vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–234 Vzpostavitev občinskega sistema samooskrbe


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Sara Tomšič

Pobuda

Prejela nekaj pobud, kot odziv na posledice epidemije oz. kar nas je epidemija naučila in da se pripravimo na prihodnost;  Morda bi bilo dobro preveriti potencial podpore samooskrbe v naši občini. Morda, da občina s svojimi zemljišči da pobudo zasebnim lastnikom s svojimi zemljišči. Vzpostavitev sistema spodbujanja samooskrbe v smislu, da se vzpostavi vrtove z enotnim pristopom, morda celo enotnim občinskim razpisom oz. pozivom KS, da povedo kje bi se lahko to vzpostavilo in da to koordinira občina. Torej enotna pozitivna pobuda občine, z nekimi pozitivnimi ukrepi občanom za samooskrbo, ki pride v poštev predvsem v mestih oz. blokovskih naselij).

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto bomo preverili potenciale in možnosti, ki jih imamo na območju (mestnih) krajevnih skupnosti. Strinjamo se, da lahko na ta način dodatno spodbudimo občane k samooskrbi in nadgradimo naše sodelovanje s krajevnimi skupnostmi.

Z namenom povečanja samooskrbe Mestna občina Novo mesto vsako leto objavi razpis za pomoč v kmetijstvu, v letošnjem letu v vrednosti 128.000,00 eur.

 

 

                                                                                                             Urban Kramar

                                                                                                          Kabinet župana

Nazaj na seznam