V februarju in marcu javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Graben/1

datum: 30. 01. 2018

V februarju in marcu bomo izpeljali javno razgrnitev in obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1. Vsi zainteresirani lahko pripombe podajo po pošti ali osebno na sedežu Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1) ali osebno na javni obravnavi, ki bo v sredo, 21. februarja 2018 ob 16. uri v sejni dvorani mestne hiše (Glavni trg 7).

Javna razgrnitev, v času katere bo možnost podajanja pripomb, bo potekala na sedežu Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), od 7.  februarja do vključno 9. marca 2018. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec podrobneje obrazložila prostorski akt in prisotnim podala dodatna pojasnila.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski in spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na oglasnih deskah in spletni strani Krajevne skupnosti Majde Šilc.

 

nazaj