vodilna slika

Komunalno urejanje obrtno-industrijske cone Livada

eu-sklad

 

Na Mestni občini Novo mesto v zadnjem času intenzivno sodelujemo z gospodarskimi subjekti in skušamo zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta. V gospodarskih conah so investitorji pokazali velik interes za nadaljnji razvoj in so-investiranje, nujno pa je ta območja opremiti tudi z ustrezno komunalno infrastrukturo, saj v zadnjih desetih letih na tem področju ni bilo veliko storjenega. V preteklem letu smo na Mestni občini Novo mesto komunalno opremili gospodarsko cono Na Brezovici, letos nadaljujemo na Livadi.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave podjetja CGP Martin Gosenca sta  slavnostno podpisala pogodbo za prvo fazo projekta Komunalno urejanje obrtno-industrijske cone Livada.

Prva faza zajema ureditev cestnega omrežja, izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda ter vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Vrednost pogodbe znaša 1.755.323,16 evrov (z DDV), k temu pa je potrebno dodati še stroške nadzora in odkupa zemljišč, zato je vrednost celotne investicije ocenjena na nekaj več kot 2 milijona evrov. Tako kot pri lanskem urejanju gospodarske cone na Brezovici, je bila Mestna občina Novo mesto tudi pri tem projektu zelo uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev, tako da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo sofinanciranje v skupni višini do največ 1.552.782,54 evrov.* Pogodbeni rok za končanje del je 31. avgust 2018.

Na Livadi sicer v teh dneh že potekajo dela za prvi, manjši sklop, ker se je Mestna občina Novo mesto odločila za izgradnjo dveh opornih zidov v vrednosti slabih 220 tisoč evrov (z DDV).

* Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP".

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

 

nazaj