Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
17. 01. 2019 9001-1/2019-17 Vzpostavitev sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej Občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani Mestne občine Novo mesto v zapisnikih in zvočnih zapisih Maja Žunič Fabjančič Urad za finance in splošne zadeve
17. 01. 2019 9001-1/2019-3 Sklic konstitutivne seje Sveta KS Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za finance in splošne zadeve
17. 01. 2019 9001-1/2019-1 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-4 Pobuda za vzpostavitev peš cone v mestnem jedru Novega mesta Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-6 Zagotovitev varnosti in popravilo ceste, št. 794611 in 794811 v naselju Dolž Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-14 Število zaposlenih na Mestni občini Novo mesto Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
17. 01. 2019 9001-1/2019-10 Cesta Novo mesto-Metlika - zagotovitev varnosti na tej cesti pri naselju Črmošnjice pri Stopičah Janez Murn Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-15 Ureditev prevoza osnovnošolskih otrok iz naselja Vrh pri Ljubnu Alenka Muhič Urad za družbene dejavnosti
17. 01. 2019 9001-1/2019-7 Odgovornost župana, Občinske uprave in svetnikov Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
17. 01. 2019 9001-1/2019-9 Dostop do hiše na Šipčevem hribu Štefan David Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-12 Elektronsko vlaganje pisnih pobud in vprašanj Marko Dvornik Kabinet župana
17. 01. 2019 9001-1/2019-5 Ureditev prometnih zagat v Novem mestu z odprtjem Glavnega trga za enosmerni promet in odprtje Kandijskega mostu za dvosmerni promet, do izgradnje vsaj enega dodatnega mostu preko reke Krke Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-13 Izboljšanje cestne ureditve na križišču železniške proge pri podjetju Makoma v Bršljinu Marko Dvornik Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-16 Stanje neplačanih zapadlih obveznosti MONM na dan 31. 12. 2018 Alenka Muhič Urad za finance in splošne zadeve
17. 01. 2019 9001-1/2019-2 3. razvojna os - jug Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-11 Racionalizacija poslovanja v Zavodu Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
31. 05. 2018 Ureditev peš poti skozi gozd Portoval Vesna Vesel Urad za prostor in razvoj
31. 05. 2018 Zagotovitev sredstev v letošnjem proračunu občine za investicijska in vzdrževalna dela na OŠ Center Mag. Miroslav Berger Urad za prostor in razvoj
31. 05. 2018 Priprava sistemskih rešitev za volitve članov v Svete KS Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
31. 05. 2018 Županovo poročilo Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana