Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 72 Postavitev spletne kamere na Glavnem trgu v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 88 Parkirni prostori za kamione na Prepihu Janez Murn Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019-93 Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da posreduje pri Cerodu d.o.o. da nakaže vsa zapadla sredstva KS Brusnice iz naslova Nadomestila za razvrednotenje in nevarnosti za okolje Alojz Kobe Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 84 Zbiranje odpadnega jedilnega olja Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 77 Namestitev elektronske table za opozarjanje prekoračitve hitrosti na Šmarješki cesti (med št. 66 in 51) na odseku med Picerijo Mačkovec in odcepom za Termotehniko v smeri Novo mesto Goran Makar Direktorica občinske uprave
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 79 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Šmihela Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 83 Nujni ukrepi za lepši izgled mesta – posredovanje predlogov someščanov oz. občanov Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019-81 Priprava stanovanjske strategije – predlog za takojšen začetek priprave Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019-92 Vprašanje in pobuda županu in Občinski upravi, da bi na naslednji seji Občinskega poročali o situaciji obdelave in predelave odpadkov Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019-89 Kadrovska preskrbljenost v zdravstvenih zavodih Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 85 Ureditev kolesarske steze NM-vas Krka- Žihovo selo-Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 76 Požarna varnost v starem mestnem jedru in v drugih starejših delih strnjenih naselij Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 73 Prepoved levega zavijanja iz Šmihelske ceste na Westrovo ulico v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019-90 Odprtje prodajalne Muller Ana Bilbija Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 87 Preplastitev ceste Dolenja vas - Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 86 Ureditev male čistilne naprave v vasi Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019-91 Ponovitev pobude za zagotovitev varnosti in popravilo ceste 794611 in 794811 v naselju Dolž Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 80 Imenovanje delovne skupine za pripravo strateškega načrta vpeljave programov v staro mestno jedro Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 78 Pobuda za dodatna pojasnila k Pobudi občini da občanom sofinancira kastracije in sterilizacije zapuščenih mačk neposredno z javnim pozivom - dopolnitev svetniškega odgovora št. 9001-2/2019 - 48 Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 82 Sanacija smradu po fekalijah iz kanalizacijskega jaška v območju stare pošte v Kandiji oz. pri spomeniku Leonu Štuklju – pobuda Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj