DSC01390.JPG

Uvodno srečanje Solidarity4Heritage

datum: 11. 04. 2018

Solidarity4Heritage je eden od 15 projektov, odobrenih za financiranje s strani EACEA, v okviru programa Evropa za državljane (sklopa 2–20, ukrepa 2.2), Mreža mest, in sicer za obdobje 2014–2020. Cilj projekta je oblikovanje mreže mest, ki bodo povečala ozaveščenost ohranjanja kulturne dediščine ter zagotavljala politike in instrumente za lažje vključevanje državljanov s solidarnostjo in prostovoljnim ukrepanjem.

Zbrana bodo majhna mesta iz petih evropskih držav, za katera bodo predlagane rešitve za glavne izzive prostovoljnih delavcev z ene strani ter gostiteljskih organizacij in skupnosti z druge strani. Partnerji bodo v skladu z evropskimi politikami na ustreznih področjih oblikovali skupen uradni regulativni okvir za mesto Solidarity4Heritage. Projekt bo ustvaril trajnostno mrežo transnacionalnega prostovoljstva med sodelujočimi mesti, da bi spodbudil nadaljnjo vključenost državljanov v oblikovanje politike, odločanje in družabno življenje. Projekt predvideva tudi razvoj bele knjige "Solidarnost za prihodnost", ki bo predstavljena evropskim, nacionalnim in lokalnim odločevalcem. Z njo pa bi sprožili reformo politike za boljše formalno priznavanje in potrjevanje prostovoljne službe kot veljavne izkušnje z delom oz. kot veljavno usposabljanje.  

Uvodno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi sodelujočih partnerjev s posebnim poudarkom na kulturni dediščini. Kot predstavniki Novega mesta smo zato poleg zgodovinskega orisa mesta predstavili tudi njegove številne kulturne spomenike in znamenitosti. Poseben poudarek smo posvetili Dolenjskemu muzeju in njegovi izredno bogati arheološki razstavi. Dotaknili smo se posebnega zgodovinskega pomena tako stolne cerkve Sv. Nikolaja kot tudi frančiškanske cerkve Sv. Lenarta. Kot edinstven primer rečnega gradu smo predstavili grad Otočec in s pomočjo slikovnega gradiva ponazorili slikovito območje Brega ter Glavni trg z rotovžem in arkadami. Kot pomembne varuhe kulturne dediščine smo predstavili folklorno društvo Kres, ki že od leta 1975 skrbi za ohranjanje ljudske tradicije, pesmi in plesa. Pozabili pa nismo niti na naše edinstveno vino cviček ter čudovito naravno pokrajino Dolenjske z reko Krko.

DSC01394

Občina Sandanski je dobro znana po termalnih izvirih, geografskem območju obkroženem z goro Pirin, in tudi kot najbolj sončno in najtoplejše mesto v Bolgariji. Občina se najbolj osredotoča na turizem in festivale. Zgodovinsko bogastvo tega območja nosi legenda o Špartaku, ki je bil tu ujet med rimskimi obleganji. Zgodovinska dediščina obsega eno izmed najbolj impresivnih in dobro ohranjenih stavb med 4. in 6. stoletjem – Škofovo baziliko, ki jo lahko vidimo z glavne ulice v središču mesta. Kulturna dediščina se ohranja tudi z oživljanjem starih tradicionalnih načinov življenja in z organiziranjem festivalov, kot sta Folklorni festival in Vinski festival. To območje je prepoznavno tudi po svoji ohranitvi kulturne dediščine ter pristopu k solidarnosti in kulturni identiteti. Udeleženci, organizacije in ostali, vključeni v te festivale, so prostovoljci. Ljudje, ki se ukvarjajo z obrtmi, izdelujejo izdelke, glasbeniki in plesalci pa so prav tako aktivni prostovoljci v svoji občini in prav tako delujejo na področju kulture ter prenosa le-te na mlajše generacije. Festivali predstavljajo pomemben del življenja tamkajšnjih domačinov in so izjemna izkušnja za obiskovalce. Ta edinstven način kulture je tako ena glavnih idej in primer dobre prakse za druge občine in njihovo kulturno identiteto.

Partnerji na projektu so: bolgarska občina Strumyani (kot prijavitelj), grška občina Agia, malteška občina Naxxar, italijanska občina Caltanissetta, bolgarska občina Blagoevgrad in Mestna občina Novo mesto.

Projekt je sofinanciran s strani EU v okviru programa Evropa za državljane.

Logo S4H

nazaj