vodilna slika

Ostala dela na cestah

Popolna zapora - Jenkova ulica - Šolska ulica - K sodišču (do 26. novembra)

Lokacija

Jenkova ulica - Šolska ulica - K sodišču (Novo mesto)

Predviden datum zapore

24. 11. - 26. 11. 2022

Opis

/

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

Obvoz bo potekal na relaciji Šolska ulica-K sodišču-Jerebova ulica-Ulica talcev-Rozmanova ulica-Prešernov trg-Florjanov trg-Glavni trg-Jenkova ulica-Šolska ulica in obratno.

Razlog

Izgradnja javne razsvetljave.

 

Delna zapora - Birčna vas (do 20. novembra 2023)

Lokacija

Birčna vas

Predviden datum zapore

2. 11. 2022 - 20. 11. 2023

Opis

V obdobju od 2. novembra 2022 do 20. novembra 2023 bodo potekala dela na državni cesti mimo osnovne šole v Birčni vasi do železniškega podhoda. Na tem odseku bo potekala prenova ceste in izgradnja površin za pešce. Promet bo na tem območju urejen z delno zaporo in bo potekal izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Prenova državne ceste.

 

Popolna zapora - Stranska vas (do 23. decembra)

Lokacija

Stranska vas 154

Predviden datum zapore

21. 11. - 23. 12. 2022

Opis

/

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz ne bo urejen, dostop bo potekal v dogovoru z vodjo gradbišča.

Razlog

Gradnja 20kV TBP.

 

Delna zapora - Ratež (do 30. novembra)

Lokacija

Ratež 

Predviden datum zapore

14. 11. - 30. 11. 2022

Opis

Izgradnja optičnega TK omrežja v naselju Ratež.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

Zapora bo urejena izmenično enosmerno s prometnimi znaki.

Razlog

/

 

Popolna zapora - Trdinova ulica - Kandijska cesta (do 30. decembra)

Lokacija

Trdinova ulica - Gubčeva ulica - Mušičeva ulica (Novo mesto)

Predviden datum zapore

14. 11. - 30. 12. 2022

Opis

Sprememba prometne ureditve pri Osnovni šoli Grm.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

V času popolne zapore bo obvoz urejen po vzporednihcestah na relaciji Trdinova ulica - Gubčeva ulica - Mušičeva ulica in obratno.

Razlog

/

Delna zapora - Jenkova ulica - Šolska ulica - K sodišču (do 26. novembra)

Lokacija

Jenkova ulica - Šolska ulica - K sodišču (Novo mesto)

Predviden datum zapore

11. 11. - 26. 11. 2022

Opis

/

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

Obvoz v času delne zapore ne bo urejen.

Razlog

Izgradnja fasade.

 

Popolna zapora - Prisojna pot (do 20. novembra)

Lokacija

Prisojna pot (Novo mesto)

Predviden datum zapore

14. 11. - 20. 11. 2022

Opis

/

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz v času popolne zapore ne bo urejen.

Razlog

Prenova.

 

Delna zapora - Ratež  (do 16. novembra)

Lokacija

cesta Novo mesto-Šentjernej

Predviden datum zapore

2. 11. - 16. 11. 2022

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Ureditev cestne razsvetljave.

 

Popolna zapora - Herinja vas (do 19. novembra)

Lokacija

Herinja vas-Vrh pri Pahi

Predviden datum zapore

13. 11. - 19. 11. 2022

Opis

/

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen na relaciji Otočec-Herinja vas.

Razlog

Preplastitev ceste.

 

Delna zapora - Češča vas  (do 30. novembra)

Lokacija

Češča vas

Predviden datum zapore

2. 11.-30. 11. 2022

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno z znaki.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja bazena.

 

Delna zapora - Irča vas  (do 30. marca 2023)

Lokacija

Irča vas 38

Predviden datum zapore

do 30. 3. 2023

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno z znaki.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja brvi v Irči vasi.

 

Delna zapora - Cikava  (do 24. novembra)

Lokacija

cesta Novo mesto-Šentjernej

Predviden datum zapore

7. 11. - 24. 11. 2022

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Ureditev priključka na državno cesto.

