vodilna slika

3. izredna seja leta 2014

Številka: 032-2/2014

Datum:   31. 3. 2014

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013) na predlog skupine članic in članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

3. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v sredo, 9. aprila 2014, ob 15.30 uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

 

d n e v n e g a   r e d a

 

  1. 1.   Finančna ogroženost Mestne občine Novo mesto zaradi sklenitve pogodbe za projekt CeROD II
  2. 2.   Reševanje odškodovanja Mestne občine Novo mesto v primeru sklenjene pogodbe za najem prostorov za RIC na Topliški cesti
  3. 3.   Vračilo kotizacije za Evropsko prvenstvo v košarki leta 2013

 

Sklic izredne seje je zahtevala skupina devetih članic in članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Razlogi za sklic izredne seje in predlogi sklepov so navedeni v priloženem gradivu, ki ga je posredovala skupina članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (priloga 1).

 

S spoštovanjem

Po pooblastilu župana,

št. 032-15/2010 z dne 28. 6. 2011

 

 

mag. Mojca Špec Potočar,

podžupanja

 

 

Vabljeni:

  1. članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  2. Urška Ban, v. d. direktorja občinske uprave
  3. Alenka Muhič, vodja urada za razvoj in investicije
  4. Ana Tošić, oddelek za pravne zadeve

Obveščeni:

predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles