vodilna slika

Ostala dela na cestah

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega 

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg. 

 

Delne zapore ceste: Stari Log - Dvor (do 21. avgusta)

Lokacija

Stari Log - Dvor 

Predviden datum zapore

13. 7. – 21. 8. 2021 

Opis

Zapora bo potekala na naslednjem odseku:

- Stari Log - Dvor 

Vrsta zapore

Delna zapora - ročno usmerjanje prometa

Obvoz

/

Razlog

Postavitev dodatnih elementov za motoriste

 

Popolna zapora ceste - Lamutova ulica (do 30. avgusta)

Lokacija

Lamutova ulica

Predviden datum zapore

16. 7. – 30. 8. 2021

Opis

Zapora bo potekala na odseku: 

- Mestne njive - Lamutova ulica 34

- Lamutova ulica 17

Vrsta zapore

Popolna zapora

Obvoz

Obvoz v času zapore ne bo urejen. Dostop do objektov v območju zapore bo možen v dogovoru z vodjem gradbišča. 

Razlog

Obnova mešane kanalizacije

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor odsekov občinskih cest v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi (do 31. oktobra)

Lokacija

Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi 

Predviden datum zapore

21. 7. – 30. 10. 2021 

Opis

Zapore bodo potekale od 21. julija do 31. oktobra, 40 delovnih dni v terminu. 

 

Zapore bodo potekale na naslednjih odsekih:

- Ruperč vrh - povezava mimo hišne številke 59

- Ruperč vrh - Stranska vas

- Ruperč vrh 51a

- Stranska vas 136

- Stranska vas 109

- Birčna vas - povezava mimo hišne številke 54

- Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane - Birčna vas

- Birčna vas 58b

- Birčna vas 47

- Birčna vas - Padež

- Birčna vas 33a

- Jama 6

- Jama - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče

- Gorenje Lakovnice - Jurna vas - Koroška vas

- Dolenje Lakovnice - povezava mimo hišne številke 8

Vrsta zapore

Več začasnih delnih in popolnih zapor odsekov občinskih cest v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi. 

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen preko utrjene premostitve mimo gradbišča. 

Razlog

Izgradnja optičnega TK omrežja.

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 30. novembra)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020 – 30. 11. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

3. faza: delna zapora – Ždinja vas – Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

8. faza: delna zapora JP 796851 – Ždinja vas – Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste

Odseki:

- Novo mesto - Ždinja vas - Trška gora

- Trška gora - povezava mimo hišne številke 26

- Kamen Vrh - povezava mimo hišne številke 79

- Kamen Vrh 102

- Kamen Vrh 1

- Kamen Vrh - povezava mimo hišne številke 6

- Kamen Vrh 5a

- Ždinja vas 25

- Ždinja vas - povezava mimo hišne številke 29

- Ždinja vas - Golušnik

Vrsta zapore

Popolna in delna zapora

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja vodovoda in kanalizacije

 

 

nazaj