vodilna slika

EIB ELENA Mobility

EU1

Projekt ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia« sofinancira Evropska komisija preko Evropske investicijske banke. Celoten projekt je upravičen do 2.388.000 evrov tehnične pomoči Evropske investicijske banke.

Začetek projekta: januar 2021
Konec projekta: december 2024
Vodilni partner: Mestna občina Novo mesto
Partnerji: mestne občine Kranj, Maribor, Murska Sobota in Celje, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Mestna občina Novo mesto se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja kot konzorcijski partner vključila v program ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance), so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02, prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnost v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti.

 

nazaj