Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
22. 01. 2018 Obdelava in odlaganje odpadkov MO NM, občin družbenic in ostalih na deponiji Cerod Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Preveritev razsvetljave na tržnici Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Smotrnost nadaljnjega investiranja v CeROD Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Uvedba sistema parkiranja z namestitvijo parkirne ure za parkiranje do dveh ur na parkirišču Kandija Miroslav Berger Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Izgradnja plavalnega bazena v Novem mestu Mitja Sadek Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Namestitev smetnjakov v mestnem gozdu Portoval in dopolnitev odloka z določili za varovanje gozdov s posebnim pomenom Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Vključitev Novega mesta v mrežo mest, prijaznih do LGBT-oseb Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22. 01. 2018 Pripravljenost MO NM za primer nesreče v JEK Krško Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Ureditev zemljišča pri POŠ Dolž in OŠ Stopiče Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Odstranitev navoženih gradbenih odpadkov v ŠP Porotval Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Začetek izvajanja projekta Zlata mreža Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22. 01. 2018 Preučitev možnosti znižanja cene parkiranja v MO NM Miroslav Berger Urad za prostor in razvoj
22. 11. 2017 Ukinitev dopoldanske krožne linije v mestnem potniškem prometu v KS Gotna vas Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
22. 11. 2017 Rebalans proračuna za leto 2017 Miroslav Berger Kabinet župana
21. 11. 2017 Pobude glede prenove Glavnega trga in arheoloških odkritij na njem Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
21. 11. 2017 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21. 11. 2017 Ureditev javne razsvetljave in izgradnja pločnika v naselju Krka v letu 2018 Miroslav Berger Urad za prostor in razvoj
21. 11. 2017 Zamenjava ograje na Ločenskem mostu Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21. 11. 2017 Določitev pravil in postopkov spominskega obeleževanja na javnih prostorih Mitja Sadek Kabinet župana
21. 11. 2017 Vzpostavitev semaforiziranega križišča v KS Gotna vas na križišču Belokranjske ceste z Jedinščico Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj