Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
30. 05. 2018 Zamuda z izgradnjo Glavnega trga in zamuda z odprtjem južnega dela trga Borut Škerlj Urad za premoženje in kmetijstvo
30. 05. 2018 Nove zaposlitve v Občinski upravi MONM Mag. Mojca Špec Potočar Urad za finance in splošne zadeve
19. 04. 2018 Odstranitev viseče pločevine na Ločenskem mostu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Izgradnja priklučka na javno kanalizacijo v naselju Zajčji vrh, HŠ 18 Mag. Franci Bačar Medobčinski inšpektorat
19. 04. 2018 Opozarjanje lastnikov na neurejenost njihovih zasebnih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Računi za pogrebne storitve Dr. Milena Kramar Zupan Kabinet župana
19. 04. 2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Umestitev nove postaje za izposojo koles in polnilnice za električna kolesa na novem parkirišču pri Splošni bolnišnici Novo mesto Dr. Milena Kramar Zupan Kabinet župana
19. 04. 2018 Odstop MO NM od projekta CEROD II Slavko Matko Urad za finance in splošne zadeve
19. 04. 2018 Določitev lokacije za izvajanje sejemske dejavnosti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Ažurirano objavljanje podatkov o poteku obnove mestnega jedra na spletni strani občine Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Občinsko parkirišče pod NLB v Kandiji Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Ukrepi za izboljšanje podobe naselij in večjo varnost Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
19. 04. 2018 Ponovno odprtje trgovine Muller v mestnem jedru Marjanca Trščinar Antić Kabinet župana
19. 04. 2018 Pometanje in vzdrževanje cest v primestnih KS Slavko Matko Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Zamenjava zarjavelih košev za smeti in namestitev dodatnih novih košev za smeti ter za pasje iztrebke Dr. Milena Kramar Zupan Direktorica občinske uprave
19. 04. 2018 Požarna varnost, dostop za invalide in reševalna vozila na vzhodni del starega mestnega jedra Novega mesta Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Svetovalne pogodbe, sklenjene v času sedanjega županovega mandata Mag. Mojca Špec Potočar Urad za finance in splošne zadeve