vodilna slika

Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine za leto 2020

datum: 24. 03. 2020

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL, št. 27/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Strategije razvoja turizma v MONM 2020 in Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 objavlja

JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH IN MEDOBČINSKIH PRIREDITEV, KI IMAJO POMEN ZA TURISTIČNO PROMOCIJO OBČINE ZA LETO 2020.

 

Javni poziv in obrazci za prijavo se nahajajo v priponkah.

2020 Javni poziv za sofinanciranje prireditev s turstičnim potencialom.docx

OBRAZEC 1 (splošni podatki o prijavitelju).docx

OBRAZEC 2 (prijava).doc

OBRAZEC 3 (osnutek pogodbe).docx

OBRAZEC 4 (vzorec poročila).doc

OBRAZEC 5 (vzorec zahtevka za izplačilo).xlsx

OBRAZEC 6 (kuverta).docx

 

 

 

nazaj