srecanje_zupanov2.jpg

Zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

datum: 17. 05. 2023

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni, so se z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih, združili v cilju spremembe štirih zakonov in danes začeli z zbiranjem 5000 podpisov za predložitev predloga sprememb v Državni zbor. Posegli bi na področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja ter s spremembo zakonodaje reševali nekatere aktualne izzive neperspektivnega vključevanja v družbo posameznikov, in še posebej otrok, iz socialno problematičnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih. Podpise bodo zbirali do vključno 14. julija 2023, svojo podporo spremenjeni zakonodaji pa lahko državljani izkažejo z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu, nakar obrazce oddajo na tamkajšnji stojnici ali jih pošljejo po navadni pošti na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto. Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa podporniki oddajo tudi preko portala e-Uprava.

Zbiranje podpisov podpira enajst županov iz Mestne občine Krško, Mestne občine Novo mesto ter občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje, kjer na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije ne najdejo. Za ureditev razmer, ki otrokom iz omenjenih okolij ne omogočajo prekinitve večgeneracijske brezposelnosti in neizobraženosti, zato župani vidijo pomoč pri reševanju v spremembah:

Pri Zakonu o socialno varstvenih prejemkih bi spremembe v primeru neobiskovanja osnovne šole pomenile nedenarno izplačilo socialne pomoči, enako bi veljalo v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov oziroma države ali občine. V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se spremembe prav tako nanašajo na izplačilo otroškega dodatka »v naravi« v primeru neobiskovanja osnovne šole in njegovo znižanje za tretjino po zaključeni osnovni šoli v primeru nevključitve otroka v nadaljnje šolanje. Zakon o urejanju trga dela bi dopolnili s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih po kršitvah obveznosti, podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta in napotitvijo brezposelne osebe na delo, v Zakonu o voznikih pa predlagajo uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom osnovnošolskega programa.

Postopek oddaje podpisov za podporo spremembi zakonodaje   

Zbiranje podpisov bo do 14. julija 2023 potekalo na vseh upravnih enotah in krajevnih uradih po Sloveniji, ki jih lahko podporniki zakonodajnih sprememb obiščejo v času uradnih ur in poslovnega časa. Na omenjenih lokacijah bodo prejeli štiri obrazce, s podpisom pa izrazili podporo spremembam štirih zakonov. Po overitvi podpisanih obrazcev slednje državljani oddajo na stojnicah, ki bodo v primernejšem vremenu postavljene pri upravnih enotah v jugovzhodni Sloveniji in Posavju, ali jih pošljejo na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto. Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa, ki ga med drugim omogočajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA, AC NLB in Rekono ali z uporabo sistema smsPASS, podporniki oddajo tudi preko portala e-Uprava.

Po ustaljenem načinu bo oddaja podpisa omogočena tudi osebam v ustanovah in zavodih, ki svojo voljo izražajo s pomočjo pooblastiteljev, bolnim in invalidom, ki bodo lahko oddali podpis podpore na domu, ter državljanom, ki bivajo v tujini in bodo lahko do obrazcev dostopali na konzulatih.

 

Povezane novice

17. junij
volitve - vizualno

Na polovici zbiranja podpisov: občuten porast podpore v preteklem tednu

Čez mesec dni se izteče rok za zbiranje 5000 podpisov za zakonodajne spremembe, ki so bile vložene na pobudo enajstih občin JV Slovenije in Posavja z romsko problematiko. Do sedaj je zbranih že...

več >

16. junij
tržnica za zbiranje podpisov Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Podpis podpore za spremembo zakonodaje, s katero bi urejali razmere otrok iz težavnih socialnih okolij, lahko oddate vsak delovni dan na stojnici na Novem trgu, podporo pa lahko izkažete tudi z uporabo...

več >

09. junij
otroci

Za ureditev razmer otrok iz težavnih socialnih okoljih

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih...

več >

24. maj
prenosni racunalnik

Podpis za spremembo zakonodaje lahko oddate tudi elektronsko

Do 14. julija 2023 poteka zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih....

več >

nazaj