Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
18. 06. 2019 9001-5/2019-94 Podaljšanje brezplačnega parkiranja na parkirišču v Kandiji Marjanca Trščinar Antić Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 107 Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta svetniki seznani s stanjem oz. ne/vzdrževanjem cest na podeželju Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 103 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Stopič Janez Murn Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 104 Imenovanje posvetovalnega telesa Svet za migracije Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
18. 06. 2019 9001-5/2019-109 Stroški velodroma Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
18. 06. 2019 9001-5/2019-105 Obnova oz. sanacija mosta na Loki Eva Filej Rudman Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019-111 Urejanje in čiščenje športno-rekreacijskega parka Pluska Otočec Vesna Barborič Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 102 Obračališče za avtobuse na Malem Slatniku Janez Murn Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019-112 Gasilski dom Otočec Vesna Barborič Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019-108 Pridobivanje evropskih sredstev za vgradnjo dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 97 Velodrom Češča vas - \"Olimpijski center Novo mesto\" Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 99 Čakalne liste v vrtcih Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 106 Iskalnik v Dolenjskem uradnem listu Peter Kostrevc Kabinet župana
18. 06. 2019 9001-5/2019-96 Pobuda za brezplačen najem športne dvorane v Stopičah Alojz Kobe Urad za družbene dejavnosti
18. 06. 2019 9001-5/2019-110 Nov vrtec za Otočcu Vesna Barborič Direktorica občinske uprave
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 100 Investicija Velike Brusnice Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 98 Kolesarske steze Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 72 Postavitev spletne kamere na Glavnem trgu v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 88 Parkirni prostori za kamione na Prepihu Janez Murn Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019-93 Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da posreduje pri Cerodu d.o.o. da nakaže vsa zapadla sredstva KS Brusnice iz naslova Nadomestila za razvrednotenje in nevarnosti za okolje Alojz Kobe Kabinet župana