vodilna slika

Nova ureditev Kandijskega mostu

EU-kohezijski sklad_1Skupna investicijska vrednost projekta je 475.886,86 EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
 iz evropskega Kohezijskega sklada v višini 247.106,67 EUR.

Začetek projekta: april 2018
Zaključek projekta: oktober 2019

 

Glavni trg je po prenovi primarno namenjen pešcem in kolesarjem, zato želi MO Novo mesto primerno urediti tudi dostope do mestnega jedra. Eden od najvažnejših dostopov v center mesta je tudi Kandijski most, ki se nahaja na spodnjem delu Glavnega trga.

Mestna občina Novo mesto je zato na Kandijskem mostu z inovativnimi pristopi na področju prometnih ureditev izvedla eksperimentalno prometno ureditev po načelu skupnega prometnega prostora, s katero daje večji poudarek površinam namenjenim pešcem in kolesarjem.

Namen eksperimentalne prometne ureditve na Kandijskem mostu je omejevanje prometa z osebnimi vozili v mestnem jedru, vzpodbuditi pešačenje in uporabo koles pri vsakdanjih opravkih v centru mesta, vplivati na spreminjanje potovalnih navad prebivalcev, prispevati k bolj kakovostnemu in prijaznemu bivanju v mestu in  vplivati na zmanjšanje onesnaženja zraka s CO2 in trdimi delci PM10.

Cilji projekta so:

• zmanjšanje prometa z osebnimi vozili v mestnem jedru,

• spodbujati pešačenje in kolesarjenje kot obliko rekreacije in hkrati alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu;

• izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij C02 in trdih delcev PM10),

• pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov,

• ozaveščati obiskovalce o pešačenju in kolesarjenju kot obliki trajnostne mobilnosti, ki lahko pomembno prispeva k bolj zdravemu načinu življenja in čistejšemu okolju.

Operativni cilj investicije je uvedba skupnega prometnega prostora na Kandijskem mostu.

Ureditev primerne infrastrukture za pešce in kolesarje v Novem mestu predstavlja enega od delov mozaika razvoja trajnostne mobilnosti, ki ga sestavljajo še drugi načrtovani projekti ureditve infrastrukture za pešce in kolesarskih povezav ter spodbujanja oblik mobilnosti, ki pomenijo manjšo obremenitev za okolje in promocijo zdravega načina življenja. 

Z eksperimentalno prometno ureditvijo Glavnega trga želi Mestna občina Novo mesto občanom ter obiskovalcem mesta nuditi, da se v center mesta in nakupih odpravijo peš in s kolesi in tako poskrbijo za bolj zdrav način gibanja, obenem pa prispevati k bolj kakovostnemu in prijaznemu bivanju v mestu ter k izboljšanju stanja okolja.

Skupaj je s projektom urejenih 130 metrov javnih površin skupnega prometnega prostora na urbanem območju v Novem mestu.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

 

DSC_0176DSC_0183

72133506_427351731107757_5404333374049353728_n

nazaj