Obvestilo obdelavi osebnih podatkov – stik z upravo

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: MESTNA OBČINA NOVO MESTO.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Judita Pirc, dosegljiva prek elektronske pošte: varstvopodatkov@novomesto.si.

Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da vam lahko posredujemo odgovor na vaše vprašanje.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime in priimek, naslov, pošta, elektronski naslov.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj obdelovalci osebnih podatkov Mestne občine Novo mesto, v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja in storitev orodja za posredovanje elektronskih novic.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, v konkretnem primeru za posredovanje odgovora. Po tem času jih bo Mestna občina Novo mesto trajno izbrisala.

Pravice, ki vam jih omogoča zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, lahko uveljavljate prek pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: varstvopodatkov@novomesto.si

V primeru, če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.