vodilna slika

Glavni trg – ureditev stanovanj

EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_

Skupna investicijska vrednost projekta je 1.904.240,72 EUR.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 900.000,00 EUR. 

                                       
Začetek projekta:
februar 2020
Zaključek projekta: december 2021               

                                                                                            

Mestna občina Novo mesto namerava revitalizirati del degradiranega urbanega območja zgodovinskega jedra Novega mesta, ki se nahaja tako znotraj urbanega območja Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, kakor tudi znotraj območja izvajanja mehanizma CTN za mestno naselje Novo mesto. Gre za del urbanega območja zgodovinskega jedra Novega mesta, na katerem v skladu z merili in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) obstaja sum socialne degradacije.

Nerevitalizirano urbano območje, katerega del je predmet projekta, obsega dobrih 30 ha veliko območje zgodovinskega jedra Novega mesta. Na nerevitaliziranem urbanem območju zgodovinskega mestnega jedra se nahaja vrsta znamenitosti, upravni prostori, izobraževalne ustanove, manjše trgovine, poslovne pisarne, stanovanja ter drugi objekti. Zgodovinsko jedro Novega mesta je socialno degradirano, prav tako pa ima določene elemente funkcionalne in fizične degradacije, vendar ne v takšni meri, da bi lahko govorili o funkcionalni ali fizični degradaciji. Zaradi socialne degradacije notranji potencial Novega mesta na tem območju ni izkoriščen.

Mestna občina Novo mesto bo prenovila obstoječo stavbo na Glavnem trgu iz več razlogov. V zgodovinsko jedro Novega mesta želi privabiti prebivalce in zanje vzpostaviti pogoje sodobnega bivanja, želi sanirati degradirane stavbe in izboljšati učinkovitost rabe prostora v zgodovinskem jedru. Želi oživiti ta izjemni prostor z novimi vsebinami in prebivalci. V skladu z izhodišči ZVKDS želi prenoviti najkvalitetnejše stavbe v mestu in s tem prispevati k ohranjanju kulturne dediščine in k še večji turistični atraktivnosti Novega mesta. Želi prispevati k trajnostni gradnji in boljši energetski učinkovitosti stavb, izboljšati infrastrukturo zgodovinskega jedra in kakovost bivanja v Novem mestu.

Hiša na Glavnem trgu 2 predstavlja za te namene izjemno priložnost in je lahko zgled tudi za nadaljnje prenove. Njena oživitev, novi javni programi ter naselitev stanovanj z mladimi, bi lahko v veliki meri prispevala z novi identiteti kvalitetnega bivanja v tem lepem ambientu Novega mesta.

 

Objekt Glavni trg 2

Predmet investicije je prenovo dela objekta Glavni trg 2 (skupaj 1.636,04 m²) in ureditev 8 najemnih stanovanj, ureditev prostorov za nepridobitno dejavnost v pritličju (prostori za občinska društva, ki bodo izvajala aktivnosti za revitalizacijo degradiranega urbanega območja zgodovinskega jedra Novega mesta).

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

 

nazaj