vodilna slika

Kulturna dediščina

slo 1

 

 


Dostop do spletne strani v angleškem jeziku.

 


Vsebina

 

Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

Člani odbora

Pet Akademij v Novem mestu 2017-2021

Portali in spletne strani v zvezi s kulturno dediščino Novega mesta

E-spomeniki

Povezave na digitalizirana gradiva kulturne dediščine

Čezmejne povezave

 


Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

 

Najpomembnejša dejavnost Odbora, ustanovljenega v letu 2017, je učinkovito in vsestransko predstavljanje nadvse bogate in častitljive kulturne dediščine Novega mesta in  jugovzhodne Slovenije.

Ustanovitev najstarejše terezijanske gimnazije v takratni habsburški monarhiji prav v našem Novem mestu pa predstavlja posebej žlahten fenomen naše kulturne dediščine. Gimnazijo je v Novem mestu ustanovila cesarica Marija Terezija 8. avgusta 1746 in tako ugodila gorečim željam takratnih uglednih Novomeščanov in predvsem novomeških frančiškanov.

V naši gimnaziji so študirali številni slavni slovenski pisatelji, pesniki, znanstveniki, inženirji, umetniki, slikarji in drugi ustvarjalni ljudje.

Odbor posveča stalno skrb in posebno pozornost  najsodobnejši digitalizaciji naše  obširne, bogate in pestre kulturne dediščine. Danes ima prav digitalizacija številnih dejavnosti v svetu ključni in usodni pomen. Naš Odbor letos organizira že svoje peto strokovno srečanje, svojo peto akademijo. Na vsa srečanja so prihajali v našo sredino številni slovenski intelektualci, ugledni znanstveniki, strokovnjaki, župani in direktorji uspešnih gospodarskih firm.

Odbor želi z učinkovito promocijo kulturne dediščine tudi vsestransko širiti pomen trajnostnega razvoja modernega turizma v teh krajih Slovenije in tako prispevati svoj delež k promociji evropske kulturne dediščine. 


Člani odbora

 

Dr. Jana Bolta Saje, direktorica

Občinska uprava, Mestna občina Novo mesto

Jana.Bolta.Saje@Novomesto.si


 

Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, docentka & dekanja

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto & Predstojnica, Razvojno-raziskovalni inštitut, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

Lea.Colaric-Jakse@VSGrm.UNm.si

Dr. Vida Čadonič Špelič, poslanka

Državni zbor Republike Slovenije
VCadonicSpelic@gmail.com   

Dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče knjige

Rastoča knjiga v Sloveniji & Pobudnik, Združene rastoče knjige sveta
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

 

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, namestnik predsednika

Urednik spletne strani Promocija kulturne dediščine Novega mesta

Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions; Members

Joze.Gricar@UM.si

 

p. Tomaž Hočevar, gvardijan

& Knjižničar, Frančiškanska knjižnica Novo mesto

Frančiškanski samostan Novo mesto

Tomaz.Hocevar@RKC.si

 

Dr. Miha Japelj, redni profesor organske kemijske tehnologije, predsednik 

Redni član, Inženirska akademija Slovenije & Častni predsednik, Svet Sklada Krkinih nagrad
Miha Japelj franc.pavel@t-2.net

 

Dr. Milček Komelj, izredni profesor v pokoju

Redni član, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), podpredsednik za humanistične, družboslovne in umetnostne vede

Redni član, Evropska akademija znanosti in umetnosti (EASA)

Sumi.Komelj@gmail.com

 

Franci Koncilija, namestnik predsednika

Kulturno društvo Severin Šali Novo mesto

& Urednik spletne strani

Franci.Koncilija@gmail.com

 

Mojca Lukšič, ravnateljica

Gimnazija Novo mesto     

Mojca.Luksic@GimNm.org

 

Ddr. Janez Usenik, zaslužni profesor

Član upravnega odbora, Dolenjska akademska pobuda

Janez.Usenik@guest.UM.si


Pet Akademij v Novem mestu 2017-2021

 

9.11.2921 Akademija 2021 v Novem mestu: Izraba digitalizirane kulturne dediščine za e-promocijo

Virtualna Akademija 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta

22.5.2019 Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe

25.5.2018 Akademija v Novem mestu ob Evropskem letu kulturne dediščine

08.9.2017 Od gimnazije Marije Terezije v letu 1746 do akademske pobude v letu 2017

 


Beli smerokaz

Portali in spletne strani v zvezi s kulturno dediščino Novega mesta

 

Obrazi slovenskih pokrajin

Portal Obrazi slovenskih pokrajin, Dolenjci

Slika kamra

 

Regijski portal Kamra, Novo mesto

 

Slika NUK in DNS

dLib.si - Novo mesto


E-spomeniki

 

Vzpostavljanje e-spomenikov je del širših prizadevanj za spodbudo digitaliziranja kulturne dediščine v Sloveniji in v e-regiji sosednjih držav (Srednji Evropi). E-spomeniki imajo nekaj skupnih značilnosti:

 • Za njihovo izdelavo in objavo ni stroškov.
 • Ne rabijo zapletenih soglasij za vzpostavitev.
 • Vidni so vsem zainteresiranim po vsem svetu.
 • Lahko se povezujejo v tematske skupine e-spomenikov.
 • Povezujejo ljudi, ki cenijo svojo kulturno dediščino, jo ohranjajo in ustvarjajo novo.

 

E-spomenik Fulbrightu – 4. julija 2020. Fulbright eMonument – 4th of July, 2020.

E-spomenik Življenje Novomeščana Borisa Andrijaniča, mag. farmacije (1910-1993). eMonument The Life of Boris Andrijanič, mr. ph., Novo mesto Citizen (1910-1993). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 15. maj 2020.

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020. eMonument Franciscan with a Growing Book in Novo mesto – 3/11/2020).

E-spomenik Ilki Vašte, 2020. eMonument Ilka Vašte, 2020.

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji 2019. Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia, 2019.

Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745. Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu, 2018. Internet Memorial to the Citizens of Novo mesto 1745. 25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage.

 


Slika click on book

Povezave na digitalizirana gradiva kulturne dediščine

 

Kreutterbuch. Bock, Hieronymus.  Frančiškanski samostan v Novem mestu. dLib, 1572

Cesarica Marija Terezija: Ustanovna listina novomeške gimnazije, 1746

Ponatis Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Novomeški tiskar in založnik Janez Krajec, 1877 – 1879
Ivan Vrhovec: Zgodovina Novega Mesta. Matica slovenska, 1891
Kettejev drevored – od 1891 ena najpomembnejših in najvitalnejših javnih zelenih površin v Novem mestu
Spomini na Janeza Trdino. Hudovernik, Aleksander. Ljubljanski zvon, 1913
Bohuslav Skalicky (17. julij 1872 – 8. december 1926). Od leta 1921 upravitelj Kmetijske šole na Grmu, od leta 1924 do smrti ravnatelj Nižje kmetijske šole v Novem mestu. V Novem mestu leta 1897 je uredil vzorno državno vinsko klet. Njegov sin Zdenko Skalicky (1903 – 1933), pesnik in slikar, je že kot osmošolec sodeloval na Novomeški pomladi leta 1920. Drugi sin Bogo Skalicky (1905 – 1974), pa je bil priznan slovenski ginekolog in porodničar.
O Novem mestu ob koncu XVIII. stoletja. Janko Jarc. Kronika slovenskih mest, letnik 5, številka 2, 1938
Aeroklub Novo mesto, 1948
Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije. Zgodovinski oris 1746-1971
250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996
260 let Gimnazije Novo mesto. Utrip šole 1996–2006
270 let Gimnazije Novo mesto 1746 – 2016
Trdinova nagrada, Mestna občina Novo mesto. Okrajni odbor ljudske prosvete v Novem mestu, 1954
Ilka Vašte: Gričarji, Zgodovinski roman. Knjižnica Janeza Trdine, Svet Svobod in prosvetnih društev okraja Novo mesto, 1956
Dolenjski muzej – zbirka digitaliziranih predmetov
Dolenjski list – spletni arhiv
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto. Celotno besedilo od 1954, letnik 2, številka 1 do 2018, letnik 65, številka 1/2. Šolsko glasilo z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja v Sloveniji. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (4) 1956. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (7) 1959 (v šolskem letu 1959/60 izdanih 15 številk). Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice februar, junij, november. Šolske publikacije. Gimnazija Novo mesto 2011
Stezice – glasilo dijakov Gimnazije Novo mesto, 2015
132 let gimnazijskih glasil. Bibliografija gimnazijskih glasil. Miloš Jakopec. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, str. 103-114
Kipar France Vodnik devetdesetletnik. Dolenjski list, 24. januar 1964
Novo mesto: 1365-1965: prispevki za zgodovino mesta. Janko Jarc. Dolenjska založba, 1969
Halštatske gomile v Novem mestu, 1970
Dolenjska Museum Novo mesto
Novo mesto. Slovenski etnografski muzej
Events & activities. Municipality of Novo mesto
Krkine nagrade. Krka Novo mesto d.d., 1971
Zapis o praznovanju 500-letnice samostana in cerkve v Novem mestu. V: Poročila Slovenske frančiškanske province Sv. Križa Ljubljana, leto XXVI, št. 11, 30. novembra 1972. Pripravil: P. Ciril Božič, voditelj, Slovenski misijon Sv. bratov Cirila in Metoda, Melbourne, 1972
Janez Trdina – etnolog. Zbornik posvetovanja ob 150-letnici rojstva Janeza Trdine, Novo mesto, 29.5.1980. Slovensko etnološko društvo, 1980
Bo frančiškanska knjižnica odprta vsaj raziskovalcem? Pogovori o dostopnosti dragocenosti so se začeli na pobudo NUK. I.Z. Dolenjski list, št. 24 (1870) Leto XXXVI, 13. junija 1985
Stare gostilne in gostilničarji v novomeški občini. Slavka Ložar. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1991. Objavljeno v: Stane Granda, Zgodovinski časopis, 46, št. 2
Vloga novomeškega Kapitlja v urbanistični zasnovi Novega mesta. Jelka Pirkovič. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino. Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1996
Pečatniki Novega mesta. Majda Pungerčar. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino. Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1996
Družbena in družabna vloga novomeške gimnazije do 1. svetovne vojne. Stane Granda. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, Gimnazija Novo mesto, 1996
Novo mesto. Jelka Pirkovič. Srednjeveška mesta, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, 1998
Rastoča knjiga v Sloveniji, 2000
Rastoča knjiga kot vizija in akcija za rast slovenske družbe na njeni poti k odličnosti. Dr. Janez Gabrijelčič. Državni svet Slovenije, 2000
Znamenja novomeške pokrajine. Mitja Gros. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2000
Kelti v Novem Mestu: katalog razstave. Borut Križ, Dolenjski Muzej Novo Mesto, 2001
