Odprta_kuhna.jpg

Objavljen razpis za sofinanciranje organizacij v Mestni občini Novo mesto

datum: 29. 11. 2021

V letošnjem letu smo se na Mestni občini Novo mesto odločili pripraviti kar nekaj novosti in izboljšav v okviru vsakoletnega sofinanciranja delovanja in projektov organizacij, ki predstavljajo pomembno družbeno komponento v naši lokalni skupnosti. S prehodom na triletno sofinanciranje želimo zagotoviti stabilno delovanje organizacij in posameznikov s posebnimi statusi na enajstih vsebinskih področjih, ki se jim letos pridružuje tudi okolje in prostor. K prijavi so vabljeni tudi vsi tisti, ki šele začenjajo svojo pot, ali prijavitelji, ki pripravljajo nov, enkraten dogodek, pomemben za našo občino. Bistvena novost je tudi digitalizacija procesa, saj bodo organizacije vlogo za sofinanciranje, poročila in zahtevke za izplačila vlagala izključno na elektronski način. Številne novosti bodo podrobneje predstavljene na spletnem informativnem srečanju, ki bo v sredo, 1. decembra, ob 11. uri.

Na srečanju skupaj s potencialnimi vlagatelji bomo pregledali novosti, vezane na način sofinanciranja v prihodnjih letih ter predstavili enotno digitalno vlogo. Srečanje bo izvedeno v programu MS Teams, prijaviti pa se je potrebno do srede, 1. decembra 2021, do 8. ure preko spletne povezave. Srečanje, ki bo snemano, bo ves čas poteka razpisa na voljo tudi za kasnejši ogled. Morebitna vprašanja lahko pred srečanjem naslovite na druzbene.dejavnosti@novomesto.si.

Potencialni vlagatelji so vabljeni, da se odzovejo povabilu in pripravijo ter prijavijo letni program dela za sofinanciranje na področjih kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, dogodkov in prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja ostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine, oživljanja mestnega jedra in okolja ter prostora za leto 2022 ter opredelijo okvirje letnih programov dela za leti 2023 in 2024, ki jih bodo uspešni vlagatelji nato podrobneje oddali v sklopu nadaljnjih javnih razpisov za leti 2023 in 2024. Prav tako so vlagatelji vabljeni k prijavi novih ali enkratnih projektov, ki so takšne narave, da jih ne morejo uvrstiti v letni program dela. Organizacije lahko prijavijo različne kombinacije vlog: le za program, za nov oziroma enkratni projekt ali za oboje skupaj. Novi oziroma enkratni projekti bodo sofinancirani zgolj v letu 2022.

Vloge organizacij se oddajajo po digitalni poti, preko enotne digitalne vloge, dostopne na povezavah objavljenih na naši spletni strani, kjer je objavljena tudi vsa razpisna dokumentacija. Prvi rok za oddajo vlog je podaljšan do nedelje, 9. januarja 2022.

 


Priporočamo ogled videoposnetka s koristnimi informacijami o novostih razpisa, sledenje navodilom za oddajo VEP obrazcev ter pregled pogostih vprašanj. V primeru tehničnih zagat pri izpolnjevanju obrazcev lahko pokličete na tel. št. 01 426 5376 ali pišete na e-naslov pisarna@eius.si.

Povezane novice

02. december

Novosti za prijavitelje na razpis za sofinanciranje programov organizacij in posameznikov

Včeraj, 1. decembra 2021, smo za prijavitelje na razpis za sofinanciranje programov organizacij in posameznikov pripravili informativno spletno srečanje, na katerem so se lahko seznanili z novostmi...

več >

30. november

Informativno srečanje za vlagatelje razpisa za sofinanciranje organizacij in posameznikov

Letošnji razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov, ki je objavljen na naši spletni strani, prinaša kar nekaj novosti in izboljšav, vezane na sofinanciranje v prihodnjih letih...

več >

29. november

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 24 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi - 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), - Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu...

več >

nazaj