vodilna slika

Seje

29. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 07.07.2022 ob 16:00
Lokacija: Sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7

Dnevni red

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles