vodilna slika

Zapisnik 4.seje sveta KS ŠMIHEL

datum: 19. 04. 2015

 Zapisnik 4.seje sveta KS ŠMIHEL

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca, Tone Progar

Datum: 02.04. 2015               Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 19.00h do 20.00h

 

TEME: Projekt vrtov, aktivnosti, infrastruktura, izlet, eko otok, finance, Romska skupnost, pohod ob 650 let NM

 Naloge / Dogovor / Sklep

 Nosilec

Povzetek dela: Miro Škufca poroča o uspešni izvedbi dosedanjih aktivnosti v Krajevni skupnosti

Miro Škufca,

                          VRTOVI

Dogovor z Gajo – projekt bio vrtovi, tečaji za urejanje okolja, predavanja, nagrajevanje najlepše urejenih vrtov ter balkonskega cvetja…vzorčni vrt pri Mariji Džamžić

 • Občina je potrdila najem zemlje, če se pojavi kupec se pogodba prekine
 • Termin za delavnico 24.4.2015 ob 10h, vsebina o samooskrbnem zelenjavnem vrtu.
 • Obvesti se še ostale krajevne skupnosti v naši občini

 

Marija Džamžić (dogovor z Gajo)

 

 

 

 • Infrastruktura v letu 2015 – 50.000eur v proračunu MO NM
 • Škrjanče javna razsvetljava – nujno je potrebno urediti nekaj svetilk – Jože Kobe
 • Plan izgradnje kanalizacije za Škrjanče dogovor z Jožetom Kobetom in Simona Pavlič
 • Na Šukljetovi ulici je potrebno popraviti luknjo na cesti ter rešetko
 • Pri kapelici (prehod) se naredi ogromna luža ob močnem deževju, potrebno je dvigniti teren in vodo speljati v jašek
 • Sanacija ceste pri Košenicah, zaradi vožnje težke gradbene mehanizacije, pošlje se dopis s slikami na občino – Jože Kobe
 • Klopi ob avtobusnih postajališčih pri Viti, pokopališče
 • Okleščen prosi za asfaltno pot do igrišča, dogovor za ugodno ceno z Malkom d.o.o, pomoč občine in KS Šmihel

Milena

Šinkovec

 

Miro Škufca

 

Birigita

Juršić

 Izlet v Goriška brda

Dogovor za izlet je 6.6.2015, v času češnjevega sejma, organizira se ogled vinskih kleti in degustacij, večerja, zabava. Namenjen je samo en avtobus za 50 ljudi.

Brigita

Juršič

 Miro Škufca

21.1. – dogovor dosežen glede prodaje domačije Burgerjevih. Občina že izvaja postopek odkupa ter ureditve lokacije.

 

Miro Škufca

EKO OTOK: je počiščeno in urejeno, drugače za to poskrbi Komunala Novo mesto

Miro Škufca

Finance: Denarja na računu je cca 3.500eur. Nismo še dobili nič nakazila za KS s strani mestne občine v letu 2015. Preveriti po izpiskih plačila donatorjev. Nekaj donatorjev še ni plačalo, potrebno jih je opozoriti, osebno kontaktirati.

Boštjan Marolt

Še ni prišlo do sestanka s KS Regrča vas. Z ga. Matejo in g. Hočevarjem se dogovoriti o skupnem sodelovanju.

Miro Škufca

Boštjan Marolt

Romska skupnost: postopek postavitve sanitarnega kontejnerja je v teku kar zagotovi občina, s tem, da se Brezar obvezuje, da pošilja otroke v šolo in skrbi za kontejnerje kot dober gospodar. Predlog Tudije Bojana je da občina  odkupi del hiše za romske potrebe ( vrtec, dejavnosti ). Člani predlog podpremo.

 

Miro Škufca

Žive meje poslikati vsak v svojem koncu KS, kjer je problem prevelika meja…

Vsi člani

 

Pohod ob 650 letnici; Pohod v sklopu Planinskega društva s KS Šmihel in KS Majde Šilc. Predlog je sobota 20.6.2015 na Trško Goro. Vključimo Rome, gasilce, ozvočenje…

Tone Progar

 Miro Škufca

Športi dan; ob počastitvi 650 letnice je športni dan 30.5.2015 na igrišču Šolskega centra. Organizator je KS Drska, za vse KS v občini v nogometu, košarki, odbojki. Iz naše KS gre športna ekipa – Jure Jerele

 

Miro Škufca

 

Finančna pomoč; športnemu društvu je bilo nakazilo cca 300 eur, Rdečem križu damo 300 eur, Gasilcem 500 eur. S strani občine je prepoved donacije naših financ, a dajemo še naprej za njihove materialne stroške.

Miro Škufca

Varnostni sosvet;  skliče ga predsednik do 1.5.2015

Miro Škufca

Potok na Škrjančah; odobri se sredstva za bager – 200 eur za ureditev potoka in okolice.

Brigita Juršič

Preveri se plačilo z vrednostnim bonom družine Mrvar – Boričevo za božični pohod

Brigita

Juršič

 


nazaj