V letu 2017 porast parkirnih prekrškov

datum: 09. 02. 2018

Medobčinsko redarstvo je na območju Novega mesta v letu 2017 zabeležilo porast prekrškov v primerjavi z letom 2016. Podrobnejše informacije so na voljo v spodnji tabeli, kjer pa je treba upoštevati dejstvo oz. oceno redarstva, da gre v veliki večini za prekrške, ki so vezani na neustrezno rabo parkirnih mest.

Število prekrškov

1.003

1.324

Leto

2016

2017

V nadaljevanju poudarjamo, da je parkirna politika – vključno z redarskim nadzorom – del celovitega urejanja mirujočega prometa, ki ima širše pozitivne učinke na življenje v občini. Vsakemu parkirišču smo zato določili režim, ki omogoča, da javna parkirna mesta v prvi vrsti uporabljajo tisti uporabniki, ki potrebujejo dostop do storitev na določenem območju. Zgolj uporaba parkirišč v skladu s pravili bo vsem uporabnikom omogočila enakopravno možnost parkiranja na javnih parkiriščih. S spoštovanjem zakonodaje in s kančkom dobre volje ter s potrpežljivostjo lahko skupaj dosežemo, da bo v prihodnosti trend prekrškov padajoč.

nazaj