 

Delna zapora - Povhova ulica  (do 21. novembra)

Lokacija

Povhova ulica

Predviden datum zapore

17. 10. - 21. 11. 2022

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Ureditev kolesarske povezave.

 

Popolna zapora - Cesta brigad (do 15. novembra)

Lokacija

Cesta brigad

Predviden datum zapore

15. 9. - 16. 12. 2022

Opis

Dela na Cesti brigad bodo potekala na odseku od križišča z ulico V Brezov log do že rekonstruiranega dela ulice pri Andrijaničevi cesti.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen po Kočevarjevi ulici, Ljubljanski cesti in Andrijaničevi cesti ter obratno.

Razlog

Rekonstrukcija ceste.

 

Popolna zapora - Jama, Rakovnik, Rajnovšče, Dolenje Lakovnice (do 23. decembra)

Lokacija

Jama, Rakovnik, Rajnovšče, Dolenje Lakovnice

Predviden datum zapore

3. 10. - 23. 12. 2022

Opis

/

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz na relaciji Dolenje Lakovnice-Gorenje Lakovnice-Jama in obratno.

Razlog

Izgradnja javne kanalizacije v Dolenjih Lakovnicah.

 

Delna zapora - Mali Slatnik - Petelinjek (do 23. decembra)

Lokacija

       Mali Slatnik

Predviden datum zapore

      12. 9. - 23. 12. 2022

Opis 

Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforjem.

 

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnje nove večnamenske poti za pešce in kolesarje ter prenove kilometrskega odseka ceste med naseljema Mali Slatnik in Petelinjek, ki vključuje tudi izgradnjo avtobusnega postajališča z obračališčem pri podružnični Osnovni šoli Mali Slatnik.

 

 

Delna zapora - Črmošnjice (do 31. decembra)

Lokacija

Črmošnjice

Predviden datum zapore

   6. 9. - 31. 12. 2022

Opis

V torek, 6. septembra 2022, se začnejo dela za ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in vodovoda v Črmošnjicah na odseku od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo. Dela bodo potekala do konca tega leta, promet pa bo ob delni zapori s semaforji potekal izmenično enosmerno.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Rekonstrukcija ceste, pločnika, javne razsvetljave in vodovoda.

 

Popolna zapora - Lastovče (do 30. novembra)

Lokacija

Lastovče

Predviden datum zapore

7. 9. - 30. 11. 2022

Opis

Zaradi rekonstrukcije ceste bo od 7. septembra do 30. novembra popolnoma zaprt odsek ceste Povhova ulica-Lastovče-Groblje. 

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen na relaciji Lastovče-Cegelnica-rondo Adria-Češča vas-Groblje in obratno.

Razlog

Rekonstrukcija ceste.

 

Občasna popolna zapora - Župančičevo sprehajališče

Lokacija

Župančičevo sprehajališče pri MC Oton

Predviden datum zapore

v času nevarnih del za mimoidoče

Opis

Na Župančičevem sprehajališču pri Mladinskem centru Oton bo v času specifičnih del od četrtka, 9. junija 2022, vzpostavljena popolna zapora sprehajališča zaradi gradbenih del v okviru izgradnje brvi in kolesarske poti Loka–Kandija. 

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obhod za pešce bo možen po ulicah mestnega jedra, prehod iz smeri Športnega parka Loka proti Pugljevi ulici in obratno pa bo mogoč v času, ko se dela ne bodo izvajala.

Razlog

Gradnja brvi Loka-Kandija.

 

Delna in popolna zapora - Germova, Vrhovčeva, Rozmanova ulica in Glavni trg (do 31. marca 2023)

Lokacija

Germova, Vrhovčeva, Rozmanova ulica in Glavni trg

Predviden datum zapore

1. 11. 2021–31. 3. 2023

Opis

/

Vrsta zapore

Delna in popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen po okoliških ulicah.

Razlog

Ureditev objekta na Glavnem trgu 2.

nazaj