vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Prestavitev električnega napajanja s prizidka Rotovža

datum: 03. 08. 2022

Vabljeni k oddaji ponudb. Rok za oddajo ponudbe je 10. 8. 2022 do 12. ure.

Povabilo k oddaji ponudbe za prestavitev elektrike na Rotovzu.pdf

Popis del 21-22-rušitev prizidka Rotovž-.xls

Rotovž-rušitev prizidka-NOVO STANJE.pdf

Rotovž-rušitev prizidka-OBSTOJEČE STANJE.pdf

Rotovž-rušitev prizidka-SPREMEMBE.pdf

21-22-rušitev prizidka Rotovž-TEHNIČNO POROČILO.doc

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA.docx

nazaj