Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
31. 05. 2018 Zagotovitev sredstev v letošnjem proračunu občine za investicijska in vzdrževalna dela na OŠ Center Mag. Miroslav Berger Urad za prostor in razvoj
31. 05. 2018 Ureditev peš poti skozi gozd Portoval Vesna Vesel Urad za prostor in razvoj
31. 05. 2018 Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-3/2018 - 511 (Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev) Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
31. 05. 2018 Priprava sistemskih rešitev za volitve članov v Svete KS Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
31. 05. 2018 Županovo poročilo Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
31. 05. 2018 Čiščenje pločnikov in kolesarskih stez v Podbrezniku Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
30. 05. 2018 Zamuda z izgradnjo Glavnega trga in zamuda z odprtjem južnega dela trga Borut Škerlj Urad za premoženje in kmetijstvo
30. 05. 2018 Nove zaposlitve v Občinski upravi MONM Mag. Mojca Špec Potočar Urad za finance in splošne zadeve
19. 04. 2018 Določitev lokacije za izvajanje sejemske dejavnosti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Zamenjava zarjavelih košev za smeti in namestitev dodatnih novih košev za smeti ter za pasje iztrebke Dr. Milena Kramar Zupan Direktorica občinske uprave
19. 04. 2018 Požarna varnost, dostop za invalide in reševalna vozila na vzhodni del starega mestnega jedra Novega mesta Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Športnik leta 2017 - spregledana športnica Borut Škerlj Urad za družbene dejavnosti
19. 04. 2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Izgradnja priklučka na javno kanalizacijo v naselju Zajčji vrh, HŠ 18 Mag. Franci Bačar Medobčinski inšpektorat
19. 04. 2018 Ukrepi za izboljšanje podobe naselij in večjo varnost Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
19. 04. 2018 Odstop MO NM od projekta CEROD II Slavko Matko Urad za finance in splošne zadeve
19. 04. 2018 Pometanje in vzdrževanje cest v primestnih KS Slavko Matko Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Občinsko parkirišče pod NLB v Kandiji Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Rekonstrukcija Glavnega trga - ponovitev pobude in vprašanja Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj