vodilna slika

Ostala dela na cestah

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega 

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg. 

 

Delna zapora - Livada 14 (do 15. maja)

Lokacija

Livada

Predviden datum zapore

4. 3. – 14. 4. 2021

Opis

Zaradi izvedbe gradbenih del bo na objektu Livada 14 potekala delna zapora ulice - ceste - izmenično enosmerno z znaki, v dolžini 25m od 4. marca do predvidoma 15. maja.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

Obvoz bo urejen in označen po državnih in občinskih cestah na relaciji grad Otočec - Šentpeter - Gumberk - Ratež - grad Otočec in obratno. 

Razlog

izvedba gradbenih del na objektu Livada 14

 

Popolna zapora - Knežija - Globočdol - Brezje pri Trebelnem (do 15. maja)

Lokacija

Knežija-Globočdol-Brezje pri Trebelnem

Predviden datum zapore

6. 4. – 15. 5. 2021

Opis

 

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

Obvoz bo potekal na relaciji Knežija-Brezje pri Trebelnem-Ornuška vas-Radna vas-Pojane pri Mirni Peči-Karteljevo in obratno

Razlog

obnova lokalne ceste

 

Delne zapore ali kratkotrajne popolne zapore - Gornja Težka Voda (do 17. maja)

Lokacija

Relacija Brezje - Otočec

Predviden datum zapore

22. 3. – 17. 5. 2021

Opis

Zapore bodo potekale na naslednjih relacijah:

- Stopiče - Plemberk - Gornja Težka Voda

- Gornja Težka Voda 23

- Gornja Težka Voda 17 

- nekategorizirane občinske ceste na območju Gornje Težke Vode

Vrsta zapore

delne zapore ali kratkotrajne (30min) popolne zapore 

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 31. maja)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020 – 31. 5. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

3. faza: delna zapora – Ždinja vas – Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

8. faza: delna zapora JP 796851 – Ždinja vas – Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda in kanalizacije

 

Delne zapore cest Župnca - Ždinja vas – Kamen Vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci in Prečna - Kuzarjev Kal - Hudo - Gorenje Kamence - Daljni Vrh (do 30. junija)

Lokacija

Relacija Župnca - Ždinja vas – Kamen Vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci in Prečna - Kuzarjev Kal - Hudo - Gorenje Kamence - Daljni Vrh

Predviden datum zapore

29. 12. 2020 – 30. 6. 2021

Opis

Na relaciji Župnca - Ždinja vas – Kamen Vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci in na relaciji Prečna - Kuzarjev Kal - Hudo - Gorenje Kamence - Daljni Vrh bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore. 

Odseki: 

- Straška cesta - Prečna

- Prečna - Kuzarjev Kal

- Kuzarjev Kal - Suhor

- Kuzarjev Kal - povezava mimo hišne številke 14

- Kuzarjev Kal - povezava mimo hišne številke 46

- Gorenje Kamence - Hudo

- Gorenje Kamence - Y razcep

- Dolenje Kamence - Gorenje Kamence - Daljni Vrh - Goli Vrh 

- Daljni Vrh - Gorenje Kamence 25

 

- Župnca - Na Brezovici

- Novo mesto - Ždinja vas - Trška gora

- Ždinja vas - Golušnik

- Sevno na Trški gori - povezava mimo hišne številke 12a

- Stražna - Sevno - Trška gora

 - Sevno  - Trška gora 108

- Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu

- Trška gora - Črešnjice

- Trška gora - povezava mimo hišne številke 161

- Trška gora - povezava mimo hišne številke 170

- Kamen Vrh - povezava mimo hišne številke 79

Vrsta zapore

delne zapore

Obvoz

V času popolne zapore bo promet potekal preko utrjene premostitve preko gradbišča.

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE 

 

Delne in popolne zapore cest: Otočec - Jelše - Herinja vas - Vrh pri Pahi - Paha (do 30. junija)

Lokacija

Otočec - Jelše - Herinja vas - Vrh pri Pahi - Paha

Predviden datum zapore

10. 5. – 30. 6. 2021 

Opis

Na območjih javnih poti in lokalnih cest Pahe in Herinje vasi, bodo potekale naslednje zapore odsekov cest:

- Lešnica - Otočec

- Otočec - Lešnica

- Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu

- Zagrad pri Otočcu - Dolenje Grčevje - Kot

- Herinja vas - Zagrad pri Otočcu

- Herinja vas - povezava mimo hišne številke 15

- Herinja vas - Vrh pri Pahi

- Paha - Sela pri Štravberku - Nova Gora - Štatenberk

- Paha - Vrh pri Pahi - Žaloviče

- Srednje Grčevje 20

- Herinja vas - Šmarješke Toplice - Obrh

Vrsta zapore

delne zapore

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor občinskih cest pri Hrušici in Gabrju (do 31. septembra)

Lokacija

Občinske ceste ob in v naseljih Hrušica in Gabrje

Predviden datum zapore

 2. 11. 2020 – 31. 9. 2021

Opis

Na občinskih cestah ob in v naseljih Hrušica in Gabrje bodo zaradi izgradnje optičnega TK omrežja vzpostavljene začasne zapore. Vsak posamezen odsek bo zaprt približno 5 delovnih dni. 

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen prek utrjene premostitve mimo gradbišča.

Razlog

izgradnja optičnega TK omrežja v naseljih Hrušica in Gabrje

nazaj