vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
11.11.2021 900-0017/2021 - 448 Prošnja za pridobitev pitnika Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 447 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 446 Projekt Cero-DBK Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 445 Prenova Rozmanove ulice Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 444 Cestni stebrički z odsevniki Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 443 Bazen Srečko Vovko Kabinet župana
11.11.2021 900-0017/2021 - 442 Olimpijski center Srečko Vovko Kabinet župana
11.11.2021 900-00017/2021 - 449 Javna predstavitev sofinanciranih projektov in programov MONM Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
11.11.2021 900-00017/2021 - 441 Pokritost MO NM z javno komunalno infrastrukturo Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-00017/2021 - 440 Število in delež komunalnih priključkov V NM, na Mirnopeški cesti Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-00017/2021 - 439 900-0012/2021 - 418 Zaščitna ograja na šolski poti in prehod za pešce v Stopičah Mag. Franci Bačar Skupna občinska uprava občin Dolenjske
11.11.2021 900-00017/2021 - 438 900-0012/2021 - 419 Odprava črne točke na priključku ceste iz Dolža na cesto 105 (NM - Metlika) - ponovitev pobude Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-00017/2021 - 437 Pobuda občinskemu svetu, da se opredeli glede cenzur Kabineta župana Alojz Kobe Kabinet župana
11.11.2021 900-00017/2021 - 436 Pobuda za ustanovitev sklada za povračilo škode Peter Kostrevc Urad za družbene dejavnosti
07.10.2021 900-0012/2021 - 425 Brisanje objav na FB strani Novo mesto zame Alojz Kobe Kabinet župana
07.10.2021 900-0012/2021 - 423 Pitna voda v Petelinjeku Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 422 Pobuda županu in OU, da se realizira več ukrepov, katerih cilj je ustvarjati bolj prijazno mesto in občino za naše občane in obiskovalce občine Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 421 Ureditev parkirišč pri Osnovni šoli Grm Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 420 Dolga zapora zaradi del mostu med Orehkom in Hrušico Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 419 Odprava črne točke na priključku ceste iz Dolža na cesto 105 (NM - Metlika) Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 418 Zaščitna ograja na šolski poti in prehod za pešce v Stopičah Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 435 Ponovno opozorilo za odpravo črne točke – razširitev križišča v Stopičah in ureditev lastništva zemljišča, kjer naj bi se križišče razširilo Janez Murn Kabinet župana
07.10.2021 900-00012/2021 - 434 Vprašanje glede pogovorov s ponudniki za optični internet v mestnem jedru Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
07.10.2021 900-00012/2021 - 433 Pobuda za vzpostavitev novega urbanega parka: v občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (sd opn 2) se umesti večja površina za vzpostavitev novega urbanega parka Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 432 Dodatno pojasnilo 900-0009/2021 - 402 Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM, se jih ozeleni ter pripravi Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 431 Dodatno pojasnilo 900-0004/2021 - 375 Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 430 Prodaja stanovanj Zadružni dom Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 429 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 428 Delovna uspešnost Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
07.10.2021 900-00012/2021 - 427 Ureditev ekoloških otokov v MO NM Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 426 Problem divjih svinj Dr. Janez Povh Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 424 Pobuda županu in OU, da naša občina prevzame spodnji primer dobre prakse še kakovostnega obveščanja občanov o pomembnih planiranih ali projektih v izvajanju Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
07.10.2021 900-00012/2021 - 417 Udeležba predstavnika občine na društvenih dogodkih Mag. Franci Bačar Kabinet župana
07.10.2021 900-00012/2021 - 416 Brezplačni prevozi z mestnim potniškim prometom za upokojence Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 415 Pobuda, da se v prihodnjem proračunu zagotovi več sredstev za ureditev ekoloških otokov Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 414 Pobuda občinski upravi, da urgentno uredi varnost otrok pri avtobusnem postajališču Mali Slatnik Jasna Kos Plantan Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021-401 Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19 Uroš Lubej Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 413 Pešpot ob potoku Težka voda Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 412 Delovna uspešnost na MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
08.07.2021 900-0009/2021 - 411 Ureditev zgornjega dela Resslove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj