAZBEC GALEŠA Jasna podsekretarka za splošno pravne zadeve 39 39 329 /
mag. MACEDONI Janja višja svetovalka za proračun in analize 39 39 301 /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve 39 39 222 051 324 649
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI 39 39 222 051 324 649
PRIMC Miloš analitik VII/2-I 39 39 236 /
SENIČAR Klavdija pripravnik - računovodja VII/2-III /
TURK Klavdija računovodja VII/2-II 39 39 321 /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet 39 39 228 /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve 39 39 220 041 383 361
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V 39 39 225 /

Urad za prostor in razvoj

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve 39 39 237 051 658 706
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj 39 39 247 041 581 756
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost 39 39 342 041 758 648
MUHIČ Alenka vodja oddelka za investicije 39 39 255 031 395 868
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor 39 39 280 041 358 318
AŠ Vanja strokovni sodelavec VII/2-II - za premoženjske zadeve 07 39 39 281 /
BELE ZATEŽIĆ Špela Strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije 07 39 39 252 /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet 07 39 39 238 041 435 616
BERUS Andrejka višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 289 /
BREZAR Stanko strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 39 39 273 041 661 222
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek 39 39 330 /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti 39 39 240 /
DUH Jure višji svetovalec za promet 39 39 303 041 767 857
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest in krajevnih skupnost 39 39 326 051 621 350
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije 39 39 229 041 769 151
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V 39 39 273 040 342 069
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet 39 39 284 041 552 466
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste 39 39 297 031 651 442
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije 39 39 215 031 335 524
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje 39 39 312 /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in razvoj 39 39 306 /
KONCILJA Dragica administratorka V 39 39 287 /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek 39 39 328 /
LENASSI MALNARIČ Mojca višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 39 39 307 /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila 39 39 224 /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti 39 39 207 041 354 380
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke 39 39 285 /
mag. ZORE Janez podsekretar za promet 39 39 276 041 368 415
MALI Peter strokovni sodelavec VI 39 39 304 /
MEDVED Jože strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč 33 21 802 /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko nacrtovanje 39 39 283 /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost 39 39 259 /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje 39 39 248 /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 39 39 300 /
OCVIRK Vera podsekretarka za premoženjske zadeve 39 39 230 /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije 39 39 216 051 618 369
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe 39 39 294 031 787 537
PLANTAN Darja podsekretarka za komunalni prispevek in odmero nadomestila 39 39 290 041 342 160
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 39 39 242 041 357 041
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov 39 39 305 /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije 07 39 39 325 /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste 39 39 310 /
ŠTUPAR Anže strokovni sodelavec VII/1 - za premoženjsko pravne zadeve 39 39 260 /
ŠURLA Aleš strokovni sodelavec VII/2-II - za razvojne projekte in energetski management 39 39 338 031 715 999
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 39 39 286 /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem 39 39 299 /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve 39 39 288 /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva 39 39 262 /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 39 39 315 /