catalnissetta_Delegazione1__002_.jpg

Mednarodno srečanje evropskega projekta Solidarity4Heritage

datum: 05. 03. 2019

Predzadnje srečanje v okviru projekta Solidarity4Heritage je od 25. do 28. februarja potekalo v mestu Caltanissetta na italijanski Siciliji. Program je zajemal predstavitve in izkušnje lokalnih nevladnih organizacij na področju varovanja kulturne dediščine ter vključevanja migrantov v njihovo delo. Na dogodku se je družilo pet evropskih držav: Bolgarija, Grčija, Malta, Italija in Slovenija.

catalnissetta-predavanje

Na tri-dnevnem programu so bili izpostavljeni problemi »bega možganov« in mladih iz Sicilije na razviti sever Italije in v tujino. V mestih zato živijo večinoma stari in migranti, ki preko Mediteranskega morja in Sicilije iščejo boljše življenje v Evropi. Migrante, ki prihajajo iz Afrike in Bližnjega Vzhoda skozi programe integracije (učenje italijanščine, psihosocialne programe, izobraževanje) vključujejo v nevladne organizacije, ki sodelujejo pri pomoči priseljencem, pri prevajanju, pri prostovoljnem delu v kulturnih inštitucijah. Predstavile so se nevladne organizacije Caltanissete, ki organizirajo likovne razstave v okviru javnih kulturnih inštitucij, literarne in pogovorne večere in verske dogodke (pasion, velikonočne in božične povorke). Ker sta kulturno izročilo in kulturna dediščina tesno povezana z naravno dediščino, so gostitelji velik poudarek namenili pridelavi pražit in avtohtonih rastlin, ki rastejo na Siciliji ter pridelavi hrane in njihovi kulinariki. Na konferenci so predstavniki Društva Machova dediščina pod Gorjanci predstavili primer dobre prakse, kako društvo kot nevladna organizacija sofinancirana iz lastnih sredstev in sredstev iz javnih razpisov Mestne občine Novo mesto ohranja naravno in kulturno dediščino kraja in spomin na Machovo družino. Društvo Machova dediščina pod Gorjanci organizira pohode po Machovi poti, izdelavo označevalnih tabel na poti, organizirajo tudi različne dogodke skozi leto, predavanja in vodenja pohodov, vse na prostovoljni osnovi.

 

Projekt Solidarity4Heritage je eden od 15 projektov, prijavljenih 1. septembra 2017 in odobrenih za financiranje s strani EACEA, v okviru programa Evropa za državljane (sklopa 2–20, ukrepa 2.2), Mreža mest, in sicer za obdobje 2014–2020. Cilj projekta je oblikovanje mreže mest, ki bodo povečala ozaveščenost ohranjanja kulturne dediščine ter zagotavljala politike in instrumente za lažje vključevanje državljanov s solidarnostjo in prostovoljnim ukrepanjem. Zbrana so bila majhna mesta iz petih evropskih držav (bolgarska občina Strumyani, kot prijavitelj, grška občina Agia, malteška občina Naxxar, italijanska občina Caltanissetta, bolgarska občina Blagoevgrad in Mestna občina Novo mesto), ki skozi konference oblikujejo strategijo in predlagajo rešitve za glavne izzive prostovoljnih delavcev na področju varovanja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine. Partnerji oblikujejo skupen uradni regulativni okvir za mesto Solidarity4Heritage, v skladu z evropskimi politikami na ustreznih področjih. Projekt bo ustvaril trajnostno mrežo transnacionalnega prostovoljstva med sodelujočimi mesti, da bi spodbudil nadaljnjo vključenost državljanov v oblikovanje politike, odločanje in družabno življenje. V okviru projekta je predviden tudi razvoj bele knjige "Solidarnost za prihodnost", ki bo predstavljena evropskim, nacionalnim in lokalnim odločevalcem, z njo pa bi sprožili reformo politike za boljše formalno priznavanje in potrjevanje prostovoljne službe kot veljavne izkušnje z delom oz. kot veljavno usposabljanje. 

 

Zaključno srečanje projekta bo potekalo od 5. do 7. aprila v Bolgariji. 

Pravi

Projekt je sofinanciran s strani EU v okviru programa Evropa za državljane. 

Povezane novice

05. marec

Mednarodno srečanje evropskega projekta Solidarity4Heritage

Predzadnje srečanje v okviru projekta Solidarity4Heritage je od 25. do 28. februarja potekalo v mestu Caltanissetta na italijanski Siciliji. Program je zajemal predstavitve in izkušnje lokalnih nevladnih...

več >

11. april

Uvodno srečanje Solidarity4Heritage

Solidarity4Heritage je eden od 15 projektov, odobrenih za financiranje s strani EACEA, v okviru programa Evropa za državljane (sklopa 2–20, ukrepa 2.2), Mreža mest, in sicer za obdobje 2014–2020....

več >

nazaj