vodilna slika

Zapore lokalnih cest v naselju Jama

Obveščamo vas, da bodo med 10. avgustom in 10. oktobrom zaradi izgradnje fekalne kanalizacije in elektrovodov (natančneje v naseljih Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice - 1. ETAPA) potekale popolne zapore v petih fazah na lokalnih cestah na območju naselja Jama.

Začasna prometna ureditev bo potekala s pomočjo začasne prometne signalizacije, in sicer na naslednjih odsekih občinskih cest:

- 1. faza: Stranska vas – Jama,

- od 2. do 5. faze: po odsekih cest v naseljih Gorenje Lakovnice – Jurna vas – Koroška vas.

Popolne zapore individualnih priključkov bodo izvedene po potrebi v dogovoru z vodjem gradbišča. Prečkanje gradbene jame  bo za pešce na območju zapore zagotovljemo s pomočjo lesene rampe in vzpostavitvijo koridorja za pešce znotraj območja zapore. V času navedenih prometnih zapor odsekov cest je predviden obvoz do naselja Jama, Dolenje in Gorenje Lakovnice.

Prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. 

nazaj