vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
26.01.2023 900-0002/2023-27 Dopolnitev pobude 900-0009/2022-2 MONM naj naredi strokovno študijo javnega potniškega prometa in zato zagotovi sredstva v proračunu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-26 Dopolnitev pobude 900-0009/2022-1 Celostna ureditev varnih prehodov v MONM čez železniške prehode s svetlobnimi signali ali zapornicami: prioritetno vas Hudo in Potočna vas ter ureditev prometa pri prehodu na Šmihelski cesti Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-25 Analiza varnosti javne športne in druge infrastrukture Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-24 - Pobuda za povečanje frekvence izračuna cene vrtcev Žiga Papež Urad za družbene dejavnosti
26.01.2023 900-0002/2023-23 ŠENT - Slovensko združenje za duševno bolne Žiga Papež Urad za družbene dejavnosti
26.01.2023 900-0002/2023-22 Zavetišče oz. Središče za brezdomce Žiga Papež Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-21 Ureditev poti Groblje-Češča vas iz naslova sprehajalnih poti Primož Kobe Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-20 Pobiranje davka na premoženje Andrej Kastrevec Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-19 Poročilo o aktivnostih Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi Andrej Kastrevec Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-18 Selitev Dinosa Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-17 Video kamere za nadzor prebivalcev na območju Muhaberja Peter Kostrevc Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-16 Projekt prenove vodovoda in kanalizacije za območje Brezov log Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-15 Vprašanje glede vasi Dobrava Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-14 Zrušitev strehe velodroma Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-13 Vprašanje glede projekta Chicago (Zavod Novo mesto) Uroš Lubej Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-12 Vprašanje glede celostne prometne strategije Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-11 Težave s parkiranjem na Ulici Slavka Gruma Jiří Volt Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-10 Ustanovitev komisije za pregled mestnih dreves Jiří Volt Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-9 Kanalizacija v zaselkih okoli Otočca in male čistilne naprave Matjaž Pavlin Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-8 Vprašanje glede preplastitve ceste na Markljevi ulici in otroškega igrišča Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-7 Vprašanja glede programskih sredstev za področje kulture Uroš Lubej Kabinet župana
12.01.2023 900-0009/2022-6 Pobuda in vprašanje glede kolesarske povezave Stopiče - Loka Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-5 Pobuda za ureditev problematike prepogostih premestitev najmlajših otrok v vrtcih v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
12.01.2023 900-0009/2022-4 Kdaj bo končana večnamenska kolesarska in pešpot ob potoku Težka voda in zagotavljanje varnosti na prehodu na Kandijski cesti Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-3 Vprašanje glede rezultatov Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-2 MONM naj naredi strokovno študijo javnega potniškega prometa in zato zagotovi sredstva v proračunu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-1 Celostna ureditev varnih prehodov v MONM čez železniške prehode s svetlobnimi signali ali zapornicami: prioritetno vas Hudo in Potočna vas ter ureditev prometa pri prehodu na Šmihelski cesti Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 – 543 Pobuda županu, da prioritetno odredi vse potrebno, da se ulica Ob potoku v Novem mestu uredi za normalno uporabo Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 542 Pobuda županu, da zagotovi, da bodo prihodnji javni razpisi za dodeljevanje finančnih sredstev društvom upokojencev, invalidskim društvom in drugih organizacij, ki se nanašajo na starejše enostavni, prijazni, bolj operativni in z zagot Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 540 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje: 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točko Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 539 Zapisniki komisij za sprejem v vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 538 Plaže na Krki Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 537 Obnova starodavne pešpoti Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 536 Obnova mestne brvi preko potoka Težka voda pri trgovini Mak oz. med Lebanovo ulico in ulico Nad mlini Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 – 535 Razmislek o umestitvi kulturnice Ilke Vašte na enega izmed šestih stebrov pred mestno hišo Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 534 Časovnica realizacije športne infrastrukture oz. umestitev skatepark poligona v proračun? Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 533 Pobuda za ureditev treh zapuščenih rovov v kulturno-turistične namene. Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 532 Stanje v romskih naseljih Duško Smajek Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 531 Pasje zavetišče in odjem psov iz romskih naselij Duško Smajek Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 - 530 Pločnik od Novega mesta do romskega naselja Poganci Duško Smajek Urad za prostor in razvoj