vodilna slika

Mednarodno

Mestna občina Novo mesto z rednimi letnimi aktivnostmi in udejstvovanji v tujini na različnih ravneh neguje prijateljstva z drugimi mesti po svetu v okviru mednarodnega sodelovanja. Povezovanje ni utrjeno zgolj med občinami kot institucijami, temveč tudi med športnimi, kulturnimi in humanitarnimi organizacijami.

 

Novo mesto ima podpisane partnerske sporazume z mesti:

 

Novo mesto razvija prijateljske odnose z mesti:

 

Mestna občina Novo mesto je članica mednarodnih organizacij:

  • ALDA  Evropsko združenje za lokalno demokracijo,
    članstvo od maja 2016.
     
  • IRE – Inštitut regij Evrope, 
    članstvo od januarja 2018.

 

Vključenost v delo prek nacionalnega združenja občin:

 

Mestna občina Novo mesto kot prijaviteljica vodi evropski projekt:  

 

Mestna občina Novo mesto je kot partnerica sodelovala v naslednjih evropskih projektih:

Mestna občina Novo mesto kot partnerica trenutno sodeluje v naslednjih evropskih projektih:

 

Kontakt:

- Mag. Nataša Jakopin, višja svetovalka za protokol in mednarodne odnose

E-naslov: natasa.jakopin@novomesto.si, kabinet@novomesto.si 

Telefon: 07 39 39 239

Naslov: Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, Slovenija

 

- Vanesa Gazvoda, mag., strokovna sodelavka za področje protokola, mednarodnega sodelovanja in odnosov z javnostmi

E-naslov: vanesa.gazvoda@novomesto.si

Telefon: 07 39 39 233

Naslov: Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, Slovenija

nazaj