IMG_20230616_085804.jpg

Oddaja podpisov za zakonodajne spremembe tudi na stojnici na Novem trgu

datum: 16. 06. 2023

Podpis podpore za spremembo zakonodaje, s katero bi urejali razmere otrok iz težavnih socialnih okolij, lahko oddate vsak delovni dan na stojnici na Novem trgu, podporo pa lahko izkažete tudi z uporabo digitalnih certifikatov (npr. SIGEN-CA, smsPASS, ...) preko portala e-Uprava.

Stojnica na Novem trgu pri poštni poslovalnici deluje v času uradnih ur in poslovnem času upravne enote:

  • ponedeljek med 8. in 15. uro
  • torek med 8. in 15. uro
  • sreda med 7.30 in 17.30
  • četrtek med 8. in 15. uro
  • petek med 8. in 13. uro

Overjen podpis lahko oddate elektronsko z uporabo digitalne identitete na spodnjih povezavah:

1 - Zakon o socialno varstvenih prejemkih

2 - Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

3 - Zakon o voznikih

4 - Zakon o urejanju trga dela

 

Več informacij je na voljo v povezanih novicah in v letaku.

Povezane novice

17. junij
volitve - vizualno

Na polovici zbiranja podpisov: občuten porast podpore v preteklem tednu

Čez mesec dni se izteče rok za zbiranje 5000 podpisov za zakonodajne spremembe, ki so bile vložene na pobudo enajstih občin JV Slovenije in Posavja z romsko problematiko. Do sedaj je zbranih že...

več >

09. junij
otroci

Za ureditev razmer otrok iz težavnih socialnih okoljih

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih...

več >

24. maj
prenosni racunalnik

Podpis za spremembo zakonodaje lahko oddate tudi elektronsko

Do 14. julija 2023 poteka zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih....

več >

17. maj

Zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni, so se z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih,...

več >

nazaj