vodilna slika

Seje

22. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 07.10.2021 ob 16:00
Lokacija: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21) je pogoj za udeležbo na seji Občinskega sveta MO NM izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), kar se bo preverjalo ob vstopu v poslopje Šolskega centra Novo mesto.

Udeležence na seji vljudno naprošamo, da med sejo nosijo zaščitno masko. Pred vstopom v sejno dvorano bo, poleg zaščitnih mask, zagotovljeno tudi obvezno razkuževanje rok in zračenje prostora.

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo ) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

22. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 7. oktobra 2021, ob 16. uri,

na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112

(velika predavalnica P1, pritličje, zadnji vhod)

 

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Predlog Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
 4. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4) - prva obravnava
 5. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (SDUN 2) - prva obravnava
 6. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2) - prva obravnava
 7. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Zahod« in predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja »Gospodarska cona Zahod« – prva obravnava
 8. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021 - skrajšani postopek
 9. Kadrovske zadeve
 10. Poročilo župana
 11. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

 

S spoštovanjem,

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

Obveščeni:

 • člani/ce Občinskega sveta - elektronsko

 

Dnevni red

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles