vodilna slika

Novogradnja vrtca Bršljin

ess-

Skupna investicijska vrednost projekta je 1.057.270,95 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 824.879,29 EUR.

Začetek projekta: april 2016
Zaključek projekta: julij 2018


Mestna občina Novo mesto namerava revitalizirati degradirano območje v Bršljinu. Gre za nerevitalizirano urbano območje v Bršljinu, za katerega velja, da obstaja v skladu z merili in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) sum socialne degradacije. V opuščenem osrednjem delu socialno degradiranega območja se postavi nov objekt, namenjen razvoju družbenih dejavnosti - vrtec, ki bi prispeval k odpravi socialne degradacije.

Tehnične karakteristike investicije so: izgradnja objekta neto tlorisne površine: 915,60 m² in etažnosti: P+1.

V projektu je bil objekt novega vrtca projektiran in umeščen v prostor tako:

  • da najbolj ohranja naravne danosti in prostorske kvalitete izbrane lokacije,
  • da upošteva značilnosti krajine,
  • da zagotavlja varno in učinkovito rešitev mirujočega prometa,
  • da ekonomsko upravičuje izrabo prostora (razmerje med bruto etažno površino in uporabno površino).

Velikost projektiranega vrtca s 6 oddelki in z navedeno površino in prostornino zadovoljuje potrebe po vzgojno-varstveni infrastrukturi v tem delu Novega mesta, prav tako pa bo dobro prispeval k odpravi socialne degradacije.

Objekt vrtca bo nizkoenergijski, in sicer bo spadal v energijski razred s porabo med 25 in 35 kWh/m².

Novi vrtec bo večinoma pritličen, z volumenskim poudarkom v nadstropju in brez kleti. Eden izmed volumnov bo namenjen upravnim prostorom, drugi pa nadvišanju osrednjega prostora in umestitvi tehničnih prostorov.

Z novim objektom vrtca bo upravljal samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo Vrtec Pedenjped Novo mesto.


Novogradnja vrtca Bršljin.pngNovogradnja vrtca Bršljin 2.jpg


Skupaj bo s projektom zgrajenih 1.169 m² površin javnih stavb na urbanih območjih ter revitaliziranih 0,085 ha nerevitaliziranih površin v Novem mestu. 

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

 

nazaj