student-gdb6b37734_1920.jpg

Podpis za spremembo zakonodaje lahko oddate tudi elektronsko

datum: 24. 05. 2023

Do 14. julija 2023 poteka zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih. Najenostavneje lahko svojo podporo oz. podpis oddate kar digitalno prek portala e-Uprava.

Digitalni podpis omogočajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA, AC NLB in Rekona, možna je tudi uporaba sistema smsPASS.

Svoj podpis oddate za vsak zakon posebej s klikom na povezavo:

Pobudniki zbiranja podpisov so župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni. Na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije, ki se kaže v večgeneracijski brezposelnosti in neizobraženosti, ne najdejo. Podpise bodo zbirali do vključno 14. julija 2023.

Poleg digitalne oddaje podpisa podpore se lahko podpis opravi tudi na vseh upravnih enotah in krajevnih uradih po Sloveniji, ki jih lahko podporniki zakonodajnih sprememb obiščejo v času uradnih ur in poslovnega časa. Na omenjenih lokacijah bodo prejeli štiri obrazce, s podpisom pa izrazili podporo spremembam štirih zakonov. Po overitvi podpisanih obrazcev slednje državljani oddajo na stojnicah, ki so postavljene pri upravnih enotah v jugovzhodni Sloveniji in Posavju, ali jih pošljejo na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto.

Dodatne informacije o zakonodajnih spremembah in predlogih so na voljo na povezavi.

Povezane novice

17. junij
volitve - vizualno

Na polovici zbiranja podpisov: občuten porast podpore v preteklem tednu

Čez mesec dni se izteče rok za zbiranje 5000 podpisov za zakonodajne spremembe, ki so bile vložene na pobudo enajstih občin JV Slovenije in Posavja z romsko problematiko. Do sedaj je zbranih že...

več >

16. junij
tržnica za zbiranje podpisov Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Podpis podpore za spremembo zakonodaje, s katero bi urejali razmere otrok iz težavnih socialnih okolij, lahko oddate vsak delovni dan na stojnici na Novem trgu, podporo pa lahko izkažete tudi z uporabo...

več >

09. junij
otroci

Za ureditev razmer otrok iz težavnih socialnih okoljih

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih...

več >

17. maj

Zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni, so se z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih,...

več >

nazaj