Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
03.10.2019 9001-7/2019 - 166 Število novih zaposlitev in zunanjih sodelavcev Alenka Muhič Direktorica občinske uprave
03.10.2019 9001-7/2019 - 165 Seznam sofinancerskih sporazumov z DRSI Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 164 Zaprtje nivojskega prehoda na progi Bršljin - Straža Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 163 Koliko je stala investicija Prenova Glavnega trga in koliko je od tega pridobljenih evropskih sredstev? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 162 Kakšni so stroški velodroma (specificirani), ki jih plačuje Zavod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 161 Stroški izdajanja občinskega glasila Srečko Vovko Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 160 Sedanja volilna zakonodaja ne zagotavlja pravega vpliva volivcev Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 159 Zapiranje pošt v Mestni občini Novo mesto in Sloveniji Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 158 Pobuda, da se pri pripravi proračunov bistveno več sredstev nameni za izvajanje obveznih nalog občin Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 157 Izgradnja izvennivojskih križanj v korist pešcev in kolesarjev Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 156 Spremljanje uresničevanja občinskih strategij Uroš Lubej Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 155 Ukrepi oživljanje mestnega jedra Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 154 Dopolnitev pobud Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
03.10.2019 9001-7/2019 - 153 Premislek kako bi k uresničevanju turistične strategije vključili tudi domačijo Pije in Pina Mlakarja Uroš Lubej Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 151 Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 150 Težave potepuških psov v romskih naseljih, težave z elektriko v Žabjaku, večnamenski prostor v Žabjaku Duško Smajek Urad za družbene dejavnosti
03.10.2019 9001-7/2019 - 149 Težave s plačevanjem položnice za smetarino Duško Smajek Urad za družbene dejavnosti
03.10.2019 9001-7/2019 - 148 Pobuda za sanacijo zemljišča Janez Murn Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 147 Vodovod Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 146 Določitev javnih legalnih prostorov za ulične poslikave oz. grafitiranje Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 145 Trajnostna mobilnost: Pobuda da občina poišče možnosti za zgraditev varovane kolesarnice Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 143 Pobuda za postavitev ulične svetilke v Stopičah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 142 Sanacija trga na Detelovi ulici Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-141 Osvetlitev stadiona Portoval Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-140 Gospodarska cona Na Brezovici Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-139 Zmanjšanje kazni za neplačano parkirnino na parkirnih mestih Mario Krapež Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-138 Namestitev pitnika Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-137 Bivalne enote za ranljive skupine, strategija do 2030 Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-136 Predstavitev Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel v KS Šmihel Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-135 Pravilnik o spominskih obeležjih v Mestni občini Novo mesto Novo mesto in imenovanje Komisije za spominska obeležja Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019-134 Izgradnja in ureditev novega križišča »pri tabletki« Marko Dvornik Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-133 Kateri projekti so bili v letih od 2015 do junija 2019 sofinancirani s strani EU ali državnih sredstev Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
11.07.2019 9001-6/2019-132 Kontejnerji na prireditvah v času prireditev Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-131 Saniranje vejevja, ki visi nad občinskimi cestami Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-130 Križišče Črmošnjice Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-129 Plazišče Stopiče – Dolnja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-128 Vodovod Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-127 Dodajanje povezave za nova svetniška vprašanja na stran Pobude in vprašanja svetnikov Peter Kostrevc Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019-126 Postavitev ležečih policajev v naselju Koroška vas Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-125 Podaljšanje linije mestnega potniškega prometa Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj