Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
11. 07. 2019 9001-6/2019-141 Osvetlitev stadiona Portoval Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-140 Gospodarska cona Na Brezovici Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-139 Zmanjšanje kazni za neplačano parkirnino na parkirnih mestih Mario Krapež Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-138 Namestitev pitnika Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-137 Bivalne enote za ranljive skupine, strategija do 2030 Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-136 Predstavitev Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel v KS Šmihel Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-135 Pravilnik o spominskih obeležjih v Mestni občini Novo mesto Novo mesto in imenovanje Komisije za spominska obeležja Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
11. 07. 2019 9001-6/2019-134 Izgradnja in ureditev novega križišča »pri tabletki« Marko Dvornik Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-133 Kateri projekti so bili v letih od 2015 do junija 2019 sofinancirani s strani EU ali državnih sredstev Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
11. 07. 2019 9001-6/2019-132 Kontejnerji na prireditvah v času prireditev Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-131 Saniranje vejevja, ki visi nad občinskimi cestami Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-130 Križišče Črmošnjice Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-129 Plazišče Stopiče – Dolnja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-128 Vodovod Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-127 Dodajanje povezave za nova svetniška vprašanja na stran Pobude in vprašanja svetnikov Peter Kostrevc Kabinet župana
11. 07. 2019 9001-6/2019-126 Postavitev ležečih policajev v naselju Koroška vas Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-125 Podaljšanje linije mestnega potniškega prometa Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-118 Kratke verige za prehrano otrok v vrtcih Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
11. 07. 2019 9001-6/2019-117 Bazen - omogočimo pogoje tudi za tečaje potapljanja Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-116 Kolesarska infrastruktura (Kandijska cesta in Drska – Srebrniče) Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj