Srečanje dolenjskih, belokranjskih in posavskih županov z vodstvom Policijske uprave Novo mesto

datum: 13. 11. 2017

V četrtek, 8. novembra je na povabilo vodstva Policijske uprave Novo mesto potekalo srečanje z župani Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Policisti  lokalnih  policijskih  postaj  na območju Policijske uprave Novo mesto  zelo  dobro  sodelujejo  z lokalnimi skupnostmi na njihovem območju. Poleg  reševanja konkretnih varnostnih dogodkov in izvajanja drugih ukrepov za  izboljšanje  varnosti,  jim  vsako leto predstavljajo rezultate svojega dela.  Za  zagotavljanje večje varnosti so v številnih občinah ustanovljeni varnostni  sosveti,  v katerih sodelujejo predstavniki različnih institucij in  skupaj  s predstavniki policije in lokalnih skupnosti iščejo rešitve za izboljšanje  varnostnih  razmer  v skupnosti. Policisti vsako leto pozovejo občine, na območju katerih izvajajo naloge, k podaji predlogov prioritetnih nalog pri zagotavljanju varnosti in te naloge po preučivi vključijo v letnenačrte dela.

 

V  četrtek,  8.  11.  2017,  pa  so  se župani občin odzvali vabilu vodstva Policijske  uprave  Novo  mesto  in  prvič  v  taki  zasedbi spregovorili o varnostnih  izzivih  in o tem, kako bi lahko  sodelovanje še okrepili. Janez Ogulin, direktor  Policijske  uprave  Novo  mesto,  je  izpostavil  pomen varnosti,  ki  je  še  posebej  v  sodobnem  času  in  razmerah ena najbolj izpostavljenih dobrin. Kako zelo pomembna je, pa se zavemo šele v trenutku, ko  je  ta  na preizkušnji. Že več let je temelj dela policistov policijsko delo   v  skupnosti  in  uspešnega  zagotavljanja  ter  ohranjanja  ugodnih varnostnih  razmer  si  ni  moč  predstavljati  brez  tesnega sodelovanja z lokalnimi   skupnostmi.   Županjam   in   županom   je  bila  predstavljena organiziranost   Policijske   uprave  Novo  mesto,  predstavljeni  so  bili rezultati  dela  in izzivi za prihodnost. O varnostnih razmerah v posamezni občini  in  najbolj  izpostavljenih težavah so spregovorile tudi županje in župani.   Po   zaključenem   posvetu   so  si  skupaj  ogledali  Operativno komunikacijski  center Novo mesto, kjer so jim predstavili delo policistov, ki  sprejemajo  klice na številko 113 in napotujejo policiste na kraj, kjer jih ljudje potrebujejo.

IMG_3300

 

nazaj