vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-44 Čiščenje odtokov in poškodovano cestišče na Glavnem trgu


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kdaj bodo očiščeni odtoki za meteorne vode in sanirano poškodovano tlakovanje na Glavnem trgu?

Odgovor

Skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje Glavnega trga se preglede izvaja dnevno, čiščenje meteorne kanalizacije na Glavnem trgu pa se izvaja enkrat letno in bo izvedeno v mesecu aprilu 2023.

V zvezi s sanacijo tlakovanja je bila izvajalcu del posredovana reklamacija in zahteva za popravilo.

 

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam