vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
08.07.2021 900-009/2021 - 408 Ureditev Ragovega loga Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 – 401 Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19 Uroš Lubej Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 413 Pešpot ob potoku Težka voda Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 412 Delovna uspešnost na MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
08.07.2021 900-0009/2021 - 411 Ureditev zgornjega dela Resslove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 410 Gozdovi v lasti MO NM Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 409 Omejitev prometa na Glavnem trgu Uroš Lubej Skupna občinska uprava občin Dolenjske
08.07.2021 900-0009/2021 - 407 Posedanje cestišča zaradi prekopov oz. preplastitev Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 406 Pismo župana lastnikom zemljišč v Ragov logu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 405 Sanacije ceste Gabrje - Pangrč Grm - dodatna pojasnila Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 404 Odkup zemljišč na trasi ceste do HŠ: Črmošnjice pri Stopičah 16, 16a in 17 Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 403 Pridružitev pobudi - Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19 Mag. Franci Bačar Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 402 Pobuda, da se evidentira vsa primerna zemljišča v MO NM, se jih ozeleni ter pripravi Strategijo ozelenitve mesta zaradi podnebnih sprememb Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 400 Povečanje pomoči in dodatne zaposlitve pri integraciji Romov Jasna Kos Plantan Urad za družbene dejavnosti
08.07.2021 900-0009/2021 - 399 Sanacija brvi na jasi v Otočcu Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 398 Pobuda občinski upravi pri preplastitvi cest Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 396 Pobuda za nadzor del in vzpostavitev stanja kot je bila pred njo Janez Murn Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 – 388 Mladinski center in projekt Livada Uroš Lubej Kabinet župana
27.05.2021 900-0007/2021 – 387 Objava redne delavne uspešnosti na MO Novo mesto Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
27.05.2021 900-0007/2021 - 395 Pobuda za sofinanciranje optimalne ureditve ekoloških otokov – prostorov za posode za komunalne in druge odpadke Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 393 Pobuda za pričetek aktivnosti za ustanovitev Univerze za starejše Novo mesto v letu 2022 Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
27.05.2021 900-0007/2021 - 392 Fizična realizacija programov v osnovnem zdravstvu Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
27.05.2021 900-0007/2021 - 391 Osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
27.05.2021 900-0007/2021 - 390 Umestitev javnega sadovnjaka Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
27.05.2021 900-0007/2021 - 389 Umestitev kolesarske steze pri prenovi Šmihelske ceste – 3. faza Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 386 Dirka po Sloveniji Srečko Vovko Kabinet župana
27.05.2021 900-0007/2021 - 385 Krožišče tabletka in sanacija ceste proti Bršljinu Dr. Janez Povh Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 384 Nadzor mestnega redarstva in policije Dr. Janez Povh Skupna občinska uprava občin Dolenjske
27.05.2021 900-0007/2021 - 383 Postavitev znaka na ulici V Brezov log ter policijska kontrola prometa Jasna Kos Plantan Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 381 Predšolska vzgoja v času epidemije in področje kulture pri Zavodu Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 380 Problematika pasjih iztrebkov Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 379 Športni park Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 378 Parkiranje v mestnem jedru Uroš Lubej Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 377 Kadrovska politika Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
22.04.2021 900-0004/2021 - 376 Ocena potresne varnosti večstanovanjskih stavb v MONM Maja Žunič Fabjančič Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 375 Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 374 Pločnik Novo mesto - Črmošnjice pri Stopičah Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 373 Dokončna rekonstrukcija ceste Lešnica – Kronovo Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 372 Kanalizacija in vodovod v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 371 Novomeški obvoznici Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj