vodilna slika

Mednarodno

Mestna občina Novo mesto z rednimi letnimi aktivnostmi in udejstvovanji v tujini na različnih ravneh neguje prijateljstva z drugimi mesti po svetu v okviru mednarodnega sodelovanja. Povezovanje ni utrjeno zgolj med občinami kot institucijami, temveč tudi med športnimi, kulturnimi in humanitarnimi organizacijami.

 

Novo mesto ima podpisane partnerske sporazume z mesti:

 

Novo mesto razvija prijateljske odnose z mesti:

 

Mestna občina Novo mesto je članica mednarodnih organizacij:

 • ALDA  Evropsko združenje za lokalno demokracijo,
  članstvo od maja 2016.
   
 • IRE – Inštitut regij Evrope, 
  članstvo od januarja 2018.

 

Vključenost v delo prek nacionalnega združenja občin:

 

Mestna občina Novo mesto kot prijaviteljica vodi evropski projekt:  

 

Mestna občina Novo mesto je kot partnerica sodelovala v naslednjih evropskih projektih:

 • SHELTER (Več informacij o projektu je na volju tukaj.),
 • STOW (Več informacij o projektu je na volju tukaj.),
 • SOLIDA (Več informacij o projektu je na voljo tukaj.),
 • SMUG EU (Več informacij o projektu je na voljo tukaj.),
 • CRISCO, (Več informacij o projektu je na voljo tukaj.),
 • Solidarity4Heritage, (Več informacij o projektu je na voljo tukaj.),
 • Townlab_MEET, (Več informacij o projektu je na voljo tukaj.),
 • WIVAS,
 • EYE_NET,
 • European AWE (Europe Axis West-East), (Več informacij o projektu je na voljo tukaj).

Mestna občina Novo mesto kot partnerica trenutno sodeluje v naslednjih evropskih projektih:

 

Kontakt:

- Mag. Nataša Jakopin, podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte

E-naslov: natasa.jakopin@novomesto.si, kabinet@novomesto.si 

Telefon: 07 39 39 239

Naslov: Rotovž, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, Slovenija

 

 

nazaj