Arhitektura za vse čase: Novo mesto in Dolenjska. Marjan Mušič in drugi. Atelje Marko Mušič, 2002
Dolenjski biografski leksikon. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2004
Signeti 16. stoletja: zgodovinski oris ob gradivu iz frančiškanskega samostana v Novem mestu. Vodopivec, Ines & Golob, Nataša. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006
Monografija Novo mesto. Strnjen, visokokakovostni zgodovinski pregled dolenjske metropole skozi čas. Založba Goga Novo mesto, 2007
Zgodovina za prihodnost– Novomeški ustvarjalci. Društvo Novo mesto, 2007
Dežela situl: življenje v starejši železni dobi. Borut Križ; Kristina Krhin. Viharnik, 2008
Novomeški župani v času med obema vojnama. Diplomsko delo. Jakob Polenšek. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2008
Telovadec, tabornik, profesor Marjan Dobovšek. Diplomsko delo. Alenka Šink. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana, 2008, 102 str.
Mačkovec pri Novem mestu. Arheologija na avtocestah Slovenije. dLib.si. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009
Prav srčen pozdrav iz Novega mesta. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2009
Novo mesto – Možnosti in priložnosti. Društvo Novo mesto, 2010
Novomeški ustvarjalci – Zgodovina za prihodnost. Društvo Novo mesto, 2010
V Krki počastili 100. obletnico rojstva svojega ustanovitelja mag. Borisa Andrijaniča. Krka Novo mesto, 2010
Severin Šali – slovenski pesnik, prevajalec in urednik. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2011
Rastoča knjiga Osnovne šole Brusnice – Brusničanka z rastočo knjigo, 2011
Josef (Jožef) Ressel – epohalni slovensko-češki izumitelj ladijskega vijaka. Marijan F. Kranjc. Vojaštvo, 2012
Taborniška fotografija in nostalgija. Novomeški Rod Gorjanskih tabornikov je letos praznoval 60-letnico. Dolenjski list, 2012
Ressel, Josef (1793–1857). Murko, Vladimir. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013
Rastoča knjiga v Novem mestu. Vaš kanal, video, 2013
Dolenjski muzej, stalne razstave, 2014
Publikacije Dolenjskega muzeja – Trgovina
Novomeški tiskar Janez Krajec (1843 – 1921). Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2014
Zbirka umetniških del Božidarja Jakca (1899 – 1989). Jakčev dom, Dolenjski muzej, 2014
Dediščina dolenjskega vinogradništva. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2014
Iz dolenjske preteklosti: Literarnozgodovinski in etnološki zapiski. Karel Bačer. Dolenjska založba, 1991. Ložar-Podlogar, Helena. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014
V Novem mestu smo že 545 let!  Br. Janez, 2014
Frančiškanske korne knjige v Novem mestu iz 18. stoletja. Dr. Radovan Škrjanc, Muzikološki inštitut ZRC SAZU. De musica disserenda, 2014
Ustanovitev Narodne čitalnice v Novem mestu leta 1865. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2015
Novomeški predsedniki in župani po drugi svetovni vojni. Mitja Sadek. Zbornik Novo mesto 1965-2015. Ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta. Društvo Novo mesto, 2015
Rastoča knjiga Osnovne šole Drska Novo mesto, 2015
Machova učna pot, Slatnik, 2015
Zbornik ob 650-letnici Novega mesta: Novo mesto 1965-2015. Kamra. Društvo Novo mesto, 2015
Janez Trdina (1830 – 1905). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2016
Dolenjski naravoslovci. Projektno-raziskovalna naloga. Šolski center Novo mesto, 2016
E-gradiva Osnovne šole Center Novo mesto, 2016
Sedem desetletij Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Kamra, 2016
Rudolfovo: že od leta 1975. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2016
Rastoča knjiga Osnovne šole Šmihel, 2016
15 let projekta Rastoča knjiga. Zbornik referatov in razprav, št. 1/2016. Državni svet Republike Slovenije, marec 2016 , str. 174.
Rastoča knjiga Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, 2017
Rastoča knjiga Osnovne šole in vrtca Stopiče – Božana z rastočo knjigo, 2017
Rastoča knjiga Doma starejših občanov Novo mesto – Babica z rastočo knjigo, 2017
Dolenjski muzej Novo mesto v znamenju Jantarnega leta 2017. eRodna gruda, 2017
Konferenca mest ob Jantarni poti v Novem mestu: Dediščina iz rok arheologov v srca ljudi. Mestna občina Novo mesto, 2017
Besede Ilke Vašte obogatile spominsko obeležje Rastoče knjige Novega mesta. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2017
