vodilna slika

Prebivalcem ponuja

Mestna občina Novo mesto kot prestolnica širše Dolenjske nudi tako prebivalcem kot drugim uporabnikom številne storitve upravne, gospodarske, zdravstvene, kulturne in izobraževalne narave. Kljub temu, da se v svetovnem merilu področje občine šteje kot majhno, ima Novo mesto vse, kar imajo veliki – le v manjšem obsegu.

Ker se razvoj ob reki Krki odvija že stoletja, to predstavlja velike urbanistične izzive predvsem na področju načrtovanja razvoja prostora in trajnostne mobilnosti. Kljub vsemu traja znotraj naše občine povprečna pot od doma do organizacije, v kateri so občani zaposleni, okoli deset minut.

Študije, izvedene za potrebe priprave Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto so pokazale, da je potenciala za izgradnjo stanovanjskih objektov dovolj, saj ugodne gospodarske razmere v občini privabljajo nove prebivalce. Prostorsko tako občina že omogoča investicije v različne oblike stanovanjskih gradenj, prav tako pa je posebna priložnost v Novem mestu gradnja varovanih stanovanj za starejše.

Za kakovostno bivalno okolje dodatno poskrbijo tudi nevladne organizacije, ki na področjih kulture, športa, sociale, zdravstva, mladih in starejših poskrbijo za vključevanje, združevanje in udejstvovanje v prostem času. Tu gre poseben pomen pripisati tudi družbeno odgovornemu ravnanju večine novomeških podjetij, ki svoje zaposlene vzpodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa in tradicionalni podpori prizadevanjem različnih organizacij, ki ponosno nosijo imena svetovno znanih novomeških gospodarskih družb.

Prosti čas mnogi izmed naših občanov preživijo v stiku z naravo, ki za nikogar v Mestni občini Novo mesto ni daleč od domačega praga. Novomeščanke in Novomeščani se tega še kako dobro zavedamo, zato je skrb za čisto okolje pogosto stična točka za aktivno delovanje, pa naj si bo za ohranitev ogroženih vrst, zaščito zelenih površin ali pa za sodelovanje na kateri od čistilnih akcij številnih gozdov, parkov, igrišč in pešpoti.

Mnogi posamezniki skupaj z občino, kot aktivne nosilce razvoja njihovega kraja prepoznajo krajevne skupnosti. Kar triindvajset jih je in vsaka od njih najbolje ve, kateri projekti so za krajanke in krajane posameznega dela občine pomembni. Mestna občina Novo mesto je zato posebej pozorna na prizadevanja krajevnih skupnosti, ki za izboljševanje kakovosti življenja v naši občini predano delajo usklajeno z dejanskimi potrebami ljudi.

nazaj