elections-g507a66df3_640.png

Na polovici zbiranja podpisov: občuten porast podpore v preteklem tednu

datum: 17. 06. 2023

Čez mesec dni se izteče rok za zbiranje 5000 podpisov za zakonodajne spremembe, ki so bile vložene na pobudo enajstih občin JV Slovenije in Posavja z romsko problematiko. Do sedaj je zbranih že dobra polovica potrebnih podpisov, posebej vzpodbuden pa je porast oddanih pobud v preteklem tednu. Pobudniki, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni, še vedno pozivajo vse volilne upravičence, da čimprej oddajo svoje podpise podpore za štiri zakone, ki posegajo na področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja, pri tem pa poudarjajo, da je potrebno za vsak zakon oddati ločen obrazec, kar v praksi predstavlja oddajo štirih obrazcev na volivca.

Podpisi se bodo zbirali do vključno 14. julija 2023, svojo podporo pa lahko državljani izkažete z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu, nakar obrazce oddate na tamkajšnji stojnici ali jih pošljete po navadni pošti na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto.

Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa podporniki oddate tudi preko portala e-Uprava na spodnjih povezavah:

1 - Zakon o socialno varstvenih prejemkih

2 - Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

3 - Zakon o voznikih

4 - Zakon o urejanju trga dela

Povezane novice

16. junij
tržnica za zbiranje podpisov Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

Podpis podpore za spremembo zakonodaje, s katero bi urejali razmere otrok iz težavnih socialnih okolij, lahko oddate vsak delovni dan na stojnici na Novem trgu, podporo pa lahko izkažete tudi z uporabo...

več >

09. junij
otroci

Za ureditev razmer otrok iz težavnih socialnih okoljih

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih...

več >

24. maj
prenosni racunalnik

Podpis za spremembo zakonodaje lahko oddate tudi elektronsko

Do 14. julija 2023 poteka zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih....

več >

17. maj

Zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni, so se z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih,...

več >

nazaj