Župani – simbol slovenske lokalne samouprave in demokracije. Ob 1240-letnici prve omembe župana. Dr. Stane Granda. Studia Historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije, 2017
Novo mesto – filmsko mesto. Sašo Đukić. eRast – literatura, kultura in družbena vprašanja. Založba Goga, Novo mesto, 20. 09. 2017
Pozabljena polovica Novega mesta. Člani projekta: Regijski NVO center – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, Društvo Estetika, Založba Goga in Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2018
Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745. Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu, 2018
Kdo sta bila Johann in Ernst Mach ali po kom se imenuje Machov hrib pod Gorjanci? Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2018
Prvih dvajset let založbe Goge. Založba Goga Novo mesto, 2018
Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto, 2018
16. julija 1899 se je rodil Božidar Jakac, slovenski slikar in grafik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2018
12. novembra 1898 se je v Novem mestu rodil Leon Štukelj, telovadec in olimpionik in pravnik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2018
Rastoča knjiga Osnovne šole Novo mesto Center, 2018
Mestna godba Novo mesto – tretja najstarejša slovenska godba od 1848. Slovenski godbenik, Zveza slovenskih godb, 2018
Rokopis frančiškanske kronike Mavra Fajdige (1777). Dr. Matej Hriberšek. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. November, 2018
Pregled tiskanega gradiva frančiškanske knjižnice v Novem mestu v 19. stoletju. Katarina Jaklitsch Jakše, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. november, 2018
Arheološke raziskave dopolnjujejo zgodovino Novega mesta. Mag. Katarina Udovč. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 2019, Vol. 67 Issue 1, p5-14 2019
Arheološko izkopavanje v Novem mestu, Kapiteljska njiva. Borut Križ, Petra Stipančić. Arheologija v letu 2018 – dediščina za javnost, 2019
Ob 550. obletnici prihoda Frančiškanov v Novo mesto jim Novomeščanke in Novomeščani izražamo zahvalo. Častni občani Mestne občine Novo mesto & Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2019
Korespondenca s papežem Frančiškom. Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2019
Rastoča knjiga Krka d.d. Novo mesto, 2019
Prostorska identiteta Novega mesta v besedi in sliki. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2019
Čigavo ime nosi ulica v Novem mestu? Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2019
21. maja 1853 se je rodil Ivan Vrhovec, slovenski zgodovinar (*21. maja 1853 +19. septembra 1902). Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
4. junija 1907 se je rodil Marjan Kozina, slovenski skladatelj. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
10. marca 1856 se je v Novem mestu rodil Ferdinand Seidl, slovenski naravoslovec in geolog. Kamra, Osrednja knjižnica Celje, 2019
11. marca 1962 je v Novem mestu umrl Vladimir Lamut, slikar in grafik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
Simpozij o prvem stoletju novomeških frančiškanov. L. Markelj. Dolenjski list, 2019
V Novem mestu letos obeležujejo pet stoletij in pol od prihoda reda frančiškanov. Živa Zakšek in Gvido Longar. Video, Vaš kanal, 2019
550.obletnica prihoda frančiškanov v Novo mesto. MojaObčina.si, Novo mesto, 2019
Pridiga nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši ob 550-letnici frančiškanov v Novem mestu. Katoliška cerkev, 2019
Arhiv glasila IZZIV za obdobje 2009 – 2019. Luka Rems. Društvo Novo mesto, 2019
550 let frančiškanov v Novem mestu. L. Markelj, Dolenjski list, 2019
Gospod Leon Štukelj in Tovarišija. Knjiga o zamolčanem življenju novomeškega olimpionika Leona Štuklja. Avtoji: Dr. Ivan Čuk, Alenka Puhar in dr. Aleks Leo Vest. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, 21.01.2020
Akademija ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, Nova24TV, video, 2020
Rastoča knjiga Društva upokojencev Novo mesto, 2020
E-spomenik pisateljici Ilki VašteOdbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2020
Življenje Novomeščana Borisa Andrijaniča, mag. farmacije (1910-1993). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 15. maj 2020
Novo mesto, Dolenjci. Portal Obrazi slovenskih pokrajin, junij 2020
50. Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. Znanost povezuje. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, 16.oktober 2020

