vodilna slika

SRC-EDIH

Skupna investicijska vrednost projekta: 2.995.800 EUR.  Projekt SRC-EDIH je financiran z evropskimi (program DIGITAL) in nacionalnimi sredstvi. 

Začetek projekta: september 2022
Konec projekta: avgust 2025
Vodilni partner: Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Partnerji: Mestna občina Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Občina Ajdovščina, RIC Bela krajina, CADCAM Lab d.o.o., Koofr d.o.o., Mikrografija d.o.o.; ter pridruženi partnerji: Združenje delodajalcev Slovenije, RRA GIZ in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.

 

SRC-EDIH kot Evropsko digitalno inovacijsko stičišče bo aktivno pospeševal digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij in javnega sektorja za dvig konkurenčnosti ter odpornosti evropskega gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja. Stičišče bo točka znanja, smernic in podpore za pospešitev široke uporabe ključnih digitalnih tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika; ter razvoj digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov. SRC-EDIH bo omogočil lažji dostop do prototipov in testnih okolij za pospešitev uvedbe novih digitalnih tehnologij in izboljšanje obstoječih digitalnih rešitev. Stičišče bo ponudilo še dostop do različnih izobraževalnih vsebin na področju digitalizacije in krožnega gospodarstva, podporo pri povezovanju organizacij z raziskovalci in ponudniki inovativnih digitalnih rešitev ter podporo pri iskanju evropskih in nacionalnih virov financiranja.

SRC-EDIH je bil potrjen v obeh fazah postopka, prvi, izpeljani na nacionalni ravni, in drugi na Evropski komisiji, na podlagi Programa za digitalno Evropa (angl.  Digital Europe Programme  DIGITAL).

Skladno s Programom za digitalno Evropo, ki ga financira Evropska komisija, bo delovanje SRC-EDIH-a neprofitno, kar bo omogočilo nepristransko usmerjanje in izvajanje aktivnosti. EDIH bo povezan v Evropsko mrežo EDIH-ov, kar zagotavlja mednarodno ter evropsko vpetost in sodelovanje.

 

SRC-EDIH-2

nazaj