vodilna slika

Mesto simbolov

Grb in zastava

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto in s tem občinske simbole sprejel 15. julija 2004. Občinski svetniki so odlok sprejeli enoglasno, odločitev pa pospremili z aplavzom, s čimer so simbolično poudarili zgodovinski pomen trenutka, saj je Mestna občina Novo mesto prvič v samostojni državi pridobila svoje uradne simbole.

Do priprave gradiva za občinski svet je postopek vodila delovna skupina v sestavi:

dr. Boris Dular, dr. Aleš Gabrič, dr. Stane Granda, Franc Koncilija, prošt Jožef Lap, Tomaž Levičar (predsednik delovne skupine), Zdenko Picelj, Anton Škerlj in Staša Vovk. Podjetje Heraldika d.o.o. je bilo izbrano za pripravljalca simbolov Novega mesta.

Osrednji atribut novomeškega grba in zastave je podoba Rudolfa IV. Habsburškega, ki je Novemu mestu v 14. stoletju podelil mestne pravice.

Grb barvni - po odloku          Zastava - Po odloku

 

Celostna grafična podoba Mestne občine Novo mesto

Logotip Novega mesta (prvotno pripravljen leta 2014 za namen praznovanja 650. obletnice pridobitve ustanoviteljskih pravic mesta, s strani na javnem pozivu izbranega avtorja, g. Gregorja Ivanušiča) je sestavljen iz  imena mesta, v katerem je prikazanih pet elementov, ki najbolj pokažejo značilnosti in duš našega mesta.

logotip_nm_primarni_barvni

1. Mesto zgodovine. Element iz Halštatskega obdobja ponazarja nadvse bogato zgodovino območja Novega mesta, ki sega od prazgodovine, srednjega veka in do novejše zgodovine.

2. Mesto razvoja. Črka »v« obrnjena za 90° in tako spremenjena v puščico ponazarja, razvojno usmerjenost mesta. V mestu je namreč razvita industrija, v mestu se nahaja visokošolsko središče in mesto ima veliko željo ustanoviti svojo univerzo.

3. Mesto srčnih in veselih ljudi. Srce je simbol ljubezni, razumevanja in upanja. Novo mesto je in naj ostane mesto srečnih in veselih ljudi.

4. Mesto narave. Novo mesto je mesto, ki sobiva z naravo. Reka Krka, drevesa, urejeni parki in polja obdajajo mesto.

5. Mesto ustvarjalnosti. Tok neskončnosti, ki ponazarja neskončno ustvarjalnost in svobodo duha. Novo mesto je razgibano mesto, ki se kaže v umetniškem udejstvovanju, družbenih gibanjih, raziskovanju in ambicioznih športnih dosežkih.

Logotip je sestavljen iz  imena mesta ter petih elementov, ki najbolj opisujejo značilnosti mesta. Kljub temu, da ima logotip veliko sporočilnost, kot grafičen element deluje usklajeno in enostavno. Oblikovana rešitev logotipa in drugih elementov celostne grafične podobe s čisto, unikatno in prepoznavno formo omogoča enostavno uporabo.

Logotip ima vse značilnosti enostavnega in prepoznavnega simbola, kar je osnova za oblikovanje fleksibilnega, enostavnega in prepoznavnega sistema celostne grafične podobe. Svoj pomen logotipu dajejo tudi izbrane barve. Elementi v kombinaciji z izbranimi odtenki barv dajejo občutek razigranosti in privabljajo. Logotip z izbranimi barvami pri ljudeh vzbuja pozitivna občutja.

 

Logotip oz. njegove posamezne elemente se lahko uporablja ob doslednem upoštevanju navodil za uporabo celostne grafične podobe Mestne občine Novo mesto.

Priročnik grafične identitete_MONM_zunanji uporabniki.pdf

V primeru nejasnosti glede uporabe logotipa po izvedbi ali namenu, se prosimo obrnite na Kabinet župana na .

 

Datoteke za prenos

Logotip Novo mesto

logotip_nm_primarni_barvni.ai

logotip_nm_primarni_barvni.jpg

logotip_nm_primarni_barvni.pdf

logotip_nm_primarni_barvni.png

 

logotip_nm_primarni_črnobel.ai

logotip_nm_primarni_črnobel.jpg

logotip_nm_primarni_črnobel.pdf

logotip_nm_primarni_črnobel.png

 

logotip_nm_primarni_negativ.ai

logotip_nm_primarni_negativ.jpg

logotip_nm_primarni_negativ.pdf

logotip_nm_primarni_negativ.png

nazaj