vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
22.03.2024 902-0004/2024-188 Pobuda za osvetlitev Pumptracka kolesarskega poligona v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-187 Nevarnost zaradi tropov psov z neznanim lastništvom Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-186 Javna razprava in posvetovanje za preureditev Urbanega parka Loka Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-185 Namestitev državne zastave vsaj ob državnih praznikih Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
22.02.2024 902-0004/2024-184 Parkirišče Na Loko Srečko Vovko Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
22.02.2024 902-0004/2024-183 Statut KS Silvo Mesojedec Urad za finance in splošne zadeve
22.02.2024 902-0004/2024-182 Zgrešeni projekti v MO NM Silvo Mesojedec Kabinet župana
22.02.2024 902-0004/2024-181 Cena m2 stavbnega zemljišča v MO NM Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-180 Podaljšanje intervala v prometnih konicah Andrej Kastrevec Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-177 Peščena večnamenska pot ob Krki, na relaciji Groblje – Češča vas Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-176 Otroci, ki v Mestni občini Novo mesto ne dobijo vrtca Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22.02.2024 902-0004/2024-175Koši za smeti s pokrovi v naravi Matija Škof Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-174 Vodenje seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Direktorica občinske uprave
21.12.2023 900-0014/2023-173 Nevarno prenovljeno stopnišče na Rozmanovi ulici Matija Škof Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-172 Sprejetje odloka za ureditev mesta Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-171 Ureditev obrob ob drevesih na Glavnem trgu Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-169 Decembrska okrasitev Žiga Papež Kabinet župana
21.12.2023 900-0014/2023-168 Pobude in vprašanja svetnikov Občinskega sveta Žiga Papež Urad za finance in splošne zadeve
21.12.2023 900-0014/2023-166 Slaba označenost cest Slavko Matko Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
21.12.2023 900-0014/2023-165 Objava svetniških vprašanj in pobud na spletni strani Silvo Mesojedec Kabinet župana
21.12.2023 900-0014/2023-164 Redarska služba Silvo Mesojedec Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
21.12.2023 900-0014/2023-163 Odgovor glede pobude o pravici dostopa do parcele, ki je bila onemogočena veza vpraš. prejšnje seje št.900-0011/2023-147 Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-162 Dopolnitev pobude št. 900-0011/2023-144 glede zelene puščice Silvo Mesojedec Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
21.12.2023 900-0014/2023-161 Most na Loko Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-160 Objekt poleg Vrtca Metka Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.12.2023 900-0014/2023-159 Zavod Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.12.2023 900-0014/2023-158 Problematika ekološkega otoka Rozmanova ulica Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-157 Obnovitev drevoreda na Kočevarjevi ulici pri OŠ Bršljin Obnovitev drevoreda na Kočevarjevi ulici pri OŠ Bršljin Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-156 Sredstva iz naslova občinskih razpisov za leto 2023 Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
16.11.2023 900-0011/2023-155 Vstopna točka Trška gora Matjaž Pavlin Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-154 Izboljšanje prometne varnosti na cesti iz Gumberka proti Otočcu pri Lesenem mostu Žiga Papež Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-153 Rudolfovo sprehajališče - izvedba Tomaž Levičar Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-152 Označitev mestnih sprehajališč Tomaž Levičar Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
16.11.2023 900-0011/2023-151 Pobuda za ureditev brežine na Ulici Marije Tomšič Rok Mežnar Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-150 Delovanje semaforja pri Amigo baru v Malem Slatniku Rok Mežnar Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-149 Odprava nepravilnega parkiranja na Šmihelski cesti - slepi krak od križišča do Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto – pobuda za namestitev gumijastega robnika Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-148 Notranja igralnica za otroke Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
16.11.2023 900-0011/2023-147 Dostop do parcele Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor