vodilna slika

V številkah

Številke povedo veliko, ne pa vsega. Vsak kraj je potrebno obiskati in občutiti utrip, ki ga dela posebnega. Ker pa predstavljajo okvir za predstavo o značilnostih, ki Novo mesto delajo posebno, navajamo nekaj statističnih podatkov.

Površina in podnebje

 • površina MONM: 236 km2; vir: GURS
 • nadmorska višina: 220 m; vir: GURS
 • zemljepisna širina: 45° 48'; vir: GURS
 • zemljepisna dolžina: 15° 11'; vir: GURS
 • povprečna letna temperatura 2016: 9,4° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - januar 2016: -1,3° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - julij 2016: 19,3° C, vir: ARSO
 • letna višina padavin 2016: 1138 mm, vir: ARSO

Prebivalci

 • število prebivalcev: 36.433; vir: SURS, 1.1.2017
 • index staranja: 105,4; vir: SURS, 1.1.2017
 • povprečna starost: 41,6 let; vir: SURS, 1.1.2017
 • gostota prebivalstva na km2: 155; vir: SURS, 1.1.2017
 • število gospodinjstev: 13.913; vir: SURS, 1.1.2017
 • odstotek delovno aktivnih: 68,6 %; vir: SURS, 1.1.2017
 • odstotek brezposelnih: 9,8 %; vir: SURS, 1.1.2017
 • povprečna mesečna bruto plača: 1.783,10 EUR; vir: SURS, 1.1.2017

Stanovanja

 • število stanovanj: 13.672, vir: SURS, 1.1.2017
 • število naseljenih stanovanj: 11.317, vir: SURS, 1.1.2017

Gospodarstvo

 • število podjetij: 3003; vir: SURS, 1.1.2017
 • povprečno število zaposlenih: 7,0; vir: SURS, 1.1.2017

Turizem

 • število prenočitvenih objektov: 26, vir: MONM, 2017
 • število gostov: 4756, vir: SURS, junij 2017
 • število nočitev: 9224, vir: SURS, junij 2017
nazaj