vodilna slika

Lokalne volitve 2022

Mestna občina Novo mesto
Občinska volilna komisija 

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
T: (07) 39 39 334
E: ovk@novomesto.si

 

 

9. 8. 2022

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, Mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. julija 2022 razpisala Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Volitve se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto

Župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, je dne 3. avgusta 2022 razpisal Redne volitve članov sveta krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. Volitve se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022. 

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

26. 8. 2022

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - lokalne volitve 2022

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - lokalne volitve 2022

 

5. 9. 2022

Državna volilna komisija je sprejela in objavila Rokovnik volilnih opravil za izvedbo lokalnih volitev 2022

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto objavlja poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022.

 

6. 9. 2022

Sklepa o številu podpisov za kandidaturo župana in občinski svet

Občinska volilna komisija je objavila sklepa o število podpisov, potrebnih za podporo kandidaturi za župana in kandidaturi za občinski svet, kadar določa kandidate skupina volivcev:

Sklep o določitvi minimalnega števila podpor volivcev za kandidaturo za župana MONM

Sklep o določitvi minimalnega števila potrebnih podpor volivcev za vložitev liste kandidatov za občinski svet MONM

Za podporo kandidaturi za župana je potrebno najmanj 298 podpisov, za podporo kandidaturi za občinski svet je potrebno najmanj 296 podpisov. 

Obrazce za podporo volivci pridobijo, izpolnijo in podpišejo pred pristojnim organom na Upravni enoti. 

 

Obrazci za volitve župana

Kandidatura za župana

Soglasje kandidata s kandidaturo za župana

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo

 

Obrazci za volitve v občinski svet

Kandidatura - lista kandidatov za volitve v občinski svet

Soglasje kandidata s kandidaturo za člana občinskega sveta

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve v občinski svet

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo

 

Obrazci za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

Kandidatura za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

Soglasje kandidata za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

Zapisnik o delu organa društva, ki je določil kandidaturo za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti (če kandidaturo vlaga društvo)

Seznam udeležencev pri delu organa, ki je določil kandidaturo (če kandidaturo vlaga društvo – priloga zapisniku)

 

Obrazci za volitve v svete krajevnih skupnosti

NAVODILA za pripravo kandidatur za volitve v svete krajevnih skupnosti

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve v svet krajevne skupnosti

Soglasje kandidata s kandidaturo za člana sveta krajevne skupnosti

 

Kandidature je treba vložiti najkasneje do 20. oktobra 2022 do 19.00 ure pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto na naslovu Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Opozarjamo, da mora do navedene ure Občinska volilna komisija kandidature dejansko prejeti. Oddaja na pošti navedenega dne se šteje kot prepozna in s tem neveljavna. Priporočamo, da svoje predloge vložite pri občinski volilni komisiji v času uradnih ur (ponedeljek, torek od 8.00 do 15.00, sreda od 8.00 do 17.00, četrtek, petek od 8.00 do 14.00) še pred navedenim datumom.

 

Organizator volilne kampanje

V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji so kandidati za župana in kandidati za občinski svet hkrati z vložitvijo kandidatur občinski volilni komisiji dolžni sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje.

Obrazec za organizatorja volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 5.10.2022 odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«  in pri tem navesti volitve, za katere organizira kampanjo.

 

8. 9. 2022

Sklep o določitvi volišč in območij volišč

Občinska volilna komisija je sprejela  in objavila Sklep o določitvi volišč in območij volišč za za lokalne volitve 2022.

 

13.9.2022

Poziv o možnosti pridobitve volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti

Komisija romske skupnosti Mestne občine Novo mesto objavlja poziv o možnosti pridobitve volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti.

 

3.11.2022

Volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na spletni strani Državne volilne komisije objavila dokončne sezname kandidatur za lokalne volitve 2022.

Na spletnih straneh Državne volilne komisije boste na dan glasovanja, v nedeljo, 20.novembra, lahko spremljali tudi podatke o volilni udeležbi, po zaprtju volišč ob 19. uri pa tudi neuradne delne izide volitev.