Novomeški »župani« med drugo sv. vojno in po njej. Jakob Polenšek. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Portal Kamra, 05.11.2020

Osemdeset let filmskega režiserja Filipa Robarja Dorina. M. K. Dolenjski list, 8.9.2020

Poklon Novomeški pomladi v kamnu. Spletna kiparska razstava posvečena 100-letnici Novomeške pomladi. Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu SKULPTE, Novo mesto, 9. november 2020

Zgodba mojega življenja. Zdravko Kalan. Spremna beseda Alenka Puhar. Mladika, založba in spletna knjigarna, Trst, 29. oktober 2020
Moj ded France Vodnik s Podrebri (1874–1966) – rezbar, kipar, restavrator. Pavle Košorok. Domači kraji. Zbornik Občine Dobrova – Polhov Gradec in okoliških krajev, 17. 3. 2021: 72-82
Kultura povsod okoli nas. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, 15. april 2021
Spomini pa ostajajo. Miha Japelj, samozaložba, 2021. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib, 07.06.2021, str. 332
Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto. Spominska knjiga ob 60-letnici mature, matura 1960. 7. 7. 2021.

Digitaliziranje kulturne dediščine. Primera. Dve knjigi, Knjižnica Frančiškanskega samostana Novo mesto. Knjiga Ilka Vašte: Gričarji. 13. konferenca Mikrografije Novo mesto. 6. oktober 2021, video.

Inkunabule, ki so shranjene v frančiškanski knjižnici v Novem mestu, bodo digitalizirane v sklopu projekta Incunabula Slovenica. Franci Koncilija, urednik spletne strani, Kulturno društvo Severina Šalija, 04. 05. 2022.

Frančiškan z Rastočo knjigo. Vesna Slanc, Vaš kanal Novo mesto, 30.05.2022. Video.

Na kapiteljski zvonik po najlepši razgled v Novem mestu. Otvoritev razgledne ploščadi v kapiteljskem zvoniku. Radio Krka, 24.06.2022. Video 9:24.

30. Forum odličnosti in mojstrstva. Društvo ekonomistov Novo mesto, Otočec, 27. septembra 2022. Vaš kanal. Video.

Zdravko Kalan: Zgodba mojega življenja. Predstavitev knjige. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 11.10.2022.

Knjižnica frančiškanskega samostana, Novo mesto, 1469–1800. Nacionalna lista Spomina sveta UNESCO. Izbor za leto 2022, 21. oktober 2022.

Odritje kipa frančiškanu z rastočo knjigo. Mestna občina Novo mesto, Odbor za promocijo kulturne dediščine in Frančiškanski samostan Novo mesto, 16.12.2022.

Objave v e-medijih o odkritju kipa

Frančiškan z rastočo knjigo. Akad. Milček Komelj. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), 19. dec. 2022.

Odkritje kipa frančiškan z rastočo knjigo, praznik novomeške kulture in frančiškanov. Škofija Novo mesto, 19. december 2022.

Frančiškan sredi mesta kot simbol hvaležnosti. Tone Gorjup. Radio Ognjišče, 19.12.2022.

Pred cerkvijo sv. Lenarta stoji Frančiškan z rastočo knjigo. Mestna občina Novo mesto, 19.12.2022.

Kip frančiškana z rastočo knjigo zahvala novomeškim frančiškanom. L. Markelj. Dolenjski list, 17.12.2022.

Frančiškan z rastočo knjigo. Video (1:54). Vaš kanal, 16.12.2022.

Odkrili skulpturo frančiškana z rastočo knjigo. MM. Družina, 16.12.2022.

V Novem mestu odkrili skulpturo frančiškana z rastočo knjigo. STA, 16.12.2022.

Slovesnost in odkritje kipa Frančiškan z rastočo knjigo, frančiškanska cerkev Novo mesto. Dolenjski list, 16.12.2022.

Slovesnost ob odkritju kipa Frančiškan z rastočo knjigo. Katoliška cerkev, 16.12.2022.


Čezmejne povezave


Omrežje gimnazij cesarice Marije Terezije

 

Marija Terezija

Omrežje gimnazij cesarice Marije Terezije je bilo ustanovljeno na Akademiji 2018 v Evropskem letu kulturne dediščine 25. maja 2018 z naslednjimi cilji:

 • Izražanje zahvale cesarici Mariji Tereziji za njeno vizionarsko razumevanje pomena izobraževanja.
 • Predstavitev zgodovine gimnazije kot sestavine evropske kulturne dediščine.
 • Predlaganje e-promocije kulturne dediščine za podporo razvoja trajnostnega turizma v lokalni skupnosti.
 • Spodbujanje sodelovanja in izmenjavanja dijakov in učiteljev gimnazij omrežja z izkoriščanjem e-tehnologij.
 • Predlaganje morebitnih skupnih predlogov čezmejnih projektov.
 • Zagotavljanje e-povezav z vsaj tremi predstavniki gimnazije v omrežju: ravnatelj/direktor, učitelj angleščine, urednik spletne strani.
 • Povezovanje z omrežji e-šol.

 


Sestanek čezmejnega e-sodelovanja Novega mesta, Slovenija in Karlovca, Hrvaška, 6.10.2017.