vodilna slika

EIB ELENA Energy

EU1

Projekt EIB ELENA Energy sofinancira Evropska investicijska banka (EIB).  Celoten projekt je upravičen do 1.991.700 evrov tehnične pomoči EIB, pri čemer bo Mestna občina Novo mesto pridobila 36.000 evrov za sofinanciranje izdelave upravičene dokumentacije na področju energetske sanacije javne razsvetljave ter za postavitev fotovoltaičnih sistemov.

Začetek projekta: april 2021
Konec projekta: marec 2024
Vodilni partner:  Mestna občina Kranj
Partnerji: Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Maribor, občine Laško, Slovenske Konjice, o Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica ob Dravi in Duplek ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Mestna občina Novo mesto se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja vključila v program ELENA (European Local Energy Assistance), pri tem pa nastopa tudi kot partner projekta ELENA »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«.

Evropska investicijska banka (EIB), ki spodbuja investicije na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij CO2, je ukrep ELENA energija prepoznala kot enega boljših projektov trajnostne energije v tem delu Evropske unije.

Sredstva, ki jih vlaga za program ELENA, so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov, s ciljem izvedbe energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepov za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev.

 

 

nazaj