vodilna slika

Ostala dela na cestah

 

Oviran promet na Topliški cesti

Zaradi sanacije protihrupne ograje bo od 26. oktobra do 23. novembra 2021 oviran promet na Topliški cesti. 

 

Oviran promet na Andrijaničevi cesti

Od ponedeljka, 4. oktobra 2021, bo na Andrijaničevi cesti v smeri od krožišča "Tabletka" proti Ločni oviran promet zaradi izgradnje križišča v Kosovi dolini (nasproti tovarne Krka). Zaradi izvedbe del bo na tem območju zožen vozni pas, zaprt bo tudi pločnik za pešce. Dela so predvidena do 31. maja 2022.

 

Delna zapora ceste Novo mesto-Ždinja vas-Trška gora (do 15. novembra )

 

Lokacija

Novo mesto-Ždinja vas-Trška gora

Predviden datum zapore

02. 11.–15. 11. 2021 

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena 24 ur dnevno.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Ureditev ceste.

 

 


Delna zapora ceste Ruperč vrh-Stranska vas (do 15. novembra)

Lokacija

Ruperč vrh-Stranska vas 

Predviden datum zapore

27. 10.–15. 11. 2021 

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena 24 ur dnevno.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Ureditev ceste.

 

Delna zapora ceste Petelinjek-Veliki Slatnik (do 30. oktobra)

 

Lokacija

Petelinjek-Veliki Slatnik 

Predviden datum zapore

21. 10.–30. 10. 2021 

Opis

Delna zapora na odseku: 

- Petelinjek - Potov Vrh - Križe

- Križe - Veliki Slatnik - Hrušica

 

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja optičnega kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

 

 

Delna zapora - Novo mesto-Šentjernej (do 20. januarja 2022)

Lokacija

cesta Novo mesto-Šentjernej

Predviden datum zapore

21. 10. 2021 - 20. 1. 2022

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Obnova meteorne in fekalne kanalizacije.

 

Več začasnih delnih zapor na relaciji Hrušica-Gabrje (do 30. oktobra)

Lokacija

Hrušica-Gabrje

Predviden datum zapore

18. 10.–30. 10. 2021 

Opis

Zapore bodo potekale od 18. do 30. oktobra na relacijah:

- Hrušica-Gabrje

- Dolž-Pangrč Grm-Gabrje

- Gabrje

- Šumeči potok

- Gabrska Gora

Vrsta zapore

Več začasnih delnih zapor.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja optičnega kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

 

Delna zapora - Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas (do 28. oktobra)

Lokacija

Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas

Predviden datum zapore

18. 10. - 28. 10. 2021

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena med delovnikom.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja EKK.

 

Popolna zapora - Prečna-Suhor (do 8. novembra)

Lokacija

Prečna-Suhor

Predviden datum zapore

18. 10. - 8. 11. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena 24 ur dnevno.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen na relaciji Suhor-Kuzarjev Kal-Prečna in obratno.

Razlog

Ureditev občinske ceste.

 

Popolna zapora - Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas (do 8. novembra)

Lokacija

Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas

Predviden datum zapore

19. 10. - 8. 11. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena 24 ur dnevno.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen na relaciji Krka-Cerovci-Smolenja vas in obratno.

Razlog

Ureditev občinske ceste.

 

Popolna zapora - Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas (do 8. novembra)

Lokacija

Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas

Predviden datum zapore

19. 10. - 8. 11. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena 24 ur dnevno.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen na relaciji Krka-Cerovci-Smolenja vas in obratno.

Razlog

Ureditev občinske ceste.

 

Delna zapora - Stari Log-Dvor (do 20. decembra)

Lokacija

Stari Log-Dvor

Predviden datum zapore

11. 10. 2021 - 20. 12. 2021

Opis

Delna zapora bo vzpostavljena izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Sanacija skalne brežine.

 

Več začasnih delnih zapor na relaciji Župnca-Ždinja vas-Kamen Vrh-TrškaGora-Sevno-Sedeže-Črešnjice-Burjevci (do 30. oktobra)

Lokacija

Župnca-Ždinja vas-Kamen Vrh-TrškaGora-Sevno-Sedeže-Črešnjice-Burjevci

Predviden datum zapore

4. 10.–30. 10. 2021 

Opis

Zapore bodo potekale od 4. do 30. oktobra na relacijah:

- Župnca-Na Brezovici

- Novo mesto-Ždinja vas-trška Gora

- Ždinja vas-Golušnik

- Sevno na Trški gori - povezava mimo hišne številke 12a

- Sevno - Trška Gora 108

- Trška Gora-Črešnjice-Jelše pri Otočcu

- Trška Gora-Črešnjice

- Trška Gora mimo hišne številke 161

- Trška Gora mimo hišne številke 170

- Kamen vrh mimo hišne številke 79

Vrsta zapore

Več začasnih delnih zapor.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja optičnega kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

 

Več začasnih delnih zapor na relaciji Prečna-Kuzarjev Kal-Hudo-Gorenje Kamence-Daljni Vrh (do 30. oktobra)

Lokacija

Prečna-Kuzarjev Kal-Hudo-Gorenje Kamence-Daljni Vrh

Predviden datum zapore

4. 10.–30. 10. 2021 

Opis

Zapore bodo potekale od 4. do 30. oktobra na relacijah:

- Straška cesta-Prečna

- Prečna-Kuzarjev Kal

- Kuzarjev Kal-Suhor

- Kuzarjev Kal-povezava mimo hišne številke 14

- Kuzarjev Kal-povezava mimo hišne številke 46

- Gorenje Kamence-Hudo

- Gorenje Kamence- Y razcep

- Dolenje Kamence-Gorenje Kamence-Daljni Vrh-Goli Vrh

- Daljni Vrh-Gorenje Kamence 25

Vrsta zapore

Več začasnih delnih zapor.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja optičnega kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

 


 

Delna zapora - državna cesta v Šmihelu (do 24. aprila 2022)

Lokacija

Šmihelska cesta

Predviden datum zapore

9. 8. 2021 - 24. 4. 2022

Opis

Delna zapora ceste od Smrečnikove ulice do pokopališča.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Rekonstrukcija ceste.

 

Popolna zapora - Rajnovšče (do 7. novembra)

Lokacija

Jama-Rakovnik pri Birčni vasi-Rajnovšče

Predviden datum zapore

30. 9 - 7. 11. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena 24 ur na dan.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen skozi Rakovnik pri Birčni vasi, Jamo in Stransko vas.

Razlog

Gradnja vodovodnega priključka.

 

Popolna zapora - Podbevškova ulica (do 31. oktobra)

Lokacija

Podbevškova ulica 

Predviden datum zapore

27. 9 - 31. 10. 2021

Opis

Popolna zapora bo vzpostavljena 24 ur na dan.

Vrsta zapore

Popolna zapora.

Obvoz

Obvoz bo urejen skozi drugi priključek Podbevškove ulice in po državni cesti Novo mesto-Šentjernej.

Razlog

Rekonstrukcija ceste in ureditev meteorne in fekalne kanalizacije.

 


 

Začasna prometna ureditev - Češča vas (do 30. oktobra)

Lokacija

Češča vas-Prečna

Predviden datum zapore

14. 9. -  30. 10. 2021

Opis

Ureditev bo vzpostavljena za ureditev uvoza in izvoza na gradbiščni priključek.

Vrsta zapore

Začasna prometna ureditev.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja bazenskega kompleksa.

 

Delna zapora - Irča vas 38 (do 30. oktobra)

Lokacija

Na Loko-Župančičevo sprehajališče 2

Predviden datum zapore

13. 9. - 30. 10. 2021

Opis

Ob Irči vasi 38 bo vzpostavljena delan zapora, ki bo urejena izmenično enosmerno z znaki.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Gradnja brvi.

 

Delna zapora - Dolž-Vrhe-Veliki Cerovec (do 15. novembra)

Lokacija

Dolž-Vrhe-Veliki Cerovec

Predviden datum zapore

8. 9. - 15. 11. 2021

Opis

Zapora bo urejena izmenično enosmerno s semaforji.

Vrsta zapore

Delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Rekonstrukcija ceste.

 

Več začasnih delnih zapor - Otočec, Herinja vas, Šentpeter, Lešnica, Ratež, Gumberk (do 30. oktobra)

Lokacija

Otočec, Herinja vas, Šentpeter mimo hišne številke 5, Lešnica, Ratež, Gumberk

Predviden datum zapore

29. 9.–30. 10. 2021 

Opis

Zapore bodo potekale do 30. oktobra, 24 ur na dan.

Vrsta zapore

Delne zapore.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja optičnega TK omrežja - projekt RUNE.

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor odsekov občinskih cest v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi (do 31. oktobra)

Lokacija

Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi 

Predviden datum zapore

21. 7.–30. 10. 2021 

Opis

Zapore bodo potekale od 21. julija do 31. oktobra, 40 delovnih dni v terminu. 

 

Zapore bodo potekale na naslednjih odsekih:

- Ruperč vrh - povezava mimo hišne številke 59,

- Ruperč vrh - Stranska vas,

- Ruperč vrh 51a,

- Stranska vas 136,

- Stranska vas 109,

- Birčna vas - povezava mimo hišne številke 54,

- Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane - Birčna vas,

- Birčna vas 58b,

- Birčna vas 47,

- Birčna vas - Padež,

- Birčna vas 33a,

- Jama 6,

- Jama - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče,

- Gorenje Lakovnice - Jurna vas - Koroška vas,

- Dolenje Lakovnice - povezava mimo hišne številke 8.

Vrsta zapore

Več začasnih delnih in popolnih zapor odsekov občinskih cest v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi. 

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen preko utrjene premostitve mimo gradbišča. 

Razlog

Izgradnja optičnega TK omrežja.

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 30. novembra)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020–30. 11. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence–Trška gora–Črešnjice–Lešnica,

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence–Trška gora–Črešnjice–Lešnica,

3. faza: delna zapora – Ždinja vas–Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas,

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas–Golušnik,

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas,

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas–Golušnik,

8. faza: delna zapora JP 796851 Ždinja vas –Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste.

Odseki:

- Novo mesto - Ždinja vas– Trška gora,

- Trška gora - povezava mimo hišne številke 26,

- Kamen Vrh - povezava mimo hišne številke 79,

- Kamen Vrh 102,

- Kamen Vrh 1,

- Kamen Vrh - povezava mimo hišne številke 6,

- Kamen Vrh 5a,

- Ždinja vas 25,

- Ždinja vas - povezava mimo hišne številke 29,

- Ždinja vas–Golušnik.

Vrsta zapore

Popolna in delna zapora.

Obvoz

/

Razlog

Izgradnja vodovoda in kanalizacije.

 

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

Od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega.

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg. 

 

nazaj