Brown_Vintage_Photo_Collage_Facebook_Post__1_.png

Projekt kakovost zraka za boljšo osveščenost občanov

datum: 12. 02. 2021

Na Mestni občini Novo mesto smo v sklopu pobude oSkrbni začeli s projektom Kakovost zraka, katerega cilj je osveščanje občanov o kakovosti zraka v Novem mestu, njegov osrednji poudarek pa bo na obremenjenosti zraka z delci PM10 in problematiki nepravilnega kurjenja v zimskem času. Občani so na domove že prejeli letake s sloganom Skupaj izboljšajmo kakovost zraka, ki ga dihamo, ostale vsebine pa bodo v času trajanja projekta do 19. februarja 2021 dostopne na naši spletni strani in družabnih omrežjih.

V sklopu lastne pobude oSkrbni, ki je iniciativa za varstvo okolja in zdravja s celovitim zavedanjem o tej problematiki ter obsega celostno skrb za izboljšanje podnebnih razmer, občane nagovarjamo občane s prvim projektom Kakovost zraka. Na današnji izjavi za medije sta ga predstavila župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, in dr. Nike Krajnc, vodja oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Župan Gregor Macedoni je o projektu povedal: »Z njim želimo predvsem osvestiti občane, da lahko vsi prispevamo k oblikovanju okolja, v katerem živimo, in vplivamo na zrak, ki ga dihamo. Gre za projekt Mestne občine Novo mesto, k sodelovanju smo pa povabili tudi Gozdarski inštitut Slovenije in Splošno bolnišnico Novo mesto ter smo hvaležni, da so takoj pristopili h kampanji.«

O problematiki kakovosti zraka in povezavi le te z napačnim kurjenjem je dr. Nike Krajnc z Gozdarskega inštituta Slovenije pojasnila: »S pravilnim kurjenjem in izbiranjem kakovostnih lesnih goriv lahko bistveno vplivamo na kakovost zraka v kurilni sezoni.« Poudarila je tudi, da velike težave za kakovost zraka predstavljajo napačna izbira lesnih goriv, zastarele peči in kurjenje na prostem.

V času projekta, od 12. do 19. februarja 2021, bomo osveščali o kakovosti zraka in njenem pomenu. V ospredju bo vpliv kurjenja na vrednost delcev PM10 ter velika vloga posameznikov pri izboljšanju stanja zraka, predstavili bomo pa tudi vplive vdihovanja z delci PM10 obremenjenega zraka na zdravje ljudi.

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, obsegajo letak o kakovosti zraka, ki so ga občani že prejeli na svoje domove, ostale vsebine pa bodo dostopne na spletu. Na naši spletni strani bodo na voljo prispevki z dodatnimi informacijami in nasveti o tematiki, vključno s strokovnimi intervjuji, na družabnih omrežjih pa bo mogoče sodelovati tudi v nagradni igri. 

Povezane novice

19. februar

Dr. Irma Rozman Sinur: O problematiki delcev PM10 se premalo govori

Zrak, ki ga dihamo, vpliva na naše zdravstveno stanje, izpostavljenost z delci PM10 obremenjenemu zraku pa povzroča številne bolezni. O vplivu prašnih delcev na zdravje ljudi smo povprašali vodjo...

več >

17. februar

Dr. Nike Krajnc: Največja napaka je, da se za nakup lesnih goriv odločimo tik pred začetkom kurilne sezone

O kurjenju, izbiri kakovostnih lesnih kuriv in njunem občutnem vplivu na kakovost zraka smo se v sklopu pobude oSkrbni pozanimali pri vodji Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta...

več >

15. februar
 Naše ravnanje lahko pripomore k izboljšanju z delci PM10 obremenjenega zraka

Naše ravnanje lahko pripomore k izboljšanju z delci PM10 obremenjenega zraka

Prašni delci obremenjujejo zrak, ki ga dihamo, s premišljenim ravnanjem pa lahko njihovo vrednost zmanjšamo. Eden izmed osrednjih dejavnikov, ki vpliva na vrednost delcev PM10, je kurjenje na pravilen...

več >

nazaj