agya.JPG

Mednarodna konferenca v Grčiji

datum: 31. 08. 2018

Bogata kulturna dediščina, tradicija in pristen življenjski slog povezuje partnerje projekta Solidarity 4 heritage, ki je financiran v okviru programa Evropa za državljane. V sklopu projekta smo se udeležili mednarodne konference v občini Agia v Grčiji.

V projekt so poleg novomeške občine vključeni Občina Strumyani iz Bolgarije, Dimos Agia iz Grčije, Naxxar Local council iz Malte, Commune di Caltanissetta iz Italije, Sdruzhenie Yuni partners iz Bolgarije. 

Prva konferenca je potekala v Mestni občini Novo mesto, od 13. do 16. junija 2018, v okviru katere smo predstavili bogato zgodovinsko, arheološko in etnološko izročilo ter predstavili dobre prakse medsebojnega povezovanja med prostovoljci in profesionalnimi inštitucijami v novomeški občini. Kot primer dobre prakse so bila predstavljena Društvo Machova dediščina pod Gorjanci, Folklorno društvo Kres, Skansen – muzej na prostem, ki kot nevladne organizacije pomembno prispevajo k vključevanju prostovoljcev in k ohranitvi kulturne dediščine.Partnerji v projektu so si ogledali prenovo Glavnega trga, arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi na Marofu, restavratorske delavnice na Gradu Grm in arheološko razstavo v Dolenjskem muzeju ter zaključili na sejmu kultur v okviru Tedna kultur 2018.

rotovž-skupna fotografija

Druga konferenca je potekala v grški občini Dimos Agia, ki je v program vključila tematska predavanja ter izkušnje občin partneric v projektu, in sicer kako se lokalna okolja soočajo s pomanjkanjem sredstev za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine, človeških virov in infrastrukture. Skupni zaključek in rešitev vseh partnerjev je bil v spodbujanju prostovoljstva za ohranjanje kulturne dediščine. Na terenu so gostitelji predstavili izkopanine antičnega gradu ter arheološka izkopavanja, ki še vedno potekajo. Predstavljen je primer dobre prakse, kako vključujejo prostovoljce, študente arheologije iz različnih držav v arheološka izkopavanja v občini Dimos Agia. Ob tem jim lokalna skupnosti nudi brezplačno namestitev in hrano, projekt pa je sofinanciran iz občinskega in državnega proračuna. Prav tako so gostitelji predstavili zbirko starih predmetov v obdobju od 18. do začetka 20. stoletja v zasebnem etnološkem muzeju ter termalne vrelce iz antičnega časa. Vpetost kulturnih spomenikov in celotne kulturne dediščine v občini Dimos Agia je bila povezana tudi z naravno dediščino, ki je bogata z nasadi češenj, kivija, jabolk, kostanjev, breskev in mandljev, saj je poudarek na zavedanju, da naravno okolje determinira tudi kulturni in dediščinski razvoj. Hkrati pa se ta majhna občina, oddaljena od Soluna približno 170 km zelo dobro zaveda izzivov na področju kulturnega turizma, saj ob bogati tradiciji grške antike, težko konkurira zgodovinsko-turistično prepoznavnim krajem kot so Atene, Epidavros, Mikene, Delfi, Olimpia. Tovrstni izzivi so skupni vsem občinam partnericam v projektu, zato se iščejo skupne poti iskanja dolgoročnih rešitev na področju participacije prostovoljcev na medgeneracijski ravni, vpetosti profesionalnih inštitucij in strokovnjakov s področja kulturne dediščine, kulture, marketinga in turizma. Skozi izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks lahko nadgrajujemo znanja, potenciale ter motivacijo in dejavnost ljudi v naših lokalnih okoljih.

agia,3

Projekt Solidarity4Heritage je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa Evropa za državljane.

Logo S4H

 

Povezane novice

11. april

Uvodno srečanje Solidarity4Heritage

Solidarity4Heritage je eden od 15 projektov, odobrenih za financiranje s strani EACEA, v okviru programa Evropa za državljane (sklopa 2–20, ukrepa 2.2), Mreža mest, in sicer za obdobje 2014–2020....

več >

nazaj