Osrednji del prenove mestnega jedra se odvija pod zemljo

datum: 16. 10. 2017

Prenova mestnega jedra je vse prej kot zgolj kozmetični popravek podobe Glavnega trga in okolice. Še veliko kompleksnejši del projekta bo potekal pod zemljo. Trenutno je kanalizacija pod Glavnim trgom v izjemno slabem stanju, kar pomeni, da z neprečiščenimi odpadnimi vodami onesnažujemo okolje. Pod Glavnim trgom poteka tudi glavna dolenjska telekomunikacijska žila, s katero je povezana vsa širša dolenjsko-belokranjska regija. Ključni del prenove mestnega jedra je tako ureditev podzemne infrastrukture. Ta bo urejena z izgradnjo podzemnega kolektorja, ki bo potekal po večjem delu Glavnega trga in bo združeval kanalizacijsko, vodovodno, električno nizkonapetostno in telekomunikacijsko omrežje.

Na Glavnem trgu je 28 hišnih naslovov, ki imajo zaradi različnih dejavnikov (npr. lastništvo in potrebe poslovnih lokalov) po večini več ločenih priklopov na komunalno omrežje, s prenovo pa jih bomo povezali v kolektor, ki predstavlja izjemno pridobitev za prepleteno podzemno omrežje priključkov. Glavna pridobitev bo tako ustrezna kanalizacijska infrastruktura, ki bo preprečevala prosto odvajanje fekalij, še bolj pa nevarnih kemijskih odplak (fosfati, težke kovine, pralni praški ipd.) v zemljo.

Grafika 2

Zaradi kompleksnosti, občutljivosti in pomena telekomunikacijskega omrežja pod Glavnim trgom strokovnjaki govorijo o komunikacijski hrbtenici, od katere niso odvisni samo prebivalci in poslovni subjekti v mestnem jedru, ampak tudi na primer medkrajevni in mednarodni promet, večji del desnega brega Krke, pa tudi gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine. Pod Glavnim trgom poteka šest optičnih kablov s skupaj malo manj kot 600 vlakni in šest bakrenih kablov z nekaj manj kot 2.600 paricami.

Najzahtevnejši projekt prenove bo tako gotovo preklop glavnih optičnih povezav, ki ga zahteva prestavitev omenjene infrastrukture v nov kolektor in ga bo izvajal Telekom Slovenije. Pri tem poseben izziv predstavlja premikanje bakrenih vodnikov, ki so velikih kapacitet in konstrukcijsko neprimerni za začasno prestavljanje. Zaradi zahtevnosti izvedbe in finančnih posledic motenj komunikacijskega omrežja, preklopa ni smiselno izvajati po fazah, ampak enkrat na celotni dolžini, kar je odločilno vplivalo tudi na predvideno časovnico celotnega projekta.

Nova infrastruktura predstavlja tudi pomembno pridobitev, ko gre za vedno težavno vzdrževanje podzemne infrastrukture. Velikost kolektorja bo omogočala, da vzdrževalci omrežja ob morebitnih težavah, sanacijah in drugih intervencijah preko vstopnih oken na začetku in koncu kolektorja svoje delo opravijo brez cestnih zapor in ostalih vplivov na življenje nad zemljo. Seveda pa je velikost kolektorja tudi dodaten izziv za gradbince, tako sta največja izkopa predvidena za obe vstopni okni, zelo zahtevna pa bo tudi gradnja na zožanem delu Rozmanove ulice in na spodnjem delu Glavnega trga, kjer dodatne težave povzročajo neugodne geomehanske lastnosti tal.

Infrastrukturni kolektor

Pri zamenjavi dotrajane podzemne infrastrukture gre za manj vidni del projekta prenove, ki je pravzaprav enako pomemben za celovito ureditev območja kot ureditev javnih površin. Odgovornost do čistega okolja nam nalaga izvajanje vzdrževalnih del in investicij tako, da lahko nato izvajalci javnih služb dolgoročno svoje delo opravljajo v korist občank in občanov. Investicija, ki se je začela v septembru, je velik zalogaj, tako zaradi zahtevnosti načrtovanih del kot tudi zaradi precejšnjih finančnih sredstev, ki jih tako obsežen projekt zahteva. V letošnjem letu so bila sproščena sredstva za mehanizem Celostnih teritorialnih naložb, ki jih sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija, na katera za omenjeni projekt računa tudi Mestna občina Novo mesto.

Povezane novice

11. oktober

Na terenu tudi arheologi

Po odstranitvi asfaltnega sloja parkirišč in granitnih kock na cestišču so se na teren podali arheologi, podjetje PJP iz Slovenske Bistrice, ki je izvajalo tudi arheološka dela ob prenovi mestnega...

več >

09. oktober

Nadaljevanje prenove mestnega jedra

Po uvodnem tednu, v katerem je v mestnem jedru potekala priprava gradbišča, so se v preteklem tednu začela gradbena dela. Izvajalec je na večjem delu Glavnega trga začel z odstranjevanjem asfaltnega...

več >

25. september

Priprava gradbišča se je začela, potrpežljivo v času prometnih konic

Danes dopoldne so izvajalci gradbenih del prenove mestnega jedra začeli s pripravo gradbišča, zato je promet v mestnem jedru že spremenjen. Po Kandijskem mostu je možen samo izvoz iz mesta, zaprta...

več >

20. september

Začetek prenove mestnega jedra kroji vreme

Predstavniki Mestne občine Novo mesto in izvajalci gradbenih in arheoloških del prenove mestnega jedra so se na današnjem operativnem sestanku ponovno usklajevali o začetku del, ki ga je v zadnjih...

več >

15. september

Mestno jedro obnavljamo za vse

Kot smo že obveščali, bo v prihodnjih mesecih potekala prenova mestnega jedra. Načrtovanih je več faz projekta, v katere so vključena tudi arheološka izkopavanja, saj je letošnje sondiranje...

več >

nazaj