Ureditev pločnika skozi naselje Muhaber

datum: 14. 06. 2018

Danes sta župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja CGP Martin Gosenca v prostorih krajevne skupnosti Bučna vas podpisala pogodbo za ureditev pločnika za pešce skozi naselje Muhaber. Vrednost pogodbe je 314.919,18 evrov z DDV, zaključek del pa je predviden v roku štirih mesecev.

Dela zajemajo ureditev enostranskega pločnika za pešce ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber v Novem mestu v dolžini približno 300 metrov. Hkrati se bo v območju ureditve pločnika postavila še cestna razsvetljava (17 svetilk), uredilo se bo odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije in avtobusno postajališče. Gre za prvi korak k ureditvi širšega vplivnega območja, ki se ga na Mestni občini Novo mesto lotevamo v sklopu urejanja romskega naselja Brezje - Žabjak.

nazaj