vodilna slika

Imenik zaposlenih

Kabinet župana

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
tajništvo 07 39 39 244 /
vratar 07 39 39 335 /
KRAMAR Urban vodja kabineta župana 07 39 39 341 031 815 360
RETAR Meta vodja kabineta župana (trenutno odsotna) /
ČAMPA PAVLIN Manca svetovalka za komuniciranje 07 39 39 257 031 343 903
DŽELADINI Vanesa strokovna sodelavka VII/1 - za področje protokola, mednarodnega sodelovanja in odnosov z javnostmi 07 39 39 233 /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka za odnose z javnostmi (trenutno odsotna) /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokol in mednarodne odnose 07 39 39 239 /
SRŠEN Saša koordinator VII/1 - pripravnik 07 39 39 264 /
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 270 /
dežurna številka redarstva 031 390 401 /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
FEJZIĆ Fikret višji svetovalec za civilno zaščito in požarno varstvo /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
GOLIĆ Klara koordinator VII/1 - pripravnik /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KOSTAJNŠEK David višji občinski redar /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože referent za urejanje prometa /
MERVAR Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOČAR Sebastjan strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec V - za urejanje prometa /
ŠEPETAVC Maja svetovalka za pravne zadeve /
TOLAR Tina občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /

Direktorica občinske uprave

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
tajništvo 07 39 39 206 /
vratar 07 39 39 202 /

Urad za družbene dejavnosti

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /

Urad za finance in splošne zadeve

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka /
BARTELJ Andreja finančnik V /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
JERINA MESTNIK Claudia višja svetovalka za splošne zadeve /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LAKNER Vanja podsekretarka za splošno pravne zadeve /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PERNEK Natalija računovodja VII/2-II /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I /
REBSELJ Nina pravnik VII/1 - pripravnik /
REMS Luka pravnik VII/1 - pripravnik /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /

Urad za prostor in razvoj

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
GERŠIČ Peter strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in pametne skupnosti /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1- za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za okolje in prostor
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za premoženjske zadeve
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
SVILAN Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za investicije
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
SEPIN Matjaž strokovni sodelavec VII/2-I- za investicije in razvoj /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za promet /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za promet in mobilnost
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za komunalne dejavnosti
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /