vodilna slika

Ostala dela na cestah

Popolna zapora ceste - Stranska vas (do 31. marca)

Lokacija

Stranska vas 136

Predviden datum zapore

22. 3. - 31. 3. 2023 ob delovnih dneh med 8. in 17. uro

Opis                 /

 

Vrsta zapore

Popolna  zapora.

Obvoz

Obvoz za stanovalce bo urejen preko gradbišča.

Razlog

Izgradnja optičnega TK omrežja.

 

Popolna zapora ceste - Pristava in Mihovec (do 31. marca)

Lokacija

Pristava, Mihovec

Predviden datum zapore

20. 3. - 31. 3. 2023 ob delovnih dneh med 8. in 17. uro

Opis                 /

 

Vrsta zapore

Popolna  zapora.

Obvoz

Obvoz za stanovalce bo urejen preko gradbišča.

Razlog

Izgradnja optičnega TK omrežja.

 

Ureditev izvoza in uvoza na gradbišče ter popolna zapora hodnika za pešce -  Podbreznik 104 (30. september 2023)

Lokacija

Podbreznik 104

Predviden datum zapore

20. 3. 2023 - 30. 9. 2024

Opis                  

Zaradi gradnje večstanovanjskih objektov bo pri Podbrezniku 104 urejen gradbiščni priključek, vzpostavljena bo popolna zapora površn za pešce in kolesarje.

Vrsta zapore

Ureditev gradbiščnega priključka in popolna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja večstanovanjskih objektov.

 

Delna zapora - Mali Slatnik, Petelinjek  (do 30. aprila)

Lokacija

Mali Slatnik in Petelinjek

Predviden datum zapore

6. 2. – 30. 4. 2023 

Opis

Vzpostavljena bo premikajoča se krajša delna zapora, promet pa bo potekal izmenično enosmerno s semaforji. 

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja površin za pešce in kolesarje.

 

Delna zapora - Dolž  (do 31. maja)

Lokacija

Dolž - Vrhe - Veliki Cerovec

Predviden datum zapore

23. 1. - 31. 5. 2023

Opis

Ob gradbišču bo promet urejen izmenično enosmerno semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Rekonstrukcija lokalne ceste v Dolžu.

 

Delna zapora - Šmarješka cesta  (do 30. aprila)

Lokacija

Šmarješka cesta

Predviden datum zapore

do 30. 4. 2023

Opis

Od 9. januarja do predvidoma 30. aprila 2023 bo na Šmarješki cesti potekala delna zapora priključkov na lokalno cesto zaradi izkopa gradbene jame. 

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izkop gradbene jame.

 

Delna zapora - Jakčeva ulica (do 30. aprila)

Lokacija

Jakčeva ulica

Predviden datum zapore

18. 1. - 30. 4. 2023

Opis

Potekalo bo urejanje uvoza na gradbišče večstanovanjskega objekta.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Ureditv dovoza na gradbišče.

 

Delna zapora - Birčna vas (do 20. novembra)

Lokacija

Birčna vas

Predviden datum zapore

2. 11. 2022 - 20. 11. 2023

Opis

V obdobju od 2. novembra 2022 do 20. novembra 2023 bodo potekala dela na državni cesti mimo osnovne šole v Birčni vasi do železniškega podhoda. Na tem odseku bo potekala prenova ceste in izgradnja površin za pešce. Promet bo na tem območju urejen z delno zaporo in bo potekal izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Prenova državne ceste.

 

Delna zapora - Irča vas  (do 30. marca)

Lokacija

Irča vas 38

Predviden datum zapore

do 30. 3. 2023

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno z znaki.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja brvi v Irči vasi.

 

Delna zapora - Črmošnjice (do 31. marca)

Lokacija

Črmošnjice (do 31. marca)

Predviden datum zapore

   9. 1. - 31. 3. 2023

Opis

V torek, 6. septembra 2022, se začnejo dela za ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in vodovoda v Črmošnjicah na odseku od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo.  Promet bo ob delni zapori s semaforji potekal izmenično enosmerno.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Rekonstrukcija ceste.

 

Delna in popolna zapora - Germova, Vrhovčeva, Rozmanova ulica in Glavni trg (do 31. marca)

Lokacija

Germova, Vrhovčeva, Rozmanova ulica in Glavni trg

Predviden datum zapore

1. 11. 2021–31. 3. 2023

Opis

/

Vrsta zapore

Delna in popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen po okoliških ulicah.

Razlog

Ureditev objekta na Glavnem trgu 2.

 

Delna zapora - Gorenje in Dolenje Lakovnice (do 30. aprila)

Lokacija

Gorenje Lakovnice in Dolenje Lakovnice

Predviden datum zapore

9. 1. - 30. 4. 2023

Opis

V obdobju od 9. januarja do 30. aprila 2023 bo potekala popolna zapora ceste pri posameznih hišnih priključkih v Gorenjih in Dolenjih Lakovnicah zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja. 

Vrsta zapore

Popolna zapora. 

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz možen po vzporednih lokalnih cestah. 

Razlog

Izgradnja kanalizacije.

nazaj