vodilna slika

Pametno mesto

Pred Mestno občino Novo mesto, ki je nadalje organizirana v 23 krajevnih skupnosti, je še kar nekaj izzivov, ki pa se jih lotevamo preudarno, strateško in predvsem pametno. Projekte, ki se jih bo potrebno v prihodnosti lotiti, opredeljujejo predvsem prostorske danosti, infrastrukturne pomanjkljivosti, neugodne demografske projekcije in skupna vizija razvoja do leta 2030. Področja pametnega razvoja so:

 • skrb za okolje,
 • mobilnost,
 • pametna infrastruktura,
 • prijazne storitve in
 • vključevanje prebivalcev.

Z namenom opredelitve smeri, v katero se bo Novo mesto v bodoče razvijalo v letu 2017, poteka proces priprave Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030.

Načrtovani projekti

Nabor projektov, katerih izvedba se nam obeta v prihodnosti se nenehno dopolnjuje, saj je obstoječa infrastruktura nenehno v uporabi, potrebe se spreminjajo in izzivi naše občine sledijo izzivom modernega sveta. Okvir zastavljenih projektov se oblikuje na podlagi razvojnih usmeritev, prednostnih kriterijev, premoženjsko-pravnih postopkov in razpoložljivih sredstev.

 • Prenova in oživljanje širšega mestnega jedra (pričetek: 2017, zaključek: 2020)
 • Urejanje krožnih peš in kolesarskih poti (pričetek: 2015, zaključek: 2020)
 • Arheološki park Situla (pričetek: 2017, zaključek: 2027)
 • Urejanje gospodarskih con (pričetek: 2017, zaključek: 2025)
 • Projekti elektro-mobilnosti (pričetek: 2017, zaključek: 2020)
 • Pomožna športna dvorana (pričetek 2017, zaključek: 2019)
 • Prostorsko urejanje romskih naselij (pričetek: 2017, zaključek: 2025)
 • Sistem lokalne blaginje (pričetek: 2018)
 • Mestni bazen (pričetek: 2018, zaključek: 2023)
 • Sistem povezanih storitev mesta (pričetek: 2018, zaključek: 2020)
 • Park pod trgovino TUŠ (pričetek: 2018, zaključek: 2019)
 • Revitalizacija vaških središč (pričetek: 2018, zaključek: 2022)

Nabor vseh projektov oziroma izhodišč za projekte do leta 2030 je  dostopen v  Novelaciji Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije 2030.

Na Mestni občini Novo mesto smo v zadnjem času veliko prizadevanj usmerili v pridobivanje sredstev iz Evropske unije. Te projekte predstavljamo  TUKAJ. 

nazaj