Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
12.12.2019 9001-10/2019-197 Cesta Vahta - Gospodična - Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-196 Celovita sanacije občinske ceste, do obeh priključkov, ki Dolž navezuje na državno cesto NM – Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-195 Postavitev fizičnih ovir po polni črti pri bencinskem servisu OMV v Bršljinu Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-194 Postavitev semaforja na križišču Ljubljanske ceste z ulico V Brezov log Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-193 Predvideno zaprtje poslovalnice pošte v Bršljinu Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-192 Sprememba prednostne ceste v Šentpetru Primož Kobe Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-191 Pobude krajanov Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-190 Vrtec na Cesarjevi ulici v Krajevni skupnosti Drska Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-189 Primer Noor Uroš Lubej Kabinet župana
12.12.2019 9001-10/2019-188 Ureditev področja uporabe javne kulturne infrastrukture za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-187 Prehod za pešce na Zwittrovi ulici Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-186 Posodobitev občinskih cest, kjer poteka avtobusni promet Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-185 Obnova tabel za oznake ulic Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-184 Brezplačna parkirna mesta Rok Mežnar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-183 Delovna skupina za primarno zdravstvo Rok Mežnar Urad za družbene dejavnosti
14.11.2019 9001-8/2019-182 Projekt križišča Andrijaničeve ceste in Ceste brigad v Bršljinu Dr. Janez Povh Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-181 Stroški nabave letalskih kart Srečko Vovko Kabinet župana
14.11.2019 9001-8/2019-180 Večkratno pojavljanje onesnaženega zraka na območju KS Majde Šilc – pobuda občinski upravi za pripravo poročila o dejanskem stanju za potrebe obveščanja občanov Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-179 Brezplačna uporaba vozil mestnega prometa za upokojence Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-177 Stroški postavitve konstrukcije velodroma Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-176 Časovnica realizacije brvi čez reko Krko v Irči vasi Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-175 Sanacija Ulice Ob Težki vodi zaradi posedanja cestišča Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-174 Obuditev podeljevanja oznake Kolesarjem prijazni Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-173 Predvideno zaprtje poslovalnice pošte v Bršljinu Mag. Bojan Kekec Kabinet župana
14.11.2019 9001-8/2019-172 Preučitev možnosti izvedbe prireditev brez plastične embalaže Goran Makar Kabinet župana
14.11.2019 9001-8/2019-171 Zamenjava azbestnih cevi v centru Stopič Janez Murn Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-170 Vračanje koncesij lovskim družinam Janez Murn Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-169 Parkirišča pri Dolenjskem muzeju Novo mesto Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-168 Vzdrževanje in upravljanje Športnega parka Pluska Otočec Vesna Barborič Urad za družbene dejavnosti
14.11.2019 9001-8/2019-167 Obnova lesenega mosta v Šentpetru na Otočcu Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/201-178 Stroški vzdrževanja zelenih površin Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 166 Število novih zaposlitev in zunanjih sodelavcev Alenka Muhič Direktorica občinske uprave
03.10.2019 9001-7/2019 - 165 Seznam sofinancerskih sporazumov z DRSI Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 164 Zaprtje nivojskega prehoda na progi Bršljin - Straža Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 163 Koliko je stala investicija Prenova Glavnega trga in koliko je od tega pridobljenih evropskih sredstev? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 162 Kakšni so stroški velodroma (specificirani), ki jih plačuje Zavod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 161 Stroški izdajanja občinskega glasila Srečko Vovko Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 160 Sedanja volilna zakonodaja ne zagotavlja pravega vpliva volivcev Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 159 Zapiranje pošt v Mestni občini Novo mesto in Sloveniji Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 158 Pobuda, da se pri pripravi proračunov bistveno več sredstev nameni za izvajanje obveznih nalog občin Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj