vodilna slika

NovIKroG

novikrog4

 

Projekt NovIKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 799.980 EUR.  Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Začetek projekta: maj 2022
Zaključek projekta: maj 2024
Vodilni partner: Mestna občina Novo mesto
Partnerji: Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof, Univerza Nord iz Norveške.

Mestna občina Novo mesto že nekaj let intenzivno razvija trajnostne modele razvoja in bivanja v skupnosti. Ob področjih kot so trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost v zadnjem času razvija tudi zelene usmeritve, ki nosijo skupno sporočilo krožnega in trajnostnega razumevanja ravnanja s surovinami in odpadki. V letu 2020 smo praktično z vsemi občinskimi javnimi zavodi v Novem mestu uspešno izpeljali skupno krožno javno naročilo za dobavo higienskega papirja iz embalaže KEMSO (tetrapak).

Aktivnosti smo nadaljevali s preučevanjem možnosti nadaljnjega razvoja krožnega gospodarstva, kamor spadajo tudi krožna javna naročila, preko evropskega projekta CircLocal, pri katerem smo sodelovali s partnerji iz Nizozemske in Portugalske. Pomemben rezultat analize priložnosti krožnega gospodarstva v lokalnih skupnostih v okviru projekta CircLocal je bil projektni predlog, ki smo ga poimenovali NovIKroG, in ga v konzorciju partnerjev prijavili na razpis za sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Naša prijava na razpis za sofinanciranje je bila uspešna, kar nam bo omogočalo nov zagon pri razvoju krožnega gospodarstva ter krožnih snovnih zank v lokalnem prostoru. 

Projekt NovIKroG naslavlja vprašanje zapiranja snovnih lokalnih zank in išče priložnosti ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v lokalnem okolju ponovno uporabimo. To pomeni, da iščemo snovi in izdelke, ki jih lahko zavrtimo v življenjskem ciklu večkrat.

Projekt ima več sklopov – od analize stanja v naši skupnosti in primernih področij za razvoj krožnega gospodarstva, do razvoja kompetenc krožnega javnega naročanja ter vzpostavitve inovativnega centra za krožno gospodarstvo, ki bo povezoval deležnike s področja raziskav, gospodarstva, lokalne samouprave – kot stičišče skupne vizije krožnega življenja. Krožni inovativni center bo usmerjen tako v pomoč gospodarstvu kot tudi javnim ustanovam, saj je naš namen prenesti čim več znanja s področja krožnega javnega naročanja na sosednje oz. zainteresirane občine.

Cilj projekta je pripeljati krožno gospodarstvo od teorije k praksi – v konkretna krožna oziroma zelena javna naročila.

Koncept krožnega gospodarstva in krožnega ravnanja z viri je tudi s strani Evropske unije identificiran kot eden ključnih elementov spopadanja s klimatskimi spremembami in izzivom ohranjanja zdravega življenjskega okolja, kar je eden strateških ciljev Mestne občine Novo mesto.

Več na spletni strani  www.novikrog.si

 

NovIKrog3

 

nazaj