vodilna slika

Seje

12. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - PRELOŽENA

Datum in ura: 19.03.2020 ob 16:00
Lokacija: Glavni trg 7, Novo mesto

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo) ter šestega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) posredujem

 

O b v e s t i l o

o preložitvi 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

sklicane za četrtek, 19. marca 2020, ob 16. uri

 

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji se na podlagi šestega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 12. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila sklicana za četrtek, 19. marca 2020, ob 16. uri, preloži do nadaljnjega.

Prekličejo se tudi vse, že sklicane seje delovnih teles.

O točkah dnevnega reda, glede katerih je potrebno, da Občinski svet o njih zaradi nemotenega delovanja odloči, bo predvidoma še ta teden sklicana dopisna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, o čemer boste članice in člani Občinskega sveta obveščeni po elektronski pošti.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                              mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                          župan

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

NUJNO OBVESTILO

Zainteresirano javnost obveščamo, da je zaradi trenutnih razmer širjenja koronavirusa in zaradi varovanja zdravja ljudi, le-ta lahko prisotna na 12. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, sklicane 19. marca 2020, in na sejah delovnih teles v okviru te seje, le z zdravniškim potrdilom, da je oseba zdrava.  

 

Dnevni red

Seje delovnih teles