solidarity.jpg

Zaključek projekta Solidarity4Heritage

datum: 15. 07. 2019

Zaključil se je projekt Solidarity4Heritage, ki je bil odobren in sofinanciran v okviru programa Evropa za državljane (sklopa 2–20, ukrepa 2.2), Mreža mest, in sicer za obdobje 2014–2020. Cilj projekta je bil oblikovanje mreže mest, ki bodo povečala ozaveščenost ohranjanja kulturne dediščine ter zagotavljala politike in instrumente za lažje vključevanje državljanov s solidarnostjo in prostovoljnim ukrepanjem.

Projekt Solidarity4Heritage je financirala Evropska unija v okviru programa "Evropa za državljane".

ZAKLJUČNO POROČILO

V okviru tega projekta je bilo organiziranih 6 dogodkov:

Dogodek 1 : Kick-off meeting

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 100 državljanov, od katerih jih 4 prihaja iz mesta Agia (Grčija), 4 iz mesta Naxxar (Malta), 4 iz Novega mesta (Slovenija), 3 iz mesta Caltanissetta (Italija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v mestu Strumyani v Bolgariji, od 07.03.2018 do 09.03.2018.

Kratek opis: Cilj dogodka je bil postaviti temelje mreže, pravila in načela za upravljanje, koordinacijo, komunikacijo, ocenjevanje in razširjanje.

Poleg tega so partnerji razpravljali o možnih načinih za ozaveščanje o pomenu ohranjanja dediščine in orodij, politik in instrumentov za olajšanje vključevanja državljanov s pomočjo solidarnosti in prostovoljnih ukrepov.

 

Dogodek 2: Delavnica: »Izzivi in najboljše prakse za ohranjanje in upravljanje kulturnih znamenitosti in lokalnih tradicij s pomočjo prostovoljstva«

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 141 državljanov, od katerih jih 8 prihaja iz mesta Agia (Grčija), Naxxar, (Malta), 14 iz mest Strumyani in Blagoevgrad (Bolgarija), 4 iz mesta Caltanissetta (Italija) in 4 iz Bosne in Hercegovine.

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Novemu mestu vSloveniji od od 13.06.2018 do 15.06.2018.

Kratek opis: Namen dogodka je bil razpravljati o izzivih, s katerimi se soočajo vse zainteresirane strani - lokalni organi, kulturne organizacije, civilna družba in prostovoljske organizacije pri ohranjanju dediščine; predstaviti dobre prakse, povezane s kulturnim ohranjanjem, ki ga izvaja vsak projektni partner. Na podlagi teh razprav so bili pripravljeni osnutki strategij za olajšanje vključevanja državljanov in zainteresiranih strani ter  tudi prostovoljstva pri ohranjanju dediščine.

 

Dogodek 3: Okrogla miza "Orodja za solidarnost"

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 141 državljanov, od katerih jih 8 prihaja iz mesta Naxxar (Malta), 15 iz mest  Strumyani in Blagoevgrad (Bolgarija), 4 iz mesta Caltanissetta (Italija), 8  iz Novega mesta (Slovenija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v mestu Agia v Grčiji, od 24.08.2018 do 27.08.2018.

Kratek opis: Namen dogodka je bil raziskati orodja in mehanizme, ki jih je treba izvajati na lokalni in mednarodni ravni, da bi olajšali prostovoljstvo in solidarnost. Ti vključujejo ukrepe za organizacijo, usklajevanje, informiranje in vključevanje, ki  so potrebni za vzpostavitev skladne mreže lokalnih in mednarodnih interesnih skupin, ki zagotavljajo kakovostne priložnosti za prostovoljstvo in solidarnost ter prakse.

 

Dogodek 4: Delavnica "Živeti in delati kot prostovoljec"

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 126 državljanov, od katerih jih 87 prihaja iz Malte, 14 iz mesta Strumyani in Blagoevgrad (Bolgarija), 8 iz mesta Caltanissetta (Italija), 9 iz Novega mest (Slovenija) in iz mesta Agia (Grčija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v mestu Naxxar na Malti, od 30.10.2018 do 02.11.2018

Kratek opis: Cilj dogodka je bil razvoj standardov za delovne in življenjske pogoje za prostovoljcev, s čimer se je obravnaval eden od glavnih izzivov, s katerimi se srečujejo prostovoljci. Uredba uvaja enoten sklop meril za življenjske in delovne pogoje, ki jih je treba izpolniti, da se zagotovijo prakse za prostovoljstvo. Prav tako razvija etični kodeks za prostovoljce in delavce, ki delajo na področju solidarnosti, s čimer določa standarde osebnostnih lastnosti in vedenja, ki so potrebni za prostovoljno delo.

 

Dogodek 5: Konferenca »Skupaj za solidarnost«

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 185 državljanov, od katerih jih 14 iz mest Strumyani in Blagoevgrad, (Bolgarija), 8 iz mesta Naxxar (Malta), 8 iz Novega mesta (Slovenija) in 8 iz mesta Agia (Grčija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Caltanissetti v Italiji, od 25.02.2019 do 28.02.2019

Kratek opis: Cilj dogodka je bil spoprijeti se z izzivom slabega formalnega priznavanja prostovoljnega dela kot veljavne delovne in / ali učne / izobraževalne izkušnje. Zbrale so se ustrezne zainteresirane strani, da bi razpravljali in pripravili skupni predlog za reforme politik, potrebne za boljše priznavanje prostovoljstva. Dogodek je vključeval strokovne skupine, razprave in zbiranje javnega mnenja med državljani ter razpravo z nosilci odločanja, nevladnimi organizacijami, državljani, organizacijami za izobraževanje in usposabljanje itd. Izdelana je bila bela knjiga „Solidarnost prihodnosti“ in predstavljena evropskim nacionalnim in lokalnim organom odločanja, da bi sprožili spremembe.

 

Dogodek 6: Zaključna konferenca

Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje 212 državljanov, od katerih jih 14 iz mesta Agia (Grčija), 10 iz mesta Naxxar (Malta), 15 udeležencev iz Novega mesta (Slovenija), 9 iz mesta Caltanissetta (Italija).

Kraj/datum: Dogodek je potekal v mestu Strumyani v Bolgariji, od 04.04.2019 do 07.04.2019

Kratek opis: Namen dogodka je bil uradno vzpostaviti mrežo Solidarnost4Heritage, ki vključuje uradni sporazum med sodelujočimi institucijami in organizacijami ter regulativna orodja in mehanizme, razvite med projektom. Mreža je sprožila reformo politike z belo knjigo, katere glavni cilj je boljše uradno priznanje in potrjevanje prostovoljnega dela kot delovne/izobraževalne izkušnje.

 

Partnerji na projektu: bolgarska občina Strumyani (kot prijavitelj), grška občina Agia, malteška občina Naxxar, italijanska občina Caltanissetta, bolgarska občina Blagoevgrad in Mestna občina Novo mesto.

Spletna stran projekta:  https://www.solidarity4heritage.com/ 

Zaključno poročilo:The project_info_English.pdf Zaključno poročilo_Slo.pdf

Sporazum med partnerji: Memorandum of Understanding Solidarity for Heritage Network.pdf

Bela knjiga: White Paper_S4H.pdf

Logo_S4H

 

catalnissetta,Delegazione1 (002)

 

 

Povezane novice

15. julij

Zaključek projekta Solidarity4Heritage

Zaključil se je projekt Solidarity4Heritage, ki je bil odobren in sofinanciran v okviru programa Evropa za državljane (sklopa 2–20, ukrepa 2.2), Mreža mest, in sicer za obdobje 2014–2020. Cilj...

več >

08. april

Zaključno srečanje projekta Solidarity4Heritage

Novomeška delegacija se je od 4. do 7. aprila udeležila zadnjega srečanja v okviru evropskega projekta Solidarity4Heritage, ki je potekalo v občini Strumyani v Bolgariji. Šest partnerskih mest je...

več >

05. marec

Mednarodno srečanje evropskega projekta Solidarity4Heritage

Predzadnje srečanje v okviru projekta Solidarity4Heritage je od 25. do 28. februarja potekalo v mestu Caltanissetta na italijanski Siciliji. Program je zajemal predstavitve in izkušnje lokalnih nevladnih...

več >

11. april

Uvodno srečanje Solidarity4Heritage

Solidarity4Heritage je eden od 15 projektov, odobrenih za financiranje s strani EACEA, v okviru programa Evropa za državljane (sklopa 2–20, ukrepa 2.2), Mreža mest, in sicer za obdobje 2014–2020....

več >

